Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

ΑΣΚ - η ήρεμη Δύναμη ,,,

Σήμερα αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της ΕΠΗΕΑ - ένωσης προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών.
Η ΑΣΚ (Ανανεωτική Συνδικαλιστική Κίνηση) πήρε 6 έδρες,
το Δίκτυο Αλληλεγγύης και Παρέμβασης πήρε 3 έδρες και
η ΔΑΣ (Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία) πήρε 2 έδρες.
Από ότι φαίνεται, παρόλες τις αντιξοότητες στον χώρο των εργαζόμενων στα ΜΜΕ, η κύρια παράταξη ΑΣΚ κάνει καλά τη δουλειά της και έτσι οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ αποφάσισαν να στηρίξουν τις επιλογές της ΑΣΚ αλλά και να στηριχτούν από αυτήν.
Τους ευχόμαστε καλή 2ετία.

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

εκλογές ΕΠΗΕΑ 19-20-21 Δεκεμβρίου 2012

Τις τελευταίες 3 εργάσιμες ημέρες αυτής της εβδομάδας γίνονται οι εκλογές γιά το διοικητικό συμβούλιο και τα άλλα αρμόδια όργανα της ΕΠΗΕΑ.

Στην ιστοσελίδα
http://www.ask-epiea.gr/index.php/psifodeltio-a-s-k
(πρόκειται γιά την Ανανεωτική Συνδικαλιστική Κίνηση της ΕΠΗΕΑ)
μπορείτε να διαβάσετε τα ονόματα των υποψηφίων της ΑΣΚ - κύριας παράταξης της ΕΠΗΕΑ.
Βέβαια υπάρχουν και άλλες παρατάξεις όπως είναι η ΔΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΗΕΑ,
αλλά και το Δίκτυο Αλληλεγγύης και Παρέμβασης.
Οσο και εάν διαβάσαμε στα κείμενα τους, δεν μπορέσαμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι παρατάξεις προτείνουν να βγει η ΕΠΗΕΑ από το τέλμα όπου έχει περιέλθει εδώ και 2-3 χρόνια.
Αφουγκραζόμαστε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όποιος συνδυασμός παρατάξεων και εάν εκλεγεί, δεν διαφαίνεται να έχει καλά εργαλεία στα χέρια του γιά να χειριστεί τις σημερινές προκλήσεις που είναι η ανεργία, οι όλο και χαμηλότεροι μισθοί και ο κλιμακούμενος μαρασμός του κλάδου των εργαζόμενων στον ΤΥΠΟ.
Εμείς έχουμε μία τουλάχιστον πρόταση να υποβάλλουμε σε αυτές τις παρατάξεις:
Επιτέλους να επιβάλλουν στις διοικήσεις των ΜΜΕ (αλλά και των σωματείων που έχουν σχέση με αυτά) να προσλαμβάνουν ανέργους - μέλη της ΕΠΗΕΑ.
Να μην μπορεί ο κάθε εργοδότης να φέρνει στην δουλειά του τους δικούς του φίλους (ή τους φίλους και τις φίλες των φίλων του) οι οποίοι είναι άσχετοι με το αντικείμενο (και που προσπαθούν να δράσουν ως μαθητευόμενοι μάγοι) και να απαξιώνει τους ανέργους της ΕΠΗΕΑ που πολλοί από αυτούς είναι πολύ καλά καταρτισμένοι.
Καλό θα ήταν να γνωρίζαμε και τα βιογραφικά των υποψηφίων - προς το παρόν μόνο ονοματεπώνυμα βλέπουμε - ούτε τις γνώσεις τους γνωρίζουμε - ούτε το ενδιαφέρον τους γιά το μέλλον της ΕΠΗΕΑ μπορούμε να γνωρίζουμε.
Αλλά αυτό είναι ίσως το λιγότερο εάν αναλογιστούμε ότι και τα δύο χρόνια που διοικούν την ένωση αυτή, πάλι δεν γνωρίζουμε τι είναι ακριβώς αυτό που κάνουν.
Δηλαδή μπορεί μεν να κάνουν πολύ καλά τη δουλεία τους, αλλά το καλύτερο θα ήταν να αναδεικνύουν αυτή τη δουλειά και τα αποτελέσματα της.
Οψόμεθα...

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ένα βήμα πιό μακριά ...

Διαβάσαμε σήμερα (γιά το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου την ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Β4Σ6ΟΞ7Μ-Α1Κ) και σας μεταφέρουμε:

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό 2 από τις 12-11-2012
καταργείται η παράγραφος 14 του άρθρου 44 του νόμου 4057/2012 καθώς και κάθε
διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής και συνεπώς
εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ:
Α) οι παρακάτω κλάδοι ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ:
ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ).
ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας).
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express).
B) Oι κλάδοι Υγείας του ETAA (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων).
Ο κλάδος Υγείας του ΕΤΑΑ αποτελείται από τους επιμέρους τομείς:
Μετά τα παραπάνω σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :

1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑΤΡΟΙ
Οι γιατροί μόνιμοι και αορίστου χρόνου των παραπάνω φορέων μεταφέρονται στον
ΕΟΠΥΥ και εξακολουθούν να έχουν την ίδια σχέση εργασίας με τον Οργανισμό.
Οι παραπάνω γιατροί στην περίπτωση που έχουν εργασιακή σχέση με περισσότερους
από έναν φορείς, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να επιλέξουν ένα μόνο φορέα.
Με το άρθρο 29 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/23.2.2012, την Φ90380/οι.228/113
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 416/23.2.12) καθώς και το άρθρο 46 του Ν
4075/12 (ΦΕΚ 89/Α΄/11.4.12), ρυθμίστηκαν θέματα των μόνιμων και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γιατρών των εντασσομένων στον
ΕΟΠΥΥ φορέων.
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις οι γιατροί αυτοί δύνανται να συμβάλλονται με
τον ΕΟΠΥΥ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού στα ιδιωτικά
τους ιατρεία μετά τη λήξη του ωραρίου τους στον Οργανισμό.
Το ανώτατο όριο επισκέψεων ανέρχεται σε 150 (???)επισκέψεις το μήνα και με αμοιβή
10€ ανά επίσκεψη.
Οι ασφαλισμένοι των παραπάνω κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ,
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ. από 12/11/2012 και οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από 1-12-
2012, είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου απολαμβάνουν ισότιμα με
τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του Οργανισμού τις υπηρεσίες που παρέχονται:
από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ιατρική εξέταση,
παρακλινικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή κ.λπ ),
από τις υγειονομικές δομές του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας πρώην ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ), Κρατικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ κ.λπ.
από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς και παρόχους υγείας.
(οι πληροφορίες για τους παρόχους υγείας και τους συμβεβλημένους
γιατρούς είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στις ιστοσελίδες
των ενταχθέντων στον Οργανισμό φορέων, καθώς και στα ΚΕΠ.
Από μη συμβεβλημένους ιατρούς με δαπάνη των ασφαλισμένων. Η
συνταγογράφηση φαρμάκων από μη συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς μπορεί
να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με την έκδοση δύο συνταγών ανά ασφαλισμένο
τον μήνα..Από την 1-12-2012 οι φαρμακοποιοί θα εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ηλεκτρονικές ή χειρόγραφες ενιαίου τύπου ΕΟΠΥΥ) και θα τις
καταχωρούν μαζί με αυτές του ΕΟΠΥΥ σε συνεχόμενη αρίθμηση.
Για την απόδοση δαπανών για προμήθεια αναλώσιμου υλικού, προϊόντων ειδικής
διατροφής και φαρμάκων, σε περίπτωση έκτακτης περίθαλψης, οι ασφαλισμένοι θα
υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες των ταμείων τους που υπέβαλαν στο
παρελθόν.

να γιατί δεν πάμε καλά...

Την απόλυση 500 υπαλλήλων του ΙΚΑ που προσλήφθηκαν το 2010 διέταξε χθες με οκτώ αποφάσεις του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Το δικαστήριο με τις αποφάσεις του έκρινε αντισυνταγματική διάταξη του Ν. 3899/2010 που επέβαλε την πρόσληψή τους στο ΙΚΑ, παρά το γεγονός ότι είχαν πετύχει σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για να καλύψουν θέσεις εργασίας στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.
Αυτό συνέβη έπειτα από τη δρομολόγηση της αποκρατικοποίησης της ΑΤΕ που είχε ως αποτέλεσμα τη ματαίωση της πρόσληψης των 500 επιτυχόντων οι οποίοι ωστόσο στη συνέχεια με «φωτογραφική» διάταξη προσλήφθηκαν στο ΙΚΑ που είχε άμεσες ανάγκες προσωπικού.
Εμειναν εκτός
Την ίδια περίοδο, όμως, ένας αντίστοιχος αριθμός επιτυχόντων μέσω ΑΣΕΠ επρόκειτο να προσληφθεί έπειτα από διαγωνισμό για το ΙΚΑ, οι οποίοι μετά την ψήφιση του νόμου έμειναν εκτός του Οργανισμού.
Ετσι, οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό του ΙΚΑ προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν αφού το δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος αυτός παραβιάζει το άρθρο 4 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την ισότητα μεταξύ των πολιτών, ενώ παράλληλα έκριναν ότι δεν υπάρχει λόγος δημοσίου συμφέροντος για το διορισμό των 500 επιτυχόντων στο ΙΚΑ.
Οι 500 πάντως αναμένεται να προσφύγουν στο ΣτΕ διότι όπως επισημαίνεται «...οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου ελέγχονται ως προς την ορθότητά τους αμετάκλητα από το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο είναι το κατ εξοχήν αρμόδιο δικαστήριο σε ζητήματα αντισυνταγματικότητας νόμων».
Δηλαδή "μπάχαλο η Ελλάς".

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Αναπάντητα ερωτήματα 3ου μνημονίου

Καλά ρε φιλαράκια,
ψηφίστηκε το 3ο μνημόνιο ...
όπου γιά όσους δεν κατάλαβαν δεν είναι και το τελευταίο...
και μας άφησε δεκάδες (ίσως και εκατοντάδες) τρυπούλες (ή τρυπάρες).
Δηλαδή αναπάντητα ερωτήματα που μπορεί όταν απαντηθούν να δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση.
Γιά παράδειγμα:
Τώρα που το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα περιθάλπεται από τον ΕΟΠΥΥ, τι θα γίνει με τα επί μέρους 4 ταμεία που το απαρτίζουν;
Εντάξει, το ΤΑΤΑ ή το ΤΑΥΣΥΤ θα πάνε "σούμπτιτο" στον ΕΟΠΥΥ,
αλλά αυτά τα επί μέρους ταμεία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δεν είχαν από όσο γνωρίζουμε δικούς τους γιατρούς.
Ομως το ΤΣΠΕΑΘ θα συνεχίζει να στέλνει τους ασφαλισμένους του γιά περίθαλψη στον ΕΔΟΕΑΠ;
Και τότε γιά ποιό λόγο να μην κάνουμε το άλλο:
Να στείλουμε το ΤΣΠΕΑΘ γιά περίθαλψη στον ΕΟΠΥΥ
και ο ΕΔΟΕΑΠ να λειτουργήσει σαν "συμπληρωματική" περίθαλψη;
όπως δηλαδή ήδη λειτουργεί ως προς το σκέλος της συμπληρωματικής (ή επικουρικής) σύνταξης.
Δηλαδή να λαμβάνει (ο ασφαλισμένος του ΤΣΠΕΑΘ) όσα δικαιούται από τον ΕΟΠΥΥ και στη συνέχεια να δημιουργηθεί μία "συμπληρωματική" διαδικασία είσπραξης επί πλέον χρημάτων της κάθε περίθαλψης του ασφαλισμένου από τον ΕΔΟΕΑΠ.
Μήπως όμως με το "κόλπο" της αναγκαστικής μη συμμετοχής του ΕΔΟΕΑΠ στον ΕΟΠΥΥ, θα του πάρουν (του ΕΔΟΕΑΠ) όλους τους ασφαλισμένους του γιά να τους στείλουν στον ΕΟΠΥΥ;
Και τότε θα του πουν (του ΕΔΟΕΑΠ): μείνε μόνος σου χωρίς ασφαλισμένους και τότε να δούμε τι θα κάνεις τα χρήματα του αγγελιοσήμου;
Δηλαδή σε αυτή τη περίπτωση μήπως θα πάνε και αυτά στο κράτος - οπότε θα τα χάσει τα χρήματα του αγγελιοσήμου του ΕΔΟΕΑΠ;
Αλλά και το άλλο;
εκείνο με το ένα (1) ευρώ που θα εισπράττουν τα φαρμακεία γιά κάθε εκδιδόμενη συνταγή;
Τι "μαλ....κία" είναι και αυτή;
Εκτός δηλαδή που διαρκώς μειώνουν την συμμετοχή των ταμείων επί του κόστους φαρμάκων,
εκτός που βγάζουν διαρκώς φάρμακα από τις λίστες των συνταγογραφούμενων φαρμάκων,
τώρα βρήκαν και άλλη μία "πατάτα" - να ζητούν και χρήματα γιά κάθε συνταγή που θα προσκομίζεται γιά εκτέλεση στο φαρμακείο,
εκτός που "στραγγαλίζουν" με κάθε ευκαιρία τους ασφαλισμένους.
Και φανταστείτε ότι θα εισπράττουν ένα ευρώ όχι μόνο τις συνταγές με φάρμακα γιά τα οποία επιτρέπεται η συνταγογράφηση,
αλλά και γιά φάρμακα γιά τα οποία δεν θα πληρωθεί από το κράτος αυτή η συνταγή.
Αλήθεια, ποιός θα εκδίδει απόδειξη γιά αυτό το ένα ευρώ που θα παρακρατείται από τον (άρρωστο) ασφαλισμένο);
Εάν την εκδίδει ο φαρμακοποιός, τότε θα πρέπει να την εγγράφει στα λογιστικά του βιβλία, και άρα να την αποδίδει με κάποιο τρόπο στο δημόσιο.
Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα αυξάνει ο τζίρος του φαρμακοποιού και θα αλλάζει φορολογική κλίματα όταν έρθει εκείνη η ώρα της συμπλήρωσης του Ε1 (δηλαδή της φορολογίας εισοδήματος).
Και άλλα πολλά ερωτήματα.
Θα επανέλθουμε όμως σε αυτό το θέμα.
Καλή σας μέρα...

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Από τη «Χώρα του Ποτέ» στη «Χώρα του Τίποτε»

Από τη συναρπαστική περιπέτεια της «Χώρας του Ποτέ» του Πήτερ Παν, έχουμε περάσει στον εφιάλτη της «Χώρας του Τίποτε» των “χαρισματικών” μας ηγετών. Δεκάδες απραγματοποίητα «αν» ψάχνουν απαντήσεις στο πλαίσιο μιας ιδιότυπης πολιτικής, που δείχνει ότι φοβάται να κάνει το αυτονόητο. Οπότε το «τίποτα» κυριαρχεί!

Αν λόγου χάρη το λαθρεμπόριο και η νοθεία των καυσίμων ελέγχονταν, η χώρα θα εξοικονομούσε, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις (βλ. έκθεση του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας του κου Σούρλα και έκθεση της ΓΣΕΒΕΕ, www.gsevee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=205:2012-10-04-10-42-22&catid=56:meletes&Itemid=280-42k) έως και 2,5 δις ευρώ από διαφυγόντες φόρους.
Αν περιοριζόταν το παρεμπόριο, θα φορολογούταν τζίρος της τάξης των 20 δις ευρώ, σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία του Ελληνικού Εμπορίου.
Αν εξέλειπε η σε μοναδική έκτασης γραφειοκρατία και δεν κατείχαμε την 80η πιο διεφθαρμένη χώρα στο κόσμο, η χώρα θα φορολογούσε γύρω στα 7,5 δις ευρώ εισοδήματα ετησίως, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις.
Αν περιορίζαμε την έκταση της παραοικονομίας, θα είχαμε πρόσθετους φόρους σε εισοδήματα της τάξης τουλάχιστον των 52 δις ευρώ ετησίως.
Αν εκμεταλλευόμασταν το ΕΣΠΑ έγκαιρα, θα εισέρεαν στην οικονομία 20 δις ευρώ έως το 2013.
Αν εφαρμόζαμε έξυπνες πολιτικές βελτίωσης της ρευστότητας της χώρας με τη βοήθεια μιας σειράς μετατρέψιμων αναπτυξιακών ομολόγων, (Βλ. www. dimiourgikoipolites.gr) τότε θα συμβάλλαμε ταυτόχρονα στην ανάπτυξη και θα λύναμε το πρόβλημα της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας που διακρίνει την αγορά σήμερα.
Αν εκμεταλλευόμασταν το χώρο του αεροδρομίου «Ελληνικό» κατά τα πρότυπα άλλων όμοιων περιοχών (π.χ. Πριγκιπάτο του Μονακό) δε θα πουλούσαμε 6,5 χιλιάδες στρέμματα για ένα ξεροκόμματο που εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 6 δις ευρώ (ποσό σχεδόν ίσο με τα 2/3 σχεδόν των τόκων του 2013). Να σημειώσουμε ότι το συνολικό παραγόμενο προϊόν του Πριγκιπάτου του Μονακό μεγέθους 2 χιλιάδων στρεμμάτων ανέρχεται σε 7 δις δολάρια ετησίως. (Βλ. αναλυτικότερα,http://www.skai.gr/news/opinions/article/179031/elliniko-vs-prigipatou-tou-monako-/).
Αν ζητούσαμε έγκαιρα την εφαρμογή όλων εκείνων των άρθρων της Συνθήκης της Λισαβόνας (135, 140 και 347), για να διαφυλάξουμε την ηρεμία σε μια οικονομία που αντιμετωπίζει σοβαρές εσωτερικές διαταραχές, τότε θα προστατεύαμε προσωρινά την ελληνική παραγωγή, απαλύνοντας από την άλλη τις τάσεις για ύφεση που ζήσαμε κατά την τετραετία που πέρασε.
Αν τέλος τολμούσαμε να ανακοινώσουμε την πρόθεσή μας για πτώχευση στις αρχές του 2010, τότε η Ευρώπη θα ήταν πολύ διαφορετική και οι πρόσφατες προτάσεις Ντράγκυ θα ήταν ίσως ήδη πραγματικότητα, ως το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων πιέσεων. (Βλ. αναλυτικότερα http://blogs.eliamep.gr/mardas/peri-%c2%absinenetikis-anadiarthrosis%c2%bb-tou-chreous/)
Αντί για όλα αυτά επιλέγηκαν από τους «πεφωτισμένους» μας ηγέτες εύκολες λύσεις, που δε θίγουν φυσικά τα κακώς κείμενα.
Οι επιλογές όμως που ακολουθήθηκαν, είναι ικανές να προκαλέσουν εκρηχτικές κοινωνικές καταστάσεις και κατ’ επέκταση βίαιες ίσως πολιτικές συγκρούσεις αν η «αρχή της συλλογικής ευθύνης» στο πλαίσιο της ΕΕ, όπως υιοθετήθηκε από τη Συνθήκη του Μααστριχτ (1993), εγκαταλειφθεί.
Από την άλλη, όσο δεν υιοθετούνται γρήγορα λύσεις (ενώ υπάρχουν) στις πιέσεις που προκαλεί η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, ο μύθος που ίσχυε έως σήμερα για επιστροφή στη δραχμή, ίσως απομυθοποιηθεί και ζήσουμε τελικά όλοι μας εξελίξεις που δεν έχουμε φανταστεί.
Η Αργεντινή σε αυτήν την περίπτωση θα ωχριά μπρος στα όσα πρόκειται να διαδραματιστούν στην περίπτωση της Ελλάδας!.
Ιδεατές λύσεις περί του εκσυγχρονισμού της Ελληνικής οικονομίας, στο πολιτικό περιβάλλον που κινούμαστε και με πολιτικούς που συχνά αισθανόμαστε –ενδεχομένως αδίκως κατά πολλούς– ότι αγγίζουν τα όρια της φαυλότητας, μοιάζουν να είναι μάλλον ουτοπία!

Του Δημήτρη Μάρδα
Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Στουρνάρα ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ

Σημαντική ήττα υπέστησαν σήμερα στη Βουλή η τρικομματική κυβέρνηση και ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας. Η τροπολογία Στουρνάρα με την οποία οι κλάδοι Υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και η περιουσία του, αλλά και των Ταμείων των δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών, τραπεζοϋπαλλήλων, οδηγούνταν βιαίως στον ΕΟΠΥΥ, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Βουλή και απορρίφθηκε.

Η άμεση και δυναμική κινητοποίηση του κλάδου μας στον κυβερνητικό αιφνιδιασμό είχε ένα πρώτο θετικό αποτέλεσμα.
Η αδηφάγα λογική της τρόικας και των κυβερνητικών εταίρων ενάντια σε κάθε κοινωνικό δικαίωμα και παροχή, δεν έχει τελειώσει. Μέσα στη Βουλή έγινε καθαρό ότι η προσπάθεια υφαρπαγής της περιουσίας των ασφαλιστικών μας Ταμείων, αλλά και της χρηματοδότησής τους –του πόρου που στο χώρο των ΜΜΕ υποκαθιστά τη μηδενική συνεισφορά του κράτους και τις ελάχιστες έως μηδενικές εργοδοτικές εισφορές- θα συνεχιστεί.
Γι’ αυτό το λόγο καλούμε τον κλάδο σε επαγρύπνηση για την αποτροπή κάθε προσπάθειας επαναφοράς της τροπολογίας. Επίσης καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε ανασύνταξη δυνάμεων και προετοιμασία για τις νέες απεργιακές κινητοποιήσεις, που συνεχίζονται από τις 6πμ της Δευτέρας, 5 Νοεμβρίου, έως 6πμ της Τρίτης 6 Νοεμβρίου 2012, στο πλαίσιο των επαναλαμβανόμενων 24ωρων απεργιών.
Παράλληλα καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμβάλλουν στην προβολή των αγώνων των εργαζομένων και στην ενημέρωση όλης της κοινωνίας για τις συνέπειες της βάρβαρης επίθεσης που δέχονται όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι με την πλημμυρίδα των μέτρων που νομοθετούνται.
Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ στηρίζουν τις κινητοποιήσεις που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και άλλες Ομοσπονδίες και συνδικάτα την Τρίτη και την Τετάρτη, 6 και 7 Νοεμβρίου, με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού και του νέου καταστροφικού μνημονίου. Διαδηλώνουμε την ομόθυμη απόφασή μας να αγωνιστούμε όλοι μαζί μέχρι την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών.
Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ διεκδικούν:
1. Να μην επανέλθει με οποιοδήποτε τρόπο η τροπολογία Στουρνάρα και να σταματήσει κάθε προσπάθεια κατάργησης των πόρων του ασφαλιστικού μας συστήματος.
2. Να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα αποθεματικά των Ταμείων μας με το PSI.
3. Να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
4. Να επανέλθει σε ισχύ ο ν. 1876/90 για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.
5. Να σταματήσουν τώρα οι απολύσεις και να γίνουν σεβαστά όλα τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στα ΜΜΕ που καθημερινά καταπατούνται με τον πιο άγριο τρόπο από την εργοδοσία.
6. Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί και αντιασφαλιστικοί νόμοι των Μνημονίων.
7. Να σταματήσει κάθε απόπειρα παρέμβασης στο δημοσιογραφικό έργο και να αρθούν όλες οι δυσμενείς επιπτώσεις και διώξεις εναντίον συναδέλφων μας που επιτελούν το λειτούργημα της Ενημέρωσης.
ΠΟΕΣΥ

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Ντροπολογία Στουρνάρα γιά το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Διάταξη ένταξης και του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στον ΕΟΠΥΥ, προσέθεσε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας στο νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ και των λιμανιών, κατά την σημερινή, τελευταία ημέρα συζήτησής του στην Ολομέλεια της Βουλής.
Η ρύθμιση προστίθεται στο νομοσχέδιο, μαζί με άλλες «νομοτεχνικές βελτιώσεις» που είχε υποσχεθεί να επιφέρει στο νομοσχέδιο ο υπουργός Οικονομικών.
Στη ρύθμιση αντέδρασε έντονα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης. «Δεν μπορεί το Ταμείο των δημοσιογράφων να το φέρνετε την τελευταία στιγμή με διατάξεις παρασκηνίου και να το χώνετε στη μαύρη τρύπα του ΕΟΠΥΥ. Δεν έχετε καμία νομιμοποίηση να φέρνετε τέτοιες διατάξεις - παρά μόνον μετά από παρεμβάσεις της αίθουσας» ανέφερε ο κ. Λαφαζάνης.
Από την πλευρά του ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τέρενς Κουΐκ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εκδικείται τους δημοσιογράφους επειδή το ταμείο τους κατάθεσε προσφυγή στα δικαστήρια κατά της Τράπεζας της Ελλάδος, για το υποχρεωτικό «κούρεμα» των αποθεματικών του.
«Μας εκδικείστε γιατί προσφύγαμε στη Δικαιοσύνη για τα 90 εκατομμύρια που πήρατε απ' τις τσέπες μας με το αυθαίρετο κούρεμα του Προβόπουλου» κατηγόρησε τον υπουργό ο Τέρενς Κουίκ.
«Όλα τα ταμεία πρέπει να μπουν στον ΕΟΠΥΥ για να μην υπάρχει Ελλάδα δύο και τριών ταχυτήτων. Αν εξαιρούσαμε τους δημοσιογράφους, είναι και οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι δικηγόροι, οι γιατροί - αλλά δεν θα υπάρχει ΕΟΠΥΥ» απάντησε ο Γιάννης Στουρνάρας.
«Δεν είστε δικτάτορας σ' αυτή τη χώρα ελέω Τρόικας, αλλά υπουργός μιας Δημοκρατίας, που πρέπει να σέβεται τους νόμους και τον Κανονισμό της αίθουσας» ανταπάντησε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. «Δεν έπρεπε να βάλετε στον ΕΟΠΥΥ κανένα απ' αυτά τα Ταμεία γιατί είναι εύρωστα. Τα πάτε στον ΕΟΠΥΥ για να τα βουλιάξετε και να καταστρέψετε κάθε ίχνος δημόσιου οργανισμού υγείας» προσέθεσε.
«Ο λόγος που προτείνω το ταμείο δημοσιογράφων, είναι επειδή χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους, πόρους υπέρ τρίτων, κοινωνικούς πόρους» επέμεινε ο υπουργός Οικονομικών.
Τον κ. Στουρνάρα υπερασπίστηκε με παρέμβασή του ο βουλευτής της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης: «Με εκπλήσσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλη του η επιχειρηματολογία ήταν να πάρουμε χρήματα απ' αυτούς που έχουν για να πάνε σ' αυτούς που δεν έχουν. Ακριβώς αυτό είπε ο κύριος υπουργός. Υποστηρίξατε τους πλουσίους εάν δεν το καταλάβατε - έστω και σε επίπεδο ταμείου».
(πηγή: ethnos.gr)

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

... και η απάντηση στην λάσπη της ΚΕΔ


Η ανακοίνωση της ΚΕΔ («Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων») απέδειξε πως ακόμα σε αυτή τη χώρα υπάρχουν ευφάνταστοι συγγραφείς που μπορούν να ανακαλύψουν και «δράκους» και «μάγισσες» μέσα στο «μαγικό» κόσμο τους.
Παλαιότερα ίσως να ήταν γραφικοί και συμπαθητικοί αυτοί οι συγγραφείς.
Τώρα όμως είναι επικίνδυνοι.
Δυστυχώς γι΄ αυτούς, οι δράκοι και οι μάγισσες υπάρχουν, αλλά στον αληθινό κόσμο, σε αυτό τον κόσμο που ζούμε εμείς αλλά όχι αυτοί.
Όταν αποφασίσουν να ζήσουν μεταξύ μας, τότε ευχαρίστως να συζητήσουμε για όλα αυτά τα προβλήματα του κλάδου που με επιμέλεια και ζήλο αρνούνται να δουν και κυρίως ν΄ αντιμετωπίσουν.
Άλλη συνέχεια δεν μπορούμε να δώσουμε, γιατί κάθε λεπτό για εμάς, είναι σημαντικό για την επιβίωση του ταμείου και του μέλλοντος του Τύπου.

Σας παραθέτουμε παρακάτω πλήρες κείμενο της Προέδρου του ΕΔΟΕΑΠ κ.Ελένης Σπανοπούλου

Συνάδελφοι Καλημέρα όλη Μέρα!
Μόλις  έμαθα ότι κυκλοφορεί  ανυπόγραφο, παραταξιακό ,υβριστικό και  ανακριβές κείμενο, που  στοχοποιεί  εμένα και τον πρόεδρο του ΕΤΑΠ ΜΜΕ σ.Κώστα  Τσουπαρόπουλο άδικα και ψευδώς,  καθώς μας  εμφανίζει, με θέσεις ευθέως αντίθετες από αυτές που υποστηρίζουμε και για τις όποιες εργάζομαι - κι εγώ και όλα τα μέλη του ΔΣ  - ακατάπαυστα στον ΕΔΟΕΑΠ !
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ μου ΕΙΝΑΙ μία , ΞΕΚΑΘΑΡΗ και ενυπόγραφη :
Στο Ταμείο μας παλεύουμε  όλοι  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ !
Δηλαδή, να ΜΗΝ ΕΝΤΑΧΤΕΙ  ΣΤΟΝ ΕΟΠΠΥ Ο ΕΔΟΕΑΠ  !!
ΟΥΤΕ να το συζητήσουμε ,ΟΥΤΕ να το σκεφθούμε, δεχόμαστε !
Πολυ περισσότερο να βγάζουμε ανακοινώσεις γι  αυτο σαν αυτη που διακινεί ο αποτυχών πρώην πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ και παραπαίων παραταξιάρχης της ΕΣΗΕΑ.
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΣΠΗ !
Εκ των υστέρων " ήρωας"   και εκ των προτέρων αναποτελεσματικός, ο επαγγελματίας συνδικαλιστής με αφήνει  πολιτικά αδιάφορη και ανθρώπινα αηδιασμένη !
ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ !
Έχουμε πολύ σοβαρότερα θέματα να ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ απο άχρηστους και ύποπτους  λεονταρισμούς ....
Γι αυτό η απάντηση μου είναι μία:
Τ Σ Α Λ Α Π Α Τ Η  ΕΙΣΑΙ Τ Σ Α Λ Α Π Α Τ Η Σ !
ΔΕΝ ΑΞΊΖΕΙ Ν ΑΣΧΟΛΕΊΤΑΙ ΚΑΝΕΊΣ ΜΕ ΚΆΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΚΡΎΒΕΤΑΙ ΠΊΣΩ ΑΠΟ ΜΙΑ  ΠΑΡΆΤΑΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΥΠΉΣΕΙ ΑΝΑΝΔΡΑ και μάλιστα αυτούς , που  αποδεδειγμένα παλεύουν για τον Κλάδο  κι όχι για την καρέκλα !
Ελένη Σπανοπούλου.

Εκτός ΕΟΠΥΥ ο ΕΔΟΕΑΠ-διάψευση της ΚΕΔ

Από ότι φαίνεται από τα τελευταία νέα της ημέρας, ο ΕΔΟΕΑΠ δεν θα βρεθεί στη λίστα των ΦΚΑ (φορέων κοινωνικής ασφάλισης) που θα υπαχθούν άμεσα στον ΕΟΠΥΥ.
Βέβαια εκείνος ο εκνευριστικός και χονδρός δημοσιογράφος τ'κολ, - εκείνος που τσαλαβουτάει στις λάσπες σαν τσαλαπετεινός, νομίζει ότι έτσι θα τον βόλευε. Για αυτό και χάρηκε όταν το ανακοίνωσε.
Εως τώρα το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις με τις αγυρτείες του.
Το διαβάσαμε το άρθρο του σε εκείνη τη φασιστική ιστοσελίδα (δεδομένου ότι δεν δέχονται επικοινωνία - ούτε σχόλια αναγνωστών τους).
Σε αυτή την φασιστική ιστοσελίδα του, έγραφε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι (και) με τις δικές του εισφορές λειτούργησε τόσα χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ.
Αλλά στην πραγματικότητα αυτές οι εισφορές του δεν έφταναν ούτε για το σάλιο των επιστολών που λάμβανε τόσα χρόνια αυτός ο κύριος.
Λες και ζει αλλού.
Αυτά που γράφει (και που βέβαια δεν δέχεται να τα σχολιάσουμε στην φασιστική ιστοσελίδα του) δείχνουν για ποιο λόγο έχει απομακρυνθεί τόσο πολύ από τον σφυγμό της εποχής.
Πρέπει κάποιος να του πει ότι αυτές οι κολλημένες συνδικαλιστικές του ανανδρείες είναι πλήρως ορατές. Σε βλέπουμε χονδρέ ...
Αν και προσπαθεί ματαίως να τις κρύψει με το πάχος του.
Τι θέλει να μας πει αλήθεια ο ποιητής;
Η αλήθεια, χονδρέ δεν κρύβεται - ούτε η ανευθυνότητα αυτών που έγραψες.
Συμβουλή: Προσπάθησε την επόμενη φορά να πλησιάσεις αυτό το κοινωνικό σύνολο των δημοσιογράφων και των λοιπών εργαζόμενων στο ΤΥΠΟ που παρόλο το πάχος σου, σε εκτόπισε λόγω του φασιστικού τρόπου που (συνεχίζεις) να έχεις.

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

ο ΕΔΟΕΑΠ στη σωστή κατεύθυνση

Σίγουρα ο ΕΔΟΕΑΠ παραμένει ακόμα και σήμερα στη λίστα με τα "παράδοξα" της Ελληνικής πραγματικότητας.
Οι λόγοι είναι πολλοί, είναι σίγουρα θετικοί και μπορούμε εδώ να αναφέρουμε μερικούς για να αναδείξουμε τις ενέργειες και τις προσφορές που κάνει το ασφαλιστικό ταμείο των δημοσιογράφων και λοιπών εργαζόμενων κόντρα στη μίζερη δημόσια και δημοσιογραφική λογική που κυριαρχεί αυτές τις ημέρες στο πανελλήνιο.
Πρώτα από όλα πρέπει να πούμε ένα ΜΠΡΑΒΟ στη Πρόεδρο Ελένη Σπανοπούλου που είναι δυναμική, φρόντισε να μάθει όλες τις φανερές και κρυφές λειτουργίες αυτού του ταμείου, στη συνέχεια επεκτάθηκε στην ΟΑΤΥΕ (Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας) σαν Πρόεδρος και τώρα πλέον κατέχει την θέση της Αντιπροέδρου της ΑΙΜ που είναι η Ευρωπαική Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων.
Δείχνει έναν άνθρωπο - ηγέτη - που τον ενδιαφέρει η εξωστρέφεια και αυτό είναι άκρως απαραίτητο για να συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά ο ΕΔΟΕΑΠ.
Είναι βέβαιο ότι τα θετικά αποτελέσματα θα είναι πολύ περισσότερα όταν αυτή η ΟΑΤΥΕ πειστεί να αναδείξει κατά πολύ περισσότερο τις από κοινού ενέργειες - και αυτό προς το παρόν δεν το έχουμε δει.
Κατά δεύτερο λόγο πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στους εργαζόμενους του ΕΔΟΕΑΠ που παραμένουν προσηλωμένοι στα αντικείμενα τους, έχουν υπερβεί εαυτούς σε πολλά θέματα και αυτό το κάνουν πάντα προς όφελος των ασφαλισμένων του ταμείου μας.
Κατά τρίτο λόγο πρέπει να αναφέρουμε ότι η διαρκής διαχρονική "διαμάχη" του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ με τους εργαζόμενους - αυτό δηλαδή το ρητό που έλεγε η διοίκηση παλιότερα "είναι όλοι άχρηστοι - κανείς δεν αξίζει κάτι" - είναι και αυτό ένα σημείο τριβής που ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχει λειανθεί αρκετά - με αποτέλεσμα να υπάρχει μία αρκετά μεγαλύτερη σύμπνοια σε αυτή την απαραίτητα καλή σχέση.
Βέβαια σε αυτό συνετέλεσε το γεγονός ότι και το προσωπικό προσπάθησε να πλησιάσει περισσότερο την διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ αλλά και η διοίκηση προσπάθησε και κατάφερε να πλησιάσει αρκετά περισσότερο τους εργαζόμενους του ΕΔΟΕΑΠ.
Τώρα όμως χρειάζεται πολλή περισσότερη δουλειά και από ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ο ΕΔΟΕΑΠ μπορεί να φέρει σε πέρας αυτό το έργο.
Δηλαδή μπορεί και πρέπει να βελτιώσει κατά πολύ την υφιστάμενη κουλτούρα που ήδη διαθέτει, δηλαδή την κουλτούρα της εξωστρέφειας.
Να ρίξει πολύ περισσότερο βάρος στην μελετημένη διαχείριση των πόρων του, να περικόψει κατά πολύ όποιες από τις δαπάνες του κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητες.
Και τέλος να διεκδικήσει με ακόμα περισσότερο σκληρό και αποφασιστικό τρόπο την εισροή κεφαλαίων / εσόδων που μπορεί και έχει δικαίωμα να εισπράξει.

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

αντί για Αποχαιρετισμό.

Φυσικά και σκέφτομαι το θάνατο. Τυπικά τουλάχιστον οι πιθανότητες επιβίωσης στον αγώνα μου είναι σημαντικά εναντίον μου. Σε στιγμές φιλοσοφίας όμως καταλαβαίνω το εξής: είμαστε όντα περίεργα αγαπητέ. Ο θάνατος μου θα έρθει -μάλλον- είτε στον ύπνο μου, είτε σε κάποιο κώμα, είτε με κάποια ανακοπή, στα πλαίσια του καρκίνου. Μάλλον. Υπάρχουν ελπίδες να σκάσω από το φαγητό νωρίτερα. Μετά το θάνατό μου όμως για μένα μαύρο. Ένας βαθύς ασυνείδητος ύπνος. Μετά τίποτα. Ούτε ανησυχία, ούτε σκέψεις, ούτε πόνος, ούτε φόβος, ούτε αγάπη, ούτε έρωτας, ούτε γέλιο, ούτε κλάμα. Τίποτα. Τότε τι φοβόμαστε; Τι μας νοιάζει το μετά αν δεν θα είμαστε εκεί για να το αντιληφθούμε; Καταλήγω ότι απλώς κάποιους τους αγαπάμε πιο πολύ από εμάς. Φοβάμαι περισσότερο πια για το τι θα απογίνουν οι άλλοι, κάποιοι περισσότερο από άλλους. Για τον πόνο που θα τους προξενήσω, το ότι δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα για να το πάρω πίσω. Δεν είμαστε τόσο εγωιστικά όντα τελικά. Υπάρχει και η άλλη βέβαια όψη, άκρως εγωιστική. Γιατί να συνεχίζει η ζωή να "ζείται" -παθητική κι ας μην υπάρχει- αν δεν είμαι εγώ στον κόσμο. Τι μέρες, νύχτες, χαμόγελα, στιγμές με πλεγμένα χέρια, παιχνίδια στην κουζίνα, αδιάφορους καυγάδες, βόλτες στην καλοκαιρινή Αθήνα, ταινίες, βιβλία, μουσικές θα χάσω.
Γράφοντας το παραπάνω, βούρκωσα στις δύο τελευταίες σειρές. Τελικά είμαστε εγωιστές. Θέλω να μείνω κι άλλο εδώ.
Απόστολος Γκανάς.

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Ησυχία - ο Ελλην κοιμάται.


Θλίβομαι όταν λειτουργοί, που τάξανε και εκπαιδεύτηκαν να φυλάνε Θερμοπύλες, δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι η Ελλάδα, βάσει σχεδίου που υλοποιούν οι πολιτικοί, τελειώνει σύντομα. Είμαστε στη φάση της εκποίησης.
Πηγαίνοντας στην ΗΠΕΙΡΟ είδα συνθήματα για τις Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες.
Το πρωί άκουσα ότι ονόματα οδών στα Χανιά εγράφησαν στην Τουρκική γλώσσα.
Έλαβα μήνυμα που αποδεικνύει ότι με τη συναίνεση του Δημάρχου της ΣΑΜΟΥ Τούρκοι Δημοσιογράφοι διένειμαν 10.000 χάρτες του Νησιού που ήσαν τυπωμένοι στην Τουρκική Γλώσσα.
Άκουσα ότι στα ακίνητα ΙΧ θα επιβληθεί φόρος ακινησίας.
Εκατομμύρια ευρώ πτωχών ανθρώπων χάνονται γιατί σταμάτησε η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών.
Μέχρι πριν λίγο καιρό, η λέξη Δημοκρατία και αντιστασιακός ήταν ακόμη χρήσιμες για ορισμένους αριβίστες.
Σήμερα οι λέξεις ηχούν άσχημα γιατί στο παρελθόν τις εκμεταλλεύτηκαν άπαντες οι άχρηστοι, οι κλέφτες, οι δωσίλογοι, αριστεροί και οι δεξιοί, και την κουρέλιασαν.
Εν ονόματι αυτής της Δημοκρατίας ο Καραμανλής πούλησε την Κύπρο, ο Α. Παπανδρέου εισήγαγε την αναξιοκρατία και την διαφθορά, ο Μητσοτάκης προασπίσθηκε τον Νεοφιλελευθερισμό, ο Σημίτης υποσχέθηκε στον Λαό χρυσά κουταλάκια αλλά καταχρέωσε την Ελλάδα συνεργαζόμενος με τους διεθνείς κερδοσκόπους , ο Καραμανλής έχρησε τον αρχιερέα της διαπλοκής ως «Άριστο Πρωθυπουργό», ο ΓΑΠ έφτιαξε τον Καλλικράτη και βύθισε τον Τιτανικό, ο Αντώνης υποσχέθηκε ότι δεν θα ψηφίσει το μνημόνιο Νο 3 αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα να ψηφίσει το μνημόνιο Νο 4, το οποίο προβλέπει χαράτσι σε όσους δεν έχουν αυτοκτονήσει και έχουν χρυσά σφραγίσματα στα δόντια.
Η Τρόικα ζήτησε από την Ελληνική Εκκλησία να παρατείνει τις περιόδους νηστείας ώστε τα αποτελέσματα των διαρθρωτικών προσαρμογών να μη καταλήξουν σε νέα μνημόνια αλλά σε μνημόσυνα.
Αυτοί που μας κυβερνούν είναι διεθνείς λωποδύτες, απάτριδες και παλιάνθρωποι, είναι φίλοι των κερδοσκόπων. Η αντιπολίτευση φωνάζει μέχρι το σημείο της μοιρασιάς.
Υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες που είναι έτοιμοι να στήσουν Λαοδικεία. Οι τρεις χιλιάδες νεκροί του Δ' ΡΑΙΧ ζητούν ικανοποίηση στα πρόσωπα Πολιτικών, Νταβαντζήδων, δημοσιογράφων, συνδικαλιστών, συμβούλων, αρχόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτή η λίστα συνεχώς ενημερώνεται και αυτή τη στιγμή αγγίζει τον αριθμό των 1675 ατόμων που θεωρούνται προδότες.
Επειδή όμως η Ιστορία που γράφεται γίνεται σε "Real Time,"όσοι έχουν στοιχεία για όλους αυτούς τους σαλτιμπάγκους, μπορούν να τα γνωστοποιήσουν.
Έλληνα διεφθάρης γι αυτό δεν έχεις πατριωτικά ανακλαστικά. Δεν θέλω να κατέβεις στο Σύνταγμα επειδή σου κόψανε το μισθό, σου στέρησαν την παιδεία, την υγεία, την δικαιοσύνη, την ασφάλεια, το μέλλον των παιδιών σου. Αν ήσουν Δημοκράτης θα σεβόσουν το Σύνταγμα και θα το υπερασπιζόσουν.
Έλληνα θέλω να κατέβεις το Σύνταγμα και να κάνεις αντίσταση γιατί χάνεται η Πατρίδα σου.
Η Ελλάδα δεν χρωστάει της χρωστάνε. Πεντακόσια δις ευρώ είναι οι Γερμανικές οφειλές, που οι Πολιτικοί τις κάνουν γαργάρα.
Η Κυβέρνηση δεν ανακηρύττει την ΑΟΖ, γεγονός που αμέσως θα μας έβγαζε σε πελάγη ηρεμίας και αισιοδοξίας, σκεφθήκατε όμως γιατί;. 
τάδε έφη: Δημήτρης Νατσιός - Δάσκαλος από το Κιλκίς.

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Για ποιούς θυσιάζουν την μεσαία τάξη;

Η Μεσαία τάξη είναι η αγελάδα που αρμέγεται ασύστολα για τη σίτηση των κομματικών στρατών, οι οποίοι έχουν χαλαρά την πρόθεση να τη ρουφήξουν ώσπου να βγάλει αίμα από το βυζί, ώσπου να στραγγίξει και το αίμα.
Δε βλέπετε τελευταία με τί μένος(!) μιλούν και λένε ότι δήθεν το πρόβλημα της Ελλάδας είναι η φοροδιαφυγή των ελέυθερων επαγγελματιών που ίσως να αθροίζει 3-4 δις ευρώ?
Όταν ...
α) το κόστος των υπεράριθμων είναι 5-6 δις μόνο του,
β) το κόστος της διαφθοράς είναι 10-12 δις,
γ) η φοροδιαφυγή πολυεθνικών κολοσσών μέσω transfer-pricing είναι άλλα 5-8 δις ευρώ,
δ) το κόστος της γραφειοκρατίας είναι 11-13 δις ευρώ,
ε) το κόστος των κλειστών επαγγελμάτων είναι 20-34 δις ευρώ?
Συνολική ζημία κόστους και χαμένης ανάπτυξης των παραπάνω είναι 51-73 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΧΑΜΕΝΑ και εμείς καταντήσαμε να μιλάμε για τη φοροδιαφυγή των 2-3 δις των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλαδή των υδραυλικών και των ηλεκτρολόγων και των ψιλικατζήδων!!!!!!!!!!!!!!! ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ!!!!!!!
Η φαυλοκρατία επιμένει και πετυχαίνει να τραβήξει την προσοχή στην φοροδιαφυγή (που είναι κατ' ουσίαν η τελευταία άμυνα του υπερφορολογημένου) προβλέπω σύντομα αίμα στο δρόμο!
Οι απαραίτητες αλλαγές σε Διαφθορά-Γραφειοκρατία-Κλειστά επαγγέλματα-Φοροδιαφυγή πολυεθνικών κολοσσών παραμένουν οφθαλμαπάτες, με τη σύμφωνη γνώμη και αγαστή συνεργασία της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του ολίγιστου Σύριζα, που προσπαθεί να κραυγάζει για αργεντινοποίηση αντί για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας!
Εε, ρε σφαλιάρα που μας χρειάζεται!

Άγης Βερούτης

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

α ρε ΣΤΥΞ που σας χρεάζεται ...

Αναφέρομαι σε εσάς που διατηρείτε ιστοσελίδες χωρίς την δυνατότητα απάντησης ή σχολιασμού των κειμένων που αναρτάτε.
Από ότι φαίνεται, χρησιμοποιείτε τελευταίας τεχνολογίας μεθόδους επικοινωνίας αλλά με φασιστικές μεθόδους προσέγγισης.
Δηλαδή θέλετε να μιλάτε εσείς, χωρίς όμως να λαμβάνετε απαντήσεις σε όσα (πιθανώς) σωστά ή (πιθανότερα) λάθος γράφετε.
Προφανώς είστε εναντίον των ανωνύμων συνθημάτων που γράφτηκαν και συνεχίζονται να γράφονται στους δρόμους.
Κρίμα - κάποια από αυτά ήταν και θα παραμένουν ανεξίτηλα - ακόμα και όταν εσείς θα έχετε αποχωρήσει από την δημοσιογραφία σας.
Αυτό δεν είναι που λέγεται "Δικτατορία" ή "μονόλογος" ή ακόμα και χειρότερα;
Γράφετε ένα σωρό σωστές και λάθος προτάσεις χωρίς τη δυνατότητα σχολιασμού τους.
Αλήθεια σας διαβάζει κανείς;
Εάν ναι, τότε ξεκουμπώστε το μυαλό σας - δείτε και λίγο παραπέρα.
Πάψτε να εφαρμόζετε αυτή την δικτατορία του μονολόγου σας.
Σε ενάντια περίπτωση, αυτού του είδους τη στύγα - αγαπητές κυρίες και κύριοι μπορείτε να τη θέσετε εκεί που γνωρίζετε.
“Μην βάφετε τους τοίχους…είναι φρεσκογραμμένοι” 

Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Πόσο πίσω είμαστε κοινωνικά;

Για μία ακόμα φορά φαίνεται ότι εμείς σαν Έλληνες είμαστε πολύ πίσω στις πραγματικές έννοιες του συνδικαλισμού.
Οι δικές μας αντίστοιχες έννοιες συνήθως αφορούν παραταξιακά, προσωπικά συμφέροντα - σίγουρα όμως είμαστε πολύ πίσω όσο αφορά το καλό του συνόλου.
Δείτε το παρακάτω βίντεο με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον δανεισμό της χώρας τους οι Καναδοί.
Αυτή η μικρή κοπέλα (12 ετών) που θα μιλήσει, θα σας δώσει με απλά λόγια αυτά που διστάζουν πολλοί από εμάς να μάθουν ή να διαδώσουν.

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

δημοσιογραφίσκοι τ'κόλ...

Έτσι θα έπρεπε να λένε τους δημοσιογράφους που υπογράφουν και στη συνέχεια δημοσιεύουν αποφάσεις χωρίς προηγούμενα να έχουν ερευνήσει το θέμα.
Και πόσο μάλλον αυτοί που διοικούν δημοσιογραφικά σωματεία.
Οι οποίοι υποτίθεται ότι προηγούμενα θα έπρεπε να συστήσουν ερευνητική επιτροπή για τα καλώς ή κακώς πεπραγμένα του ΕΔΟΕΑΠ.
Αυτοί όμως διάλεξαν τον εύκολο (αλλά κατά την άποψη μας λάθος) δρόμο:
Δηλαδή έσπευσαν να εκδώσουν ανακοίνωση όπου ζητούν την κεφαλή του ΕΔΟΕΑΠ επί πινάκι.
Χαρακτηριστική είναι η φράση του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ (στην σημερινή επιστολή της 27.7.2012):
"Η Διοίκηση της Ενώσεώς μας, εκφράζοντας τη βούληση των μετόχων – μελών του Ταμείου, σας καλεί χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως της 23/06/12, να ανακαλέσετε όλες τις αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις, που έχετε λάβει, για τη μείωση των επικουρικών συντάξεων, την επιβολή εισφορών ασθενείας 3% στους συνταξιούχους μέλη μας, την αύξηση της εισφοράς από 3% σε 6% καθώς και τις περικοπές παροχών."
Καλά ρε καρντάσια, αυτή η επιτροπή που θα συστήνατε για να ελέγξετε εάν έχει χρήματα ο ΕΔΟΕΑΠ αλλά και εάν αυτά τα χρήματα επαρκούν;
Που είναι αυτή η επιτροπή;
Μύρισε τα νύχια της και αποφάνθηκε ότι χρήματα υπάρχουν;
Καλά μήπως είστε "παπανδρεϊκοί";
Μάλλον η επιτροπή που θα συστήνατε λιάζεται αυτή τη στιγμή στις παραλίες και δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με τέτοιες μαλακίες.
Ίσως και να μη γνωρίζει τι πρέπει να πράξει.
Οπότε υπάρχει ευκολότερος δρόμος.
Και αυτός ο δρόμος λέγεται "λασπολογία".

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

από το ΠΑΡΟΝ της 15.7.2012

Δεν παραιτούμαι, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, ανήκω μόνο στον εαυτό μου και στον ΕΔΟΕΑΠ όλων των ασφαλισμένων, θα σταθώ όρθια στο καθήκον που μου ανέθεσε η κάλπη και όχι ομάδες συμφερόντων, τονίζει σε επιστολή που έστειλε στο «ΠΑΡΟΝ» η πρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ Ελένη Σπανοπούλου.
Διαβεβαιώνει ότι «τα διαθέσιμα του ΕΔΟΕΑΠ είναι περίπου 61 εκατ. ευρώ και βρίσκονται όλα σε λογαριασμούς καταθέσεων του Οργανισμού», «αρνούμαστε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού μας στην Τράπεζα Ελλάδος είναι 5,5 εκατ. ευρώ, σ' αυτήν την απάτη του κουρέματος η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ είπε όχι και για τη ληστεία αυτή προσφύγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας», δηλώνει η κ. Σπανοπούλου.
Και στην κατηγορία που δέχθηκε, η απάντησή της είναι ότι «ούτε τα θηρία δεν τρώνε μεταξύ τους τις σάρκες τους».
Όλη την επιστολή της Προέδρου του ΕΔΟΕΑΠ, που σίγουρα θα προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις και θα ανάψει φωτιές με τις κατηγορίες που διατυπώνει ευθέως εναντίον πάρα πολλών, διαβάστε την εδώ ή εδώ.

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Οι Αθλιοι


Όταν ο Βίκτωρ Ουγκώ διέμενε στις Βρυξέλλες, επισκεπτόταν την περιοχή του Βατερλό ξημερώματα, γιατί ήθελε να φαντάζεται στο ομιχλώδες τοπίο, την εξέλιξη της ομώνυμης μάχης, που οδήγησε στην κατάρρευση του Ναπολέοντα.
Αν ζούσε ο Γάλλος συγγραφέας σήμερα, θα επισκεπτόταν την Ελλάδα στις αρχές του 2012, για να γράψει τη συνέχεια των «Αθλίων» του. Θα παρακολουθούσε λοιπόν σε 24ώρη βάση τoν «πόλεμο των Αθηνών», με αντιπάλους πολιτικούς, που οδήγησαν σε μια περιπέτεια με μεγάλο κόστος, εξαθλιωμένους εν πολλοίς ψηφοφόρους.
Το κόστος του εγχειρήματος των πρόωρων εκλογών ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά. Έτσι, όπως ανακοινώθηκε λίγες ημέρες πριν, το κόστος αυτό σε όρους μη απορρόφησης κονδυλίων ΕΣΠΑ κατά την πρόσφατη διμηνία, ανέρχεται σε 1 δις ευρώ. Το μεγαλύτερο βέβαια ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκέλος της απόκλισης των εσόδων του προϋπολογισμού κατά το τελευταίο τρίμηνο.
......
Και όλα αυτά γιατί; Γιατί απλούστατα ένα υπουργικό συμβούλιο, όταν κλήθηκε μετά το 2009 να παίξει με τα πραγματικά πυρά της οικονομίας έδειξε πόσο κενό ήταν, έχοντας από την άλλη στο τιμόνι έναν υπουργό οικονομίας, κακό παίχτη σε μια διαπραγμάτευση, που άλλαξε όμως τη ροή της ιστορίας στη χώρα.
Ο τότε υπουργός οικονομίας (ποιος άλλος ο Βενιζέλος) όχι μόνο δε γνώριζε τους όρους του παιγνιδιού, δε γνώριζε καν να παίζει! Και φυσικά δεν ήταν ο μόνος. Η διαφορά του όμως με τους προηγούμενους εντοπίζεται σε ένα σημείο: Οι παλιότεροι έκαναν ασκήσεις επί χάρτου, ενώ αυτός αντιμετώπισε ένα πραγματικό πόλεμο, δείχνοντας τη γύμνια του συστήματος που ανέδειξε όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τόσους άλλους όμοιους, εντός ή εκτός της τότε κυβέρνησης. 
Διαβάστε πλήρες άρθρο του καθηγητή Δ.Μάρδα εδώ ή εδώ.


Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

Γενική Συνέλευση ΕΔΟΕΑΠ

Τι είχες Γιάννη μου, τί είχα πάντα ...
Θα πρέπει να ξαναπούμε ότι το ρητό
"ουδείς μωρότερος των ιατρών εάν δεν υπήρχαν οι διδάσκαλοι" βγήκε διότι δεν λήφθηκε υπόψη ότι υπήρχαν και οι δημοσιογράφοι.
Βέβαια όχι όλοι ... μερικοί όμως ..
Παρουσιάστηκαν στη ΓΣ του ΕΔΟΕΑΠ ουρλιάζοντας, φωνάζοντας, κουνώντας απειλητικά τα χέρια τους, και το καλύτερο, μιλώντας γιά τα προσωπικά τους θέματα:
Δεν ντράπηκε εκείνο το πρώην μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής που θεώρησε κτήμα του τον ΕΔΟΕΑΠ και ανέφερε από μικροφώνου ότι θα έπρεπε να έχει δωρεάν περίθαλψη ο (ενήλικας και εργαζόμενος) γιός του με τη λογική "όλοι οι πακιστανοί και αλλοδαποί που περνούν έξω από την πόρτα του κτηρίου ΕΔΟΕΑΠ έχουν περίθαλψη, γιατί όχι και ο γιός μου;"
ή κάποιοι άλλοι που πειράχτηκαν με την πρόσθετη επιβολή ασφαλιστικών εισφορών (που είναι κυριολεκτικά αμελητέες).
Είναι οι κλασικοί ασφαλισμένοι που ήθελαν με μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές να συνεχίζει ο ΕΔΟΕΑΠ τις πληρωμές των δαπανών υγείας τους.
Επιτέλους εμφανίστηκαν και εκείνοι οι "άνεργοι" που έχουν μεν να εμφανιστούν πολλά χρόνια στα μητρώα του οργανισμού, φυσικά δεν δέχονται να φέρνουν εκκαθαριστικά της εφορίας τους από όπου θα μπορούσε να επαληθευτεί η ανεργία τους, εν κατακλείδι όμως δεν ήθελαν επ ουδενί να πληρώσουν κάποιες λίγες ασφαλιστικές εισφορές γιά να μπορούν να διατηρούν την ασφαλιστική τους κάλυψη.
Εν ολίγοις, όλοι (αυτοί με τα δήθεν "προσωπικά" τους προβλήματα) ήθελαν να διατηρούν ασφαλιστική κάλυψη με μηδενικές εισφορές, και ει δυνατόν χωρίς καθόλου να βάζουν το χέρι και στην δική τους τσέπη.
Βέβαια όπως λένε και στα δικαστήρια
"η αλήθεια θα λάμψει σαν λευκή περιστερά"
αυτό και έγινε.
Και μάλιστα όχι μόνο προς την κατεύθυνση των χρημάτων που ήταν κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και προς άλλες κατευθύνσεις.
Δηλαδή φάνηκε ότι στο χρηματικό θέμα, ο ΕΔΟΕΑΠ γέρνει και αυτό βεβαίως έδειξε ότι ενώ πάμε πολύ καλά στις προβολή των δημοσίων σχέσεων μας, σίγουρα χάνουμε κατά πολύ στην οικονομική διαχείριση των διαθεσίμων μας.
Από το παρόν blog το έχουμε επισημάνει πολλές φορές και σε αρκετά σημεία στους τελευταίους 24 μήνες.
Από ότι λένε κάποιοι αυτό (δηλαδή το να γέρνει μονόπατα η βάρκα του ΕΔΟΕΑΠ στο θέμα της οικονομικής διαχείρισης) μπορεί να γίνεται γιά δύο λόγους - οι οποίοι είναι και οι δύο πολύ επικίνδυνοι  ...
Είτε είμαστε ανίκανοι να κάνουμε οικονομική διαχείριση, και μάλιστα όταν δίνουμε προτεραιότητα στις προσωπικές μας επιδιώξεις αλλά και στην επίλυση των προσωπικών μας θεμάτων που είναι μεν πολύ γήινοι αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις ο τίτλος μας είναι πολύ βαρύς γιά να τον σηκώσουμε και δυστυχώς μας έχει συνθλίψει...
Είτε κατά την δεύτερη εκδοχή το κάνουμε σκόπιμα γιά λόγους που ίσως θα έπρεπε ο καθένας να σκεφτεί και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
Και αυτός ο δεύτερος λόγος δίνει στον καθένα την υποψία ότι κάποιος έχει βάλει βαθεία το κουτάλι στο μέλι - και αυτό βεβαίως βεβαίως δεν είναι σωστό ούτε στις παρούσες δύσκολες συνθήκες, ούτε όμως και στις προηγούμενες.
Σίγουρα δεν ήταν σωστό στη παρούσα ΓΣ να διαφανεί ότι κάποιος ή κάποιοι προσπάθησαν να διασκεδάσουν τους παρευρισκόμενους δείχνοντας εντέχνως προς άλλες κατευθύνσεις.
Είχε όμως αυτή η ΓΣ και τα ευτράπελα της,
όπως εκείνη η χοντρή συνάδελφος (όχι απλώς χοντρή - βάλτε επί 2 αυτό το "χονδρή") που περνούσε μπροστά από το προεδρείο και φώναζε "είστε γουρούνια" ...
Οπως λέμε "είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα"...
Φάνηκε ότι υπήρχαν 2 τουλάχιστον ομάδες προετοιμασμένων δημοσιογράφων, αφενός μεν οι "ριζοσπαστικοί" που είχαν συγκεκριμένη γραμμή κρούσης προς το διοικητικό συμβούλιο και αφετέρου οι "ακόμα χειρότεροι" που είχαν σαν στόχο να δημιουργήσουν παρατεταμένες άσχημες καταστάσεις ρίχνοντας τελείως το επίπεδο της γενικής συνέλευσης.
Νομίζω όμως ότι μίλησαν και συνεπείς δημοσιογράφοι, χωρίς να ουρλιάζουν, να ξερνούν χολή και να μιλάνε ειρωνικά,
και αυτοί οι δημοσιογράφοι μίλησαν και βέβαια μας βοήθησαν να καταλάβουμε ότι πράγματι κάτι δεν πάει καλά.
Αλήθεια, γράψτε μας και εσείς τη γνώμη σας.

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

με "ψέματα" δεν βάφονται τα αυγά ...

Αναφέρομαι στα άρθρα των συνήθων πολέμιων της εκάστοτε διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ.
Αυτών που κάθε φορά που πλησιάζει η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ, θυμούνται τις προσωπικές τους "κόντρες" και τα προσωπικά χατίρια που δεν τους έγιναν από πλευράς της διοίκησης και κατά συνέπεια βρίσκουν την ευκαιρία να ρίξουν όλη τη λάσπη που βρίσκουν μπροστά τους.
Το σημερινό τους θέμα είναι η (δήθεν εντολή του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ για  ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων του ΕΔΟΕΑΠ στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Αυτό είναι το μεγάλο ψέμα - δεδομένου ότι ο ΕΔΟΕΑΠ είναι σύνηθες να καταθέτει τα περίσσια διαθέσιμα κεφάλαια στην ΤτΕ (χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται ότι αυτά τα διαθέσιμα μπορούν ή έχει συμφωνηθεί να αλλάξουν μορφή οποτεδήποτε θέλει η ΤτΕ μονομερώς).
Επίσης ο ΕΔΟΕΑΠ έχει δικαίωμα να αντλεί χρήματα από αυτά τα διαθέσιμα, χωρίς να έχει συμφωνηθεί με την ΤτΕ να προβαίνει σε οποιασδήποτε αλλαγή της μορφής των διαθεσίμων δεδομένου ότι αυτά τα διαθέσιμα είναι σε μορφή χρήματος (και όχι σε οποιασδήποτε μορφή ομολόγων ή άλλου είδους περιουσιακού στοιχείου όπως θέλει σήμερα να ισχυρίζεται η ΤτΕ).
Τώρα, οι φράσεις "προφανώς οι σύμβουλοι του ΕΔΟΕΑΠ είναι έκθετοι και έκπτωτοι" - απλώς δείχνουν για μία ακόμα φορά την υποκειμενικότητα που διέπει τους ξερόλες δημοσιογράφους / δημοσιογραφίσκους.
Ακούστε και μία ακόμα άποψη - σας την δίνω homework (δηλαδή μελέτη για το σπίτι):
Δεν λέτε κουβέντα για αυτούς τους διεθνείς ληστές - τραπεζίτες, που εν όψη των προσωπικών τους συμφωνιών με τις επιτήδειες κυβερνήσεις του εξωτερικού και τους ανειδίκευτους πολιτικούς - μαθητευόμενους μάγους του πασόκ, έφεραν τα ταμειακά διαθέσιμα των νομικών προσώπων σε ξένες  ράγες και ήδη τα κύλισαν στους δικούς τους σταθμούς - δηλαδή στις τσέπες τους.
Αυτή όμως η δημοσιογραφία που επιτελείτε είτε επειδή είστε αγκιστρωμένοι στο κόμμα σας, είτε διότι δεν σας έγιναν τα προσωπικά σας χατίρια - λέγεται "δημοσιογραφία του κώλου".
Με τις υγείες σας.

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Δεξιά ή με Δεξιότητες;


Για πρώτη φορά μετά το 1974 ήμασταν ως ψηφοφόροι, τόσο μπερδεμένοι στις επιλογές μας.
Αναλυτικότερα, ως προς τους εσωτερικούς παράγοντες, η περίοδος μετά το 2004 έδειξε, με ιδιαίτερα εμφανή τρόπο ένα γεγονός: τον εκπληκτικό βαθμό αναποτελεσματικότητας που διέκρινε το σύνολο –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων– των βαρόνων της πολιτικής των δυο μεγάλων κομμάτων της εξουσίας. Το χαρακτηριστικό αυτό καθρεπτίστηκε στις ακατάλληλες πολιτικές της περιόδου που εφαρμόστηκαν.
Έτσι, οι υπουργοί της Ν. Δημοκρατίας θεώρησαν σκόπιμο, σε μια δύσκολη καμπή για την ελληνική οικονομία, να εκτινάξουν τις καταναλωτικές δαπάνες του προϋπολογισμού από τα 45,5 δις ευρώ στα 71,5 δις ευρώ, μέσα σε έξι μόνο χρόνια!. Θεοσπάταλοι λοιπόν υπουργοί και με ελάχιστο αν όχι μηδαμινό έργο, το μόνο που προσέφεραν ήταν η «Απογραφή» το 2004, πράξη που τους έδωσε απλά, μεγάλη άνεση για νέες μη επενδυτικού χαρακτήρα δημόσιες δαπάνες.
Μετά τον Οκτώβριο 2009, το σκηνικό άλλαξε. Ένα σύνολο life style υπουργών, χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, δε γνώριζαν τον τρόπο με τον οποίο όφειλαν να παίξουν με τα πραγματικά πυρά της οικονομίας. Ο υπουργός Οικονομιών ο κος Γ. Παπακωνσταντίνου βρέθηκε στην κορυφής της πυραμίδας αυτής της ομάδας. Η εν λόγω ομάδα συνοδεύτηκε από ένα άλλο νέο σύνολο αναποτελεσματικών υπουργών και υφυπουργών, με κύριο  γνώρισμα μια μοναδική γλωσσολαγνεία, που διαπερνούσε για μια τριετία σχεδόν την πολιτική τους.
Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά σημειώνεται το εξής: Άνθρωποι με μόνο όπλο το πολιτικό τους παρελθόν, που δεν ασχολήθηκαν όμως ποτέ στη ζωή τους με τη γεωργία, (Σκανδαλίδης, Αποστολάκη κ.ά.) με ανύπαρκτη επαγγελματική εμπειρία και με ελλιπείς σχετικές γνώσεις ανέλαβαν ένα σκληρό ντοσιέ, που θα «δείξει τα δόντια του» μετά το 2012, περίοδο σημαδιακή για την απελευθέρωση της γεωργίας στο διεθνή ανταγωνισμό.
Η οποιαδήποτε λύση στο πολιτικό πρόβλημα της χώρας προϋποθέτει από Ν.Δ  και ΠΑΣΟΚ μια μοναδική επιλογή, δεδομένου ότι πηγή της πολιτικής είναι ο άνθρωπος: Να απαλλαγεί η ηγεσία και των δυο κομμάτων από τα αναποτελεσματικά βαρίδια-βαρόνους στελέχη τους, που ευθύνονται για τα όσα έχουν συμβεί μετά το 2004. Διαφορετικά τα δυο γνωστά κόμματα εξουσίας, και ιδίως η Ν.Δ., έχουν ημερομηνία λήξης στο άμεσο μέλλον!.
Ως προς το ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική του ηγεσία καλείται να αντιμετωπίσει ένα δίλημμα: Ή να επιμένει στα όσα πρέσβευε πριν τις 17 Ιουνίου μη ξεπερνώντας τις αντιφάσεις, που εμφανώς διακρίνουν τη πολιτική του κατά το τελευταίο διάστημα ή να «συμμαζευτεί», αλλάζοντας το λεξιλόγιό του και ακολουθώντας μια πιο συνεκτική, συγκροτημένη πολιτική, εγκαταλείποντας από την άλλη θέσεις, για την όποια μονομερή καταγγελία του Μνημονίου ή για οτιδήποτε άλλο παρόμοιο.
Η βιωσιμότητα ενός πολιτικού συστήματος επηρεάζεται βαθύτατα από τις δεξιότητες των κυβερνόντων, τους πολιτικούς στόχους που θέτουν και τη στρατηγική που ακολουθούν.
Δημήτρης Μάρδας
Αν. καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Καλό βόλι (γιά της εκλογές της Κυριακής)

Και θυμηθείτε
1) κλειδώστε τους νεοδημοκράτες και πασόκους στο σπίτι - μήπως και δεν βγουν για να ψηφίσουν.
2) αυτούς που μας έφεραν σήμερα στο χείλος του γκρεμού.
3) όλους όσους "έχωσαν" υπεράριθμους υπαλλήλους στις δημόσιες - δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
4) αυτούς που έχωσαν βαθιά το κουτάλι στο χρήμα του Ελληνικού λαού αδιαφορώντας για τις συνέπειες.
5) αυτούς που εδώ και 30 χρόνια απαξίωσαν σταδιακά τις ελληνικές καλλιέργειες, τις ελληνικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
6) τους γελοίους που κάθε χρόνο εξέδιδαν χιλιάδες νόμων και διατάξεων είτε σε θέματα οικονομίας, είτε σε θέματα παιδείας είτε σε θέματα υγείας. Και όπου ο κάθε νόμος ή διάταξη αναιρούσαν άλλους προγενέστερους νόμους και διατάξεις και αυτοί με τη σειρά τους είτε έμεναν ανενεργοί, είτε είχαν κάτι "παραθυράκια" ΝΑΑΑΑ  !!!!.
Και τέλος σταματήστε να προσφέρετε σε εκείνους που συνεχίζουν να "βολεύουν" ημέτερους ή να προσπαθούν να βολευτούν οι ίδιοι χωρίς όμως να προσφέρουν τα ανάλογα στα πόστα όπου γίνεται αυτή η βόλεψη.
Ρίξτε μαύρο στα σωστά πρόσωπα.

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

ούτε εδώ (ρε γαμώτο) δεν είμαστε πρώτοι

Σας παραθέτουμε το χρέος ανά κάτοικο στις παρακάτω χώρες (31.5.2012).
Japanese 7.684.997 yen   ->  78.578,70
United States 50.114 us     -> 40.284,57
Italian 32.126 euro            -> 32.126,00
Greek 31.079 euro            -> 31.079,00
French 26.999 euro           -> 26.999,00
Irish 26.861 euro               -> 26.861,00
German 24.403 euro         ->  24.403,00
Dutch 22.500 euro             -> 22.500,00
N.Zealand's 12.686 NZD$  > 21.143,33
Spanish 15.493 euro          -> 15.493,00
United Kingdom 18.939 uk  > 15.113,32
Swedish 133.948 SEK       -> 14.916,26
Canadian 18.831 can         -> 14.723,22
Portuguese 14.426 euro     -> 14.426,00
Australian 8.110 AU$         ->  6.385,83
η 1η στήλη με ποσά είναι σε νόμισμα της χώρας, η 2η στήλη είναι σε ευρώ - με ταξινόμηση από το μεγαλύτερο χρέος/κάτοικο στο μικρότερο χρέος ανά κάτοικο.

Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Δείτε το πριν τις 17 Ιούνη...
Ορίστε ο μηχανισμός απάτης των παγκοσμιοποιητών.
Ο στόχος να μειωθεί το δημόσιο χρέος της Ελλάδας από το 160% που είναι σήμερα στο 120 %, είναι ψεύτικος.
Και αυτό ισχύει δεδομένου ότι όταν ξεκίνησε η κρίση, το χρέος βρισκόταν στο 120%.
Με τα μέτρα λιτότητας έφτασε στο 170% και τώρα λένε ότι δήθεν υπάρχει στόχος για 120% στο 2020.
Στη πραγματικότητα αυτοί είναι χειρισμοί για να δικαιολογηθεί η κατοχή της Ελλάδας από τους τραπεζίτες.
Οι Έλληνες πρέπει να εξεγερθούν διότι συνθλίβονται.
Καταστρέφεται η εθνική τους κυριαρχία, ξεπουλάνε την περιουσία τους, φτωχοποιούνται και τους φορτώθηκε χρέος όχι μόνο για την υπόλοιπη ζωή τους αλλά και τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
Όλη αυτή η ιστορία είναι μία ΑΠΑΤΗ.
Οι Έλληνες είναι γενναίος λαός, είναι εφευρετικός λαός. Η εξέγερση πρέπει να γίνει εναντίον των τραπεζών που φτιάχνουν χρήμα από το τίποτα, το τοκίζουν, και δεν το ρίχνουν στην πραγματική οικονομία.
Η εγκατάσταση της Τρόικας στην Ελλάδα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα γραφείο οικονομικών φασιστών, των τοπικών εφαρμοστών ναζισμού.
Είναι η ένδειξη ότι η Ελλάδα είναι κατεχόμενη, αποικιοκρατούμενη και θυσιάζεται για κάτι που έτσι και αλλιώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει.
Οι Έλληνες πρέπει να πετάξουν αυτό το γραφείο έξω με τις κλωτσιές.

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

φορέστε και καμία αντηλιακή ...

μη σας κάψει ο ήλιος όπως τους παρακάτω συντρόφους (από την συγκέντρωση της 4.5.2012)
 κατά τα άλλα "αραία - αραία .... γιά να φαινόμαστε καμιά σαρανταρέα".

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Τι γίνεται στον ΕΔΟΕΑΠ;

Περιμέναμε με αγωνία να συγκληθεί η συνέλευση εργαζόμενων στον ΕΔΟΕΑΠ.
Και τελικά. .... άνθρακες ο θησαυρός.
Για πείτε μας τι τρέχει;
Ο "εκπρόσωπος" (δηλαδή αυτός που ψηφίσατε οι περισσότεροι - άρα μας αξίζει), 
δήλωσε ότι ...δεν βρίσκει αίθουσα, 
η διοίκηση ... του έκανε συνδικαλιστικά γυμνάσια,
Εσείς; 
Οι υπόλοιποι;
Καλά δεν τηλεφωνήσατε στο 11880 για να βρείτε άλλη αίθουσα;
Τόσο δύσκολο ήταν;
Πείτε μας παρακαλώ (ανωνύμως) την άποψη σας;

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

μετεκλογικά - 2


Εσείς με τι κριτήρια ψηφίσατε;

«… Οι ελεύθεροι λαοί, εκλέγοντας τους δημόσιους λειτουργούς, δεν αναγνωρίζουν άλλους λόγους προτίμησης

απ' την αρετή, την εξυπνά­δα και τη μόρφωση». Από τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη  (1793), το προϊόν της γαλλικής επανάστασης.

Εσείς αλήθεια, είχατε την ευκαιρία να ελέγξετε αυτό το τρίπτυχο των υποψηφίων που ψηφίσατε;
Δηλαδή ελέγξατε την αρετή τους, την εξυπνάδα τους και τέλος την μόρφωση τους;
Οχι βέβαια. Απλώς δεν σας την δώσανε αυτή την ευκαιρία.
Ποιοί είναι αυτοί που δεν σας την έδωσαν την ευκαιρία;
Τα κόμματα βέβαια.

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

όποιος βιάζεται ... (μετεκλογικά 1)

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Χατζάρας (υποψήφιος με το ΛΑΟΣ) μάλλον βιάστηκε.
Διαβάστε άρθρο του στις 5.5.2012
http://deltio11.blogspot.com/2012/05/blog-post_3509.html
Τώρα μαθαίνουμε ότι πρόκειται να σκίσει τα (ανύπαρκτα) πτυχία του...
Αλήθεια αυτός που έγραψε την παροιμία "ουδείς μωρότερος των ιατρών..." γιατί δεν πρόβλεψε και άλλα επαγγέλματα; π.χ. τους δημοσιογράφους;

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Τα (ανύπαρκτα) βιογραφικά των υποψηφίων

Κάθε φορά που πάμε στη κάλπη, έχουμε υπόψη μας μερικές στρατηγικές:
Κάποιοι γιά παράδειγμα ψηφίζουν συναισθηματικά
Κάποιοι άλλοι ψηφίζουν την ομάδα τους (ανεξάρτητα εάν χάνει, εάν λαδώθηκε, εάν τους πήρε τα σώβρακα).
Μερικοί ψηφίζουν την ωραία υποψήφια (ή τον ωραίο υποψήφιο) γιά αυτό τον λόγο και όλοι οι υποψήφιοι αναρτούν φωτογραφίες τους από τότε που ακόμα σπούδαζαν.
Αλλοι πάλι έχουν βάλει στο ψηφοδέλτιο τους όλους τους παρατρεχάμενους τους (τον γιό του κουρέα τους, την κόρη του φούρναρη τους, την καθαρίστρια τους, τον σύζυγο της φίλης τους) κλπ.
Λες και είμαστε "χαϊβάνια" εν έτει 2012 και μπορούμε να τα τρώμε αυτά τα φρούτα.
Δες γιά παράδειγμα τον Ιπποκράτη (ΕΑΝ) - παρόλο που σήμερα έχει ξεπεράσει τα 80 χρόνια ζωής του, ακόμα εμφανίζει φωτογραφίες του επί δικτατορίας (τότε που ήταν ήδη 40 ετών).
Γιά να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, μπήκαμε σε μερικές από τις ιστοσελίδες των υποψηφίων και σχεδόν σε όλες δεν βρήκαμε κάποιο βιογραφικό υποψηφίου.
Σήμερα πλέον το βρίσκουμε εντελώς κοροϊδία να ψηφίζουμε  ωραίο όνομα ή ωραία φωτογραφία (από αυτές που είπαμε ότι τις βρήκατε από τα φοιτητικά σας χρόνια).
Θέλουμε βιογραφικά, θέλω να γνωρίζω ότι αυτός ο υποψήφιος ή αυτή η υποψήφια έχουν σπουδάσει, έχουν δουλέψει, έχουν διαπρέψει και δεν είναι από αυτούς που προηγούμενα έκλεισαν όλες τις πόρτες πίσω τους ή ακόμα καλύτερα έκλεισαν πρώτα τα εργοστάσια του μπαμπά τους (Μάνος κλπ).
Θα μου πείς ότι ακόμα και αυτοί παραδειγματίστηκαν και έμαθαν πολλά - κάτι είναι και αυτό.
Θέλουμε να είναι ταπεινοί και εάν διαπρέπουν, να διαπρέψουν μέσω της ταπεινότητας και των έργων τους - και όχι των λούστρων τους.
Ευχαριστούμε πολύ - λούστρα δεν θα πάρουμε.
Ενώ άλλοι μοστράρουν ένα σφυροδρέπανο, μία σβάστικα και προσπαθούν να προκαλέσουν με αυτά τα αναχρονιστικά σύμβολα τις συναισθηματικές μνήμες των "κολλημένων".
Γιά αυτό λοιπόν λέμε ΜΠΡΑΒΟ
στη Δημιουργία Ξανά (ξαναγράψαμε τον Φεβρουάριο γιά δαύτους - διαβάστε παρακάτω)
και στους Οικολόγους Πράσινους
διότι τολμούν να αναφέρουν αναλυτικά βιογραφικά των υποψηφίων τους.
Επίσης τολμούν να αναφέρουν αναλυτικούς ισολογισμούς των οικονομικών τους.
Δεν έχουν δηλαδή αδιαφανή σημεία που δεν αρμόζουν σε ένα σύγχρονο κόμμα.
Ναι κυρίες και κύριοι, θέλουμε το μενού να περιέχει αναλυτικά και τις πρώτες ύλες.
Δεν μπορούμε να ψωνίσουμε μόνο από τη φωτογραφία του φαστφουντάδικου σας.

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Οι αναποφάσιστοι ψηφίστε εδώ

Αν νομίζετε ότι είστε αναποφάσιστοι μπείτε στο http://www.helpmevote.gr/ και συμπληρώστε ένα ευχάριστο ερωτηματολόγιο από το οποίο βγαίνει το πολιτικό σας ψυχογράφημα με βάση τα προγράμματα των κομμάτων. Το έχει δημιουργήσει Ερευνητική Ομάδα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το ερωτηματολόγιο θα σας δείξει σε ποιο κόμμα είστε πιο κοντά, ανεξάρτητα εάν θέλετε να ψηφίσετε κάποιο άλλο κόμμα.

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Ο ΕΔΟΕΑΠ προς την "εντατική"

Μείωση συντάξεων, από 9% έως και 45%, κατάργηση επιδομάτων και αύξηση εισφορών προβλέπει το πρόγραμμα εξυγίανσης του ΕΔΟΕΑΠ.
Η διοίκηση του ταμείου, με δραματικούς τόνους ενημερώνει τους ασφαλισμένους – μερισματούχους για τις δύσκολες αποφάσεις που έλαβε, με στόχο τη διάσωση του ταμείου, που βάσει αναλογιστικής μελέτης, δεν έχει πάνω από 5 με 10 χρόνια αναλογιστικής βιωσιμότητας.

πλήρες άρθρο στο http://www.capital.gr/News.asp?id=1478176
......
"Τα οικονομικά δεδομένα και η σχετική μείωση αποδεικνύουν ότι για να συνεχιστεί δωρεάν η πρωτοβάθμια περίθαλψη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Οργανισμού οδηγούμαστε αναγκαστικά και σταδιακά στη λύση της εξυπηρέτησης μόνο από το ολοκληρωμένο Σύστημα Α΄βάθμιας Περίθαλψης του ΕΔΟΕΑΠ."

πηγή http://www.capital.gr/
(σ.σ.)
Εδώ διαπιστώνεται γιά μία ακόμα φορά ότι τα λάθη των προηγούμενων διοικήσεων δεν είναι πλέον αναστρέψιμα.
Τα απλά μαθήματα οικιακής οικονομίας από ότι φαίνεται δεν λειτούργησαν ή δεν ήταν αρκετά γιά να επαναφέρουν τον ΕΔΟΕΑΠ στα θετικά πρόσημα.
Το οικοδόμημα που έχει ασθενικά "οικονομικά" πέδιλα, είναι λογικό να αρχίσει να "μπατάρει μονόπατα".
Αλλά εδώ βοά ο τόπος (εμείς το γράφουμε εδώ και αρκετούς μήνες) ότι οι επικουρήσεις, τα εφάπαξ και οι παλιότερες παχυλές αμαρτίες των προηγούμενων διοικήσεων ήταν ορατές από πολλούς ότι θα οδηγούσαν σε παρόμοια αποτελέσματα.
Πάλι καλά, ελπίζουμε να μην είναι αργά.

Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

tribute - αφιέρωμα στην 21η Απριλίου

Συμπληρώνονται σήμερα, Σάββατο, 45 ολόκληρα χρόνια από την ημέρα που τα τανκς της χούντας βγήκαν στους δρόμους της Αθήνας βάζοντας τη Δημοκρατία στον γύψο.
Από εκείνη την ημέρα, 21η Απριλίου του 1967, ο ελληνικός λαός έζησε μια επταετία με βασανιστήρια, εξορίες, λογοκρισία. Ο συνταγματάρχης Γεώργιος Παπαδόπουλος με τον ταξίαρχο Στυλιανό Παττακό και τον συνταγματάρχη Νικόλαο Μακαρέζο με 100 τανκς κινήθηκαν τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου και κατέλαβαν αρχικά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στη συνέχεια τη Βουλή, τον ΟΤΕ και το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, στο Ζάππειο.
Το εθνικό δράμα κορυφώθηκε με το πραξικόπημα στην Κύπρο που οδήγησε στη διχοτόμηση της Μεγαλονήσου.
Το πραξικόπημα της ανωμαλίας, βρήκε ευκαιρία όπου εκείνη την εποχή υπήρχαν μεν σπουδαίοι πολιτικοί αλλά υπήρχε μεγάλο χάσμα μεταξύ τους, μεταξύ των πολιτών, ακόμα και λόγω της ύπαρξης Βασιλιά και δυστυχώς της πανούργας βασίλισσας Φρειδερίκης...
Οι στρατηγοί, το Παλάτι, κάποιοι πολιτικοί της Δεξιάς και οι Αμερικανοί καλόβλεπαν μία μικρής διάρκειας συνταγματική εκτροπή, που θα επανέφερε την πολιτική κατάσταση στη σωστή ρότα, δηλαδή στην εναλλαγή στην εξουσία της Δεξιάς και ενός μετριοπαθούς Κέντρου. «Η Χούντα των Στρατηγών» έμεινε στα σχέδια, καθώς τους πρόλαβαν με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου οι μικροί αξιωματικοί, με πρόσχημα τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Τέτοια περίπτωση δεν διαφαινόταν στον ορίζοντα, καθώς η ΕΔΑ, που εκπροσωπούσε την κομμουνιστική Αριστερά (το ΚΚΕ ήταν εκτός νόμου), κινούνταν στο 11,80% των ψήφων στις εκλογές του 1964, σε σχέση με το 24,43% του 1958.
Πρέπει, όμως, να συνυπολογίσουμε ότι βρισκόμασταν 17 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου και στην κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου, όσον αφορά τον διεθνή περίγυρο.
Ο στρατός ήταν πανίσχυρος, με παράδοση επεμβάσεων, οι Αμερικανοί θεωρούσαν φέουδό τους την Ελλάδα, το δεξιό παρακράτος ήταν ισχυρό (Δολοφονία Λαμπράκη) και το Παλάτι ήταν ένας αυτόνομος πόλος εξουσίας, «που δεν βασίλευε, αλλά κυβερνούσε».
Οι πολιτικοί που κυβέρνησαν αυτά τα 17 χρόνια (Πλαστήρας, Παπάγος, Καραμανλής και Παπανδρέου), ασχολήθηκαν κυρίως με την ανοικοδόμηση της χώρας και την οικονομική ανάπτυξη, παρά με το «βάθεμα και το πλάτεμα» των δημοκρατικών θεσμών και την εξάλειψη των μνημών του Εμφυλίου.
Μόνο την 1η εβδομάδα της χούντας, συνελήφθηκαν περισσότεροι από 6500 πολίτες των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία ήταν αριστερών πεποιθήσεων.
Η κατάργηση των στοιχειωδών ελευθεριών, οι φυλακές, οι εξορίες και τα βασανιστήρια, οι δολοφονίες των αντιπάλων του καθεστώτος, ο πνευματικός και πολιτιστικός μεσαίωνας, αλλά και η Κυπριακή τραγωδία, καταγράφουν τη Χούντα των Συνταγματαρχών ως μία από τις μελανότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Αγαπούλα ... ξεπούλα

Πλησιάζει η μέρα των εκλογών και όσοι ακούτε (ακόμα) τους πολιτικούς να μιλούν στα τηλεπαράθυρα, ίσως έχετε προσέξει ήδη ότι επαινούν τους εαυτούς τους γιά τις προηγούμενες κυβερνήσεις στις οποίες "είχαν ή έχουν την τιμή" να συμμετέχουν.
Βέβαια όλοι (σχεδόν) χρησιμοποιούν τη φράση "έχω κάνει την αυτοκριτική μου" και αυτή την φράση την έχουν κάνει "λάστιχο" προσθέτοντας πολλή σάλτσα επ αυτής.
Η μεν ΝΔ λέει ότι το ΠΑΣΟΚ έφερε την Ελλάδα σε απώλεια εθνικής κυριαρχίας και τους Έλληνες στην ανεργία και την φτώχεια, το δε ΠΑΣΟΚ λέει ότι όταν ανέλαβε την εξουσία και λίγο αργότερα (εντός του 2010) αντελήφθηκε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν ήδη οικτρή.
Δηλαδή εδώ το ΠΑΣΟΚ εννοεί ότι πριν το 2010 δεν υπήρχε ο εαυτός του στην Ελληνική πραγματικότητα και δεν είχε στοιχεία από τα διάφορα υπουργεία ώστε να γνωρίζει την πραγματική κατάσταση της Ελλάδας.
Γιά αυτό και όταν ανέλαβε ο ΓΠ, φρόντισε να δημιουργήσει αμέσως περίπου 70-80 νέους οργανισμούς (δείτε τους εδώ) με πολύ μεγάλο αριθμό προσωπικού και ακόμα μεγαλύτερο ποσό δαπανών (που τώρα τρέχουμε να τα μειώσουμε και βέβαια δεν προλαβαίνουμε διότι χάσαμε πλέον τη μπάλα).
Τα πράγματα (κατά την άποψή μας) είναι απλά:
Και οι μεν και οι δε είχαν χαλαρώσει εξ αρχής τα χαλινάρια της εξουσίας και γιά να το πούμε πιό σωστά: ουδέποτε ενδιαφέρθηκαν γιά ανάπτυξη σε αυτή την χώρα.
Αυτή την ανύπαρκτη προσπάθεια γιά ανάπτυξη, μπορείτε να την αντιληφθείτε εάν ακούτε καθημερινά τα νέα από τα διάφορα κανάλια.
Θα διαπιστώσετε ότι τα μοναδικά θέματα με τα οποία ασχολούνται είναι
οι μειώσεις μισθών, οι απεργίες, οι απολύσεις, οι ρυθμίσεις οφειλών, οι αυξήσεις των αγαθών, η εγκληματικότητα.
Δεν θα ακούσετε κάτι γιά ανάπτυξη - γιά παράδειγμα δεν θα ακούσετε γιά επιχειρηματικές προσπάθειες και επιτυχίες, γιά αγροτικές ή κτηνοτροφικές επιτυχημένες προσπάθειες ανάπτυξης.
Αλλά και στις αθλητικές επιτυχίες των Ελλήνων θα προσέξετε ίσως ότι απουσιάζει η πολιτεία, ο ΣΕΓΑΣ οσονούπω κλείνει, αλλά και πριν κλείσει πάλι δεν μπορούσε ή δεν είχε γιά να βοηθήσει.
Εδώ κυρίες και κύριοι δεν μας ενδιαφέρει πιά η Ελλάδα - είμαστε στο στάδιο του "αγαπούλα - ξεπούλα" (α, και να βάλουμε και μερικά "πακέτα" στην τσέπη μας - όσα προλαβαίνουμε δηλαδή).

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Ερχονται οι μπουλντόζες της ανάπτυξης


Έρχονται οι μπουλντόζες της Ανάπτυξης. Οι ίδιες είναι με αυτές της Υπανάπτυξης μας χρόνια τώρα. Μόνο ο ήχος τους είναι διαφορετικός, ακούγονται σαν ερπύστριες λόγω του fast track. Με ποιο τρόπο θα βγούμε απ΄την οικονομική κρίση; Με τον ίδιον που μπήκαμε. Με μπουλντόζες που θα σαρώσουν ό,τι έχει απομείνει απ΄την Οικοδομή για να στήσουν τώρα Πράσινη Ενέργεια και Πακεταρισμένο Τουρισμό.
Ο εχθρός της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι η υπερφίαλη και ανεδαφική αισιοδοξία των συμπατριωτών μας και η έλλειψη ρεαλισμού και προσαρμοστικότητας τους.
Το πραγματικό δίλημμα που τίθεται σε όλους μας δεν είναι:"Ανάπτυξη ή Πείνα".
Είναι το: "Υποτελής Εξαθλίωση ή Αξιοπρεπής Επιβίωση".
Αν δεν αντιληφθούμε όλοι ότι οφείλουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας με τα βασικά της ζωής και τα απαραίτητα της ψυχής και του μυαλού μας όλα θα τελειώσουν γρήγορα.
Πρέπει να το φωνάξουμε για να τ΄ακούσουν κι αυτοί που βουλώνουν τ΄αυτιά τους ότι με κατεστραμμένη, υπόδουλη αιωνίως στις Εταιρείες χώρα δεν μπορεί να υπάρξουν επιζήσαντες αλλά σκιές ανθρώπων που θα σέρνονται στην χωματερή της Ελλάδας και αυτοί και τα παιδιά τους.
Φωνάζουμε δυνατά ,
η ελπίδα είναι το όπιο του βλαμμένου, η αλήθεια το όπλο του αποφασισμένου.
Διαβάστε εδώ πλήρες άρθρο από την Σοφία Λαμπίκη.

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

ε! καλά να πάθουμε λοιπόν.

Σαν Έλληνες κάνουμε καλά αυτό που πάντα ξέραμε να κάνουμε.
Δηλαδή τους πάροχους υπηρεσιών.
Υπηρεσίες εστίασης (βλέπε γκαρσόνια), υπηρεσίες διανομής (βλέπε μεσάζοντες), υπηρεσίες γρηγοροσήμου (βλέπε λαδώματα δημοσίων και όχι μόνο υπαλλήλων).
Σε λίγο θα σκοτωνόμαστε με τους αφρικανούς στα φανάρια – θα προσπαθούμε να φάμε την δική τους ανάγκη για δουλειά αντί να σκεφτούμε κάτι καλύτερο.
Τώρα εμείς οι Έλληνες ανακαλύψαμε την τρύπα των γενοσήμων (αυτά τα αντίγραφα φαρμάκων που σε όλη την ΕΟΚ χορηγούνται σε ποσοστό 80% επί του συνόλου φαρμάκων αλλά στην «ξύπνια» Ελλάδα χορηγούνται σε ποσοστό 15%).
Και για τα οποία φάρμακα βγαίνουν στα τηλεοπτικά κανάλια όλοι οι αλήτες της εξουσίας (φαρμακοποιοί, γιατροί, και λοιποί δήμιοι της ζωής μας) για να μας τρομοκρατήσουν - ότι δήθεν δεν είναι καλά.
Πρόσφατα επίσης ανακαλύψαμε την τρύπα των μεσαζόντων στις πατάτες (που ο παραγωγός τις πουλάει 23 λεπτά και στο τραπέζι μας φτάνει το ένα ευρώ).
Σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης σκέφτεται να φτιάξει ιστοσελίδα για να διανείμει φτηνές πληροφορίες ελληνικών προϊόντων.
Τόσα χρόνια τι έκαναν;
Αυτό το «Παρατηρητήριο τιμών» αλήθεια ποιόν κοροϊδεύει έως σήμερα;
Σίγουρα δεν φταίει η Μέρκελ για αυτό.
Φταίει ο ωχαδερφισμός μας που μόνιμα περιμένουμε τις λύσεις από κάποιους άλλους που σίγουρα είναι κατώτεροι ημών.
Παρατήστε επί τέλους το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης και ασχοληθείτε εσείς οι ίδιοι δυναμικά.
Σταματήστε να είστε παθητικοί δικηγόροι και δικαστές - και προπάντων loosers - διότι εκεί πάει το πράγμα εάν δεν ασχοληθείτε.
Σκεφτείτε ότι όλων των ειδών οι παραπάνω υπερτιμολογήσεις οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην δική σας αδιαφορία.
Γίνετε επιτέλους Δημιουργικοί Πολίτες.

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Μαθητευόμενοι μάγοι της πολιτικής...

Για πολλοστή φορά πλησιάζουμε σε πολιτικές εκλογές.
Στις οποίες από ότι έχει αποδειχθεί διαχρονικά, τελικά κερδισμένη δεν είναι η Ελλάδα, αλλά κάποιοι επιτήδειοι  που είναι "πλησίον" των εκλεγμένων εξουσιαστών – αυτών που εμείς ονομάζουμε «μαθητευόμενους μάγους».
Με αποτέλεσμα να τους πείθουν κάθε φορά να δημιουργούν όλο και νέες υπηρεσίες ή οργανισμούς "δήθεν" για το καλό του τόπου - δηλαδή για το καλό της τσέπης τους και μόνο.
Και αυτοί οι εκλεγμένοι "μαθητευόμενοι μάγοι" όλο και προσλαμβάνουν νέο προσωπικό προκειμένου να επανδρώσουν αυτές τις άχρηστες υπηρεσίες και τους apriori αποτυχημένους οργανισμούς.
Ο ΓΑΠ και ο "μαζί τα φάγαμε" μόλις ανέβηκαν στην εξουσία, κατάφεραν και έφτιαξαν περίπου 77 νέους οργανισμούς στους οποίους φόρτωσαν ένα σωρό νέους εργαζόμενους και το κυριότερο πολύ περισσότερες υποχρεώσεις. Δείτε αυτούς τους οργανισμούς εδώ.
Δίπλα σε κάθε ένα από αυτούς τους οργανισμούς σας παραθέτουμε το αρχικό ετήσιο ποσό που προβλέφθηκε για κάθε ένα από αυτούς.
Και λέμε "αρχικό ποσό" (που σε πολλούς ξεκινάει από 2 εκ ευρώ και πέρα) διότι ουδέποτε ένα αρχικό ποσό έμεινε ίδιο με αυτό που τελικά εγγράφηκε σαν ετήσια πάγια δαπάνη.
Αλήθεια μήπως και στον ΕΔΟΕΑΠ κατά την μετάβαση στο νέο κτήριο έχουμε κάποιο παρόμοιο παράδειγμα;
Δηλαδή μήπως με άλλο αρχικό ποσό ξεκίνησε η μετεγκατάσταση και με άλλες λειτουργικές δαπάνες "τρέχει" σήμερα αυτό το κτήριο;
Και τώρα (σχεδόν 2 χρόνια μετά) μάθαμε όλοι ότι κατά το έτος 2020 (δηλαδή 8 χρόνια αργότερα), η Ελλάδα θα φτάσει στο έλλειμμα που είχε 2 χρόνια πριν - δηλαδή το 2009.
Δηλαδή τι έκαναν τόσο καιρό αυτοί οι μαθητευόμενοι μάγοι;
Προφανώς μάθαιναν "στου κασίδη το κεφάλι".
Επειδή όμως ήρθε ή ώρα για τους επόμενους, εμείς σας προτείνουμε:
Γίνετε ενεργοί πολίτες - μην είστε εύπιστοι - προσέχτε να αποφύγετε στο μέλλον αυτούς τους μαθητευόμενους μάγους.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

μπήκαν στην πόλη ... οι οχτροί ...

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Σήμερα οι εκλογές γιατρών ΕΔΟΕΑΠ

..Και μας έφεραν πολλά χρόνια πίσω.
Πριν ακόμα ανέβουν οι πολιτικοί στα μπαλκόνια.
Μετά βέβαια ανέβηκαν (επιτέλους) στα μπαλκόνια και άρχισαν να υπόσχονται παιδεία, γήπεδα, προσλήψεις .... και έτσι σιγά - σιγά φτάσαμε εκεί που είμαστε σήμερα.
Στην απαξιωμένη παιδεία, στα ερημωμένα γήπεδα (τα Ολυμπιακά ακίνητα γιά όσους δεν θυμούνται) και στις απολύσεις.
Και γιά να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας - μήπως θα ήταν καλό αυτοί οι γιατροί να έχουν όραμα - πρόγραμμα - προτάσεις;
Γιατροί, πάρτε τη δουλειά στα χέρια σας, η δουλειά είναι δική σας, η επιστήμη είναι δική σας και εάν θέλετε και η οργάνωση και η διαρκής βελτίωση των συνθηκών εργασίας σας αλλά και των συνθηκών εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων είναι επίσης δική σας.
Μην αφήνετε να σας την κλέβουν, να την αντιγράφουν και να την διαχειρίζονται οι άλλοι.
Ας ελπίσουμε να τα δούμε αυτά διότι τα έχει ανάγκη ο οργανισμός.
Καλή σας επιτυχία.

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Τα ιδιωτικά δάνεια θέλουν "κούρεμα";

Τις τελευταίες μέρες και ώρες έχουμε βομβαρδιστεί ασύστολα με ημίμετρα, μέτρα, μειώσεις και φοροεπιδρομές.  Μάλιστα πρέπει να μάθουμε τόσο καλά το μάθημά μας, που η παράσταση συνεχίζεται ακόμα.Έχουν ακουστεί τα όσα απίστευτα επιθυμεί να επιβάλει η Τρόικα, ακούστηκε ακόμα ότι σκέφτονται μέχρι και να μηδενίσουν το αφορολόγητο!Για μια και μοναδική φορά, θα μπω στο πετσί του γενναίου Τροϊκανού χαρτογιακά και θα συμφωνήσω, χάριν του άρθρου, πως το μνημόνιο, παλιό νέο και επόμενο, είναι η μοναδική διέξοδος που μας προσφέρεται.  Σκέφτομαι μάλιστα να γίνω ακόμα πιο ωμός και να τολμήσω να αγγίξω το επίπεδο διανοίας ενός Καλλίτση και να ισχυριστώ ότι τελικά ίσως δεν έφταιγε το μνημόνιο, αλλά οι άχρηστοι πολιτικοί που δεν ήξεραν πώς να το εφαρμόσουν.
Έστω λοιπόν ότι το μνημόνιο είναι σούπερ, ο προϋπολογισμός γυρίζει πλεονασματικός και τα δημόσια έσοδα γίνονται πύραυλος.  Η οικονομία ανακάμπτει και τα ελληνικά υπερπροϊόντα, παραγόμενα από τη γενιά του πεντακοσάρικου, κατακλύζουν τη γερμανική αγορά και γίνονται ανάρπαστα.Όλα καλά, όλα ανθηρά.  Αλλά σαν κάτι να μου διέφυγε…
Τι γίνεται με τα δάνεια;Καθώς η Ελλάδα εξαναγκάζεται σε μία άγαρμπη εσωτερική υποτίμηση εδώ και δύο χρόνια, αρχίζουμε να έχουμε κάποιες πρώτες μετρήσιμες ενδείξεις.  Επειδή λοιπόν η εσωτερική υποτίμηση εστιάστηκε αποκλειστικά και μόνο στις μειώσεις των αποδοχών και μάλιστα συνδυάστηκε με αύξηση της φορολογίας, δεν απέφερε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο εσωτερική υποτίμηση εννοούμε ότι όλη, ολόκληρη η αγορά, υποχωρεί τιμολογιακά.  Πέφτει για παράδειγμα ο μισθός, αλλά ταυτόχρονα πέφτουν και τα ενοίκια, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, οι φόροι κ.λπ .
Δυστυχώς στο παράδειγμα της δικής μας, κατά γενική ομολογία αποτυχημένης, εσωτερικής υποτίμησης, είχαμε μειώσεις αποδοχών σε συνδυασμό με αύξηση όλων των υπολοίπων, εξαιτίας της παράλογης υπερφορολόγησης.
Προκύπτει λοιπόν ένα θεμελιώδες ζήτημα.  Παραβλέπω τις θλιβερές περιπτώσεις ανέργων, απολυμένων, αστέγων, πτωχευμένων μικρομεσαίων κ.α.  Ας υποθέσουμε ότι το καλό μνημόνιο θα βρει μια λύση για τα εκατομμύρια αυτά, προσφέροντας κάποια στιγμή στο μέλλον φθηνή εργασία ή ακριβή κοινωνική πολιτική. 
Παραβλέπω επίσης και τις περιπτώσεις των υπερδανεισμένων με πιστωτικές κάρτες και διακοποδάνεια, καθώς είναι γνωστό ότι αυτοί είναι κακοί άνθρωποι και ας πρόσεχαν.  Καταπιάνομαι λοιπόν με τις περιπτώσεις του μέσου όρου.Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που δανείστηκαν κυρίως για να πάρουν σπίτια, πώς ακριβώς θα αποπληρώσουν τα δάνειά τους;Γιατί πουθενά, μα πουθενά, δε γίνεται λόγος στις ΄΄διαπραγματεύσεις’’, για, αντίστοιχο  της μείωσης του μισθολογικού κόστους, κούρεμα των ιδιωτικών δανείων;
Γιατί συζητάμε σαν να μην τρέχει τίποτα για μια γιγαντιαία κεφαλαιοποίηση των τραπεζών με 40 δις (τα οποία πολύ γρήγορα θα γίνουν 60) και αφήσαμε εκτός τα αυτονόητα;
Τι είδους αλληλεγγύη, ισότητα ή ισονομία κρύβεται πίσω από τις πρακτικές αυτές;Και αν πράγματι η Ευρώπη επιθυμεί να αυτοκτονήσει κοινωνικά και έχει απεμπολήσει όλες τις γνωστές αξίες που την έκαναν τόσο θελκτική στο παρελθόν, εμείς γιατί θα πρέπει να κουρελιάσουμε το δικό μας σύνταγμα;
Ποιος πολιτικός θα ασχοληθεί με τις οικογένειες αυτές (στατιστικά πρόκειται για το 50% του ενεργού πληθυσμού), που ήρθαν ξαφνικά αντιμέτωπες με το δηλητηριώδες δίπολο (υπερφορολόγηση ακινήτων – τεκμήρια – αφορολόγητο + μειώσεις αποδοχών – αύξηση δαπανών – σταθερή αποπληρωμή δανείων) και βρίσκονται μισό βήμα πριν μια ταπεινωτική κατάσχεση;
Και επειδή οι κύριοι αυτοί αρέσκονται σε νούμερα, πίνακες, αναλύσεις και γενικά ότι έχει να κάνει με τη gourmet λογιστική, θα ήθελα να τους επισημάνω ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων αυτών, είτε έχει προχωρήσει στη λήψη περιόδου χάριτος (συνήθως 12 μήνες), είτε έχει προχωρήσει σε μια μικρή αναδιάρθρωση με περισσότερα χρόνια αποπληρωμής, αποδεχόμενη το επιπλέον βάρος των τόκων. 
Καμία όμως ρύθμιση δεν μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις.Τι πιστεύετε ότι θα γίνει ακριβώς, όταν οι ρυθμίσεις αυτές λήξουν;
Τι ακριβώς θα κάνουμε όταν μοιραία οι περισσότερες των περιπτώσεων θα καταλήξουν στους πλειστηριασμούς; 
Πόσα δις θα χρειαστούν ακόμα οι τράπεζες, όταν θα πρέπει να γράψουν, όχι μόνο τις προβλέψεις, αλλά και τις πραγματικές αξίες των ακινήτων;
Αντί επιλόγου, αντί ακόμα μιας υπενθύμισης για το ποιο είναι η ουσία της Ευρωπαϊκής κρίσης, θα θυμίσω μόνο το πρώτο πακέτο Αλογοσκούφη για τη στήριξη του, τότε θωρακισμένου, τραπεζικού μας συστήματος.  Επρόκειτο για 28 δις, με τα οποία υποτίθεται ότι οι τράπεζες θα επανέρχονταν σε φυσιολογικούς ρυθμούς.  Τη συνέχεια την ξέρετε.  Αυτό που δεν θέλετε να ξέρετε είναι πόσα πακέτα έχουν πάρει από τότε, είτε απευθείας, είτε μέσω ΕΚΤ.  Ελπίζω μόνο, να μη χρειαστεί να μάθετε στο μέλλον, το συνολικό βάθος της τρύπας.