Τρίτη, 17 Ιουλίου 2007

Αξιοκρατικές "προσλήψεις" ή όχι...

Αγαπητέ κε Κώστα Ντ.,

Συμφωνούμε και επιβάλλεται να υπάρχουν αξιοκρατικές διαδικασίες ακόμα και στις εποχιακές προσλήψεις γιά τις έκτακτες ανάγκες του ΕΔΟΕΑΠ.
Απλώς θα πρέπει "οι γιοί" να μην εξαιρούνται αυτών των αξιοκρατικών διαδικασιών.
Ειδικότερα μάλιστα όταν αυτοί "οι γιοί" έχουν εξαιρετική παιδεία και υψηλό επίπεδο ενθουσιασμού και γνώσης επάνω στην εργασία που προσφέρουν.
Από δικές μας πηγές διαπιστώσαμε ότι μέλος της μηχανογράφησης θα διατελεί υπό κατ οίκο νοσηλεία γιά 4 περίπου μήνες λόγω σοβαρού ιατρικού προβλήματος.
Έπρεπε λοιπόν να διενεργηθεί μία έκτακτη εποχιακή πρόσληψη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν από την έλλειψη προσωπικού στη μηχανογράφηση.
ή όχι ;