Τετάρτη, 9 Μαΐου 2007

Πότε λέμε ότι «Κακοποιούνται οι υπάλληλοι»

Οταν ο επικεφαλής τους φωνάζει, τους πιέζει με άσχημο τρόπο γιά παραπάνω απόδοση, τους απειλεί έμεσα με διάφορες επιπλήξεις, τους ζητάει συχνά να μένουν πλέον του ωραρίου τους, τους ζητάει συνέχεια διάφορες αναφορές, τους πηγαίνει από το ένα αντικείμενο στο άλλο, δεν τους διαθέτει τη κατάλληλη υποδομή ή δεν τους διαθέτει επαρκές προσωπικό που να μπορεί να τους βοηθήσει στην εργασία τους.

Τι κάνει τότε ο υπάλληλος γιά να προστατευθεί ?

Ζητάει άδειες, διογκώνει την εργασία που διεκπεραιώνει, και συνήθως αυτά που κάνει στοιχίζουν πολύ περισσότερο στην υπηρεσία που κατά την άποψή μας δεν φέρεται με σωστό τρόπο στον υπάλληλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: