Πέμπτη, 5 Απριλίου 2007

Τι πρέπει να προσφέρει το ΔΣ στους Εργαζόμενους

Πρόσθετες αμοιβές για παραγωγικότητα (πριμ).
Οικονομικά βραβεία (μπονος) επίτευξης στόχων.
Μισθολογικές προαγωγές ανάλογα με τις επιδόσεις.
Συμμετοχή στα κέρδη του Οργανισμού.
Μη οικονομικά βραβεία (έπαινοι, αναγνωρίσεις, κλπ)
Σχεδιασμός των θέσεων εργασίας με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται η ρουτίνα και η μονοτονία.
Εναλλαγή των θέσεων εργασίας των εργαζομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να μειώνεται η ρουτίνα.
Συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων
Ανάθεση δελεαστικών στόχων στους εργαζομένους
Κοινωνικές δραστηριότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: