Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Καρούτζος VS Σόμπολος

Δυναμικός αλλά και με προεδρικές απόψεις εμφανίζεται ο εκλεγμένος δημοσιογράφος Ν.Καρούτζος σε κείμενο που ανάρτησε σήμερα. Συγκεκριμένα γράφει:

"Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ στον ΕΔΟΕΑΠ είχα δεσμευτεί ότι η διαφάνεια αποτελεί βασική μου προτεραιότητα. Δεδομένου ότι τα πέντε μέλη της ΕΣΗΕΑ που εκλεγήκαμε στο νέο ΔΣ μαζί με το ένα μέλος της ΕΣΗΕΜΘ, τα δύο μέλη της ΕΠΗΕΑ και το ένα μέλος της ΕΠΗΕΘ καλούμαστε να εκλέξουμε νέο Πρόεδρο αλλά και να αποφασίσουμε ποιοι από εμάς θα καταλάβουν τις θέσεις ευθύνης για τη λειτουργία του Οργανισμού θεωρώ σκόπιμο να ξεκαθαρίσω τη θέση μου.
Το μέχρι τώρα μοντέλο διοίκησης και διεύθυνσης του Οργανισμού είναι σαφές ότι όχι μόνο απέτυχε αλλά έφερε και τον ΕΔΟΕΑΠ στο χείλος του γκρεμού. Αν συνεχίσουμε την ίδια τακτική συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα, με κριτήρια «φιλικά» , «κομματικά ως είθισται», τότε θα έχουμε τα ίδια οικτρά αποτελέσματα.
Οφείλουμε όλοι όσοι είχαμε την τιμή να λάβουμε την ψήφο των συναδέλφων να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο συμφωνίας για το πώς θα διοικηθεί στο εξής και για τα δύο επόμενα χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ. Και το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει αρχές και άμεσες δράσεις που θα συγκεντρώνουν την αποδοχή της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ ώστε να γίνει πράξη η εξυγίανση του Οργανισμού.
Σε αντίθετη περίπτωση θεωρώ ότι δεν θα έχουμε τιμήσει την ψήφο των συναδέλφων οι οποίοι ζήτησαν αλλαγή σελίδας. Πιστεύω ότι οφείλουμε ειδικά τα εκλεγμένα μέλη από την ΕΣΗΕΑ να συζητήσουμε επί προγραμματικής βάσης για τον ΕΔΟΕΑΠ παραμερίζοντας τις όποιες πολιτικές απόψεις, να συνθέσουμε και να κάνουμε το καλύτερο για τον Οργανισμό.
Στο πλαίσιο αυτό θέτω στην κρίση των συναδέλφων συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα αλλά και μεσοπρόθεσμα.
1. Άμεση ανάθεση σε ορκωτούς ελεγκτές του πλήρη ελέγχου της οικονομικής κατάστασης του ταμείου.
2. Αξιοποίηση κορυφαίων στελεχών οικονομικών υπηρεσιών του κλάδου με τη δημιουργία συμβουλευτικής επιτροπής που θα εισηγείται μέτρα και δράσεις εξοικονόμησης πόρων αλλά και ανακατονομής κονδυλίων για την ενίσχυση των ασθενέστερων συναδέλφων μας και των οικογενειών τους.
3. ‘Άμεση καταγραφή του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ΕΔΟΕΑΠ και συγκεκριμένα τις καταθέσεις, τις άμεσες τοποθετήσεις σε ομόλογα, μετοχές, Αμοιβαία Κεφάλαια και Κοινό Κεφάλαιο των Ασφαλιστικών Οργανισμών.
4. Διαγωνισμός με την υποβολή προσφορών από τις τράπεζες για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιτοκίου για τα ρευστά διαθέσιμα του Οργανισμού.
5. Προσαρμογή των αμοιβών του διοικητικού προσωπικού στα επίπεδα της συλλογικής σύμβασης του 2009 της ΕΠΗΕΑ.
6. Προσαρμογή των αμοιβών των ιατρών και του παραϊτρικού προσωπικού του ΕΔΟΕΑΠ στα επίπεδα των αμοιβών του ΕΣΥ με προσαύξηση 20%.
7. Πλήρες οργανόγραμμα και αξιολόγηση των υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ και κατάταξη του προσωπικού με βάση τα πραγματικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του.
8. Αλλαγή της διαδικασίας προσλήψεων του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού με όρους ΑΣΕΠ, (πτυχία, μεταπτυχιακά, επιστημονικό έργο, προϋπηρεσία, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση), ξεκάθαρους μόνιμους και χωρίς παράθυρα για ρουσφετολογικές πρακτικές
9. Αλλαγή της διαδικασίας προσλήψεων του διοικητικού προσωπικού με όρους απολύτως ταυτισμένους με τους όρους προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ και με πρόσθετη μοριοδότηση μόνο για τους άνεργους συναδέλφους μας.
10. Αύξηση των ωρών εργασίας όλου του προσωπικού σε 8 ημερησίως και σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ταμείου και τα Σαββατοκύριακα.
11. Επαναδιαπραγμάτευση όλων των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με προμηθευτές, ιδιωτικά νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα.
12. Άμεσο ξεκαθάρισμα των αμφισβητούμενων απαιτήσεων του παρελθόντος από νοσηλευτικά ιδρύματα.
13. Δημόσια πρόσκληση σε όλα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για σύναψη ενιαίας σύμβασης με τον ΕΔΟΕΑΠ. Το ενιαίο τιμολόγιο θα ισχύει ως αποζημίωση και για τα άλλα νοσηλευτήρια εφ όσον ο ασφαλισμένος δεν επιθυμεί να νοσηλευτεί στο συμβελημένο ή τα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια. Σύναψη συμβάσεων στις οποίες δεν θα υπάρχει συμμετοχή των ασφαλισμένων στη νοσηλεία.
14. Πραγματοποίηση μελέτης σκοπιμότητας για τη λειτουργία του γυμναστηρίου του ΕΔΟΕΑΠ.
15. Άμεση διενέργεια αναλογιστικής μελέτης σε συνεργασία με την Εθνική Αναλογιστική Αρχή
16. Διαγωνισμός για πρόσληψη συμβούλου αποτίμησης της πραγματικής αξίας της περιουσίας του Ταμείου. Ο σύμβουλος θα προτείνει συγκεκριμένες λύσεις αξιοποίησης οι οποίες θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν μαζί με τις Ενώσεις ιδρυτικά μέλη του ΕΔΟΕΑΠ.
17. Συνεργασία με τις Ενώσεις για ξεκαθάρισμα του Μητρώου Μελών και έλεγχος των περιπτώσεων αλλαγής επαγγέλματος.
18. Συνεργασία με τις Ενώσεις για μέτρα στήριξης των ανέργων και των οικογενειών τους.
19. Μελέτη σκοπιμότητας για την αναγκαιότητα ή μη συμμετοχής του ΕΔΟΕΑΠ στη Συνεταιριστική Επιχείρηση που λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Σε περίπτωση που θα κριθεί μη σκόπιμη τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για την άμεση οικονομική ενίσχυση ανέργων και οικονομικά ασθενών οικογενειών.
20. Άμεση έναρξη διαδικασιών για συνεργασία με τα υπόλοιπα Ταμεία στο σκέλος των προμηθειών ώστε να δημιουργείται μεγάλος όγκος και να επιτυγχάνονται καλύτερες τιμές.
21. Άμεση εξέταση νομικών ενεργειών κατά της Τράπεζας της Ελλάδος για τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε και λειτουργεί το Κοινό Κεφάλαιο των ασφαλιστικών Οργανισμών. Συνεργασία στο επίπεδο αυτό με την ΟΑΤΥΕ. Υποβολή αιτήματος για άμεση ενημέρωση από την ΤτΕ της σύνθεσης του Κοινού Κεφαλαίου των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Συγκεκριμένα οφείλουμε να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε με κάθε μέσο για τους τελευταίους 36 μήνες, ποια ήταν στο τέλος του κάθε μήνα η αποτίμηση του κοινού κεφαλαίου, η πλήρης σύνθεση χαρτοφυλακίου, οι εξαγορές μεριδίων αλλά και οι συναλλαγές που διενεργήθηκαν για λογαριασμό του Κοινού Κεφαλαίου.
22. Άμεση έναρξη επαφών με την κυβέρνηση σε συνεργασία με τους Προέδρους των Ενώσεων για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την ασφάλιση στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ όλων των εργαζομένων στα ΜΜΕ με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
23. Άμεση έναρξη επαφών με την κυβέρνηση για την επιβολή με αποτελεσματικό τρόπο του αγγελιόσημου στο διαδίκτυο. Εξέταση εναλλακτικών τρόπων άντλησης εσόδων για τα Ταμεία με βάση την εμπειρία άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών.
24. Άμεσος έλεγχος όλων των καταθέσεων που έχουν γίνει για λογαριασμό του ΕΔΟΕΑΠ και δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν λόγω αδυναμίας παρακολούθησης του Αγγελιοσήμου.
25. Άμεση υποβολή αιτήματος προς το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ να αποστείλει στον ΕΔΟΕΑΠ τον ακριβή αριθμό ελέγχων και τα αποτελέσματα των 26 ατόμων που αμείβονται από τις Ενώσεις για να ελέγχουν το Αγγελιόσημο. Σε περίπτωση ανεπαρκούς λειτουργίας λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων.
26. Πρόσληψη εξειδικευμένου manager στη Διαχείριση Μονάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση του ΤΥΠ σε συνεργασία με το νέο Πρόεδρο του ΤΥΠ".

14 σχόλια:

συνταξιούχος αλλά γνώστης των θεμάτων ΕΔΟΕΑΠ είπε...

Από που να ξεκινήσω και που να τελειώσω τις παρατηρήσεις μου επί του παραπάνω κειμένου.
Από τις αμοιβές του προσωπικού οι οποίες συμπτωματικά δεν έχουν καμία αύξηση μετά το 2009;
Από το «πλήρες οργανόγραμμα» που θα φτιάξει ο κ.Καρούτζος;
Αλλά για ποιο οργανόγραμμα μιλάει;
Αυτό που ήδη υπάρχει και έχει αποτυπωθεί και επίσημα σε όλα τα γνωστά κείμενα των προηγούμενων διοικήσεων του ΕΔΟΕΑΠ;
Καλά πέρυσι στην ΓΣ δεν το έλαβε το κείμενο με τα οργανογράμματα;
Για ποιο λόγο δεν ρώτησε εάν υπάρχει τέτοιο οργανόγραμμα;
Αυτό δε με την αλλαγή της διαδικασίας προσλήψεων του ιατρικού προσωπικού;
Αυτό να δω και ας πεθάνω.
Τόσα χρόνια όλο και κάποιος γιατρός φίλος φίλου προσλαμβάνεται στον ΕΔΟΕΑΠ.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του.
Εξ άλλου οι μέτριοι γιατροί έχουν ήδη εκτοπιστεί από τους ίδιους τους ασφαλισμένους που είναι πολύ σκληροί στις παρατηρήσεις τους.
Δεν περίμεναν δηλαδή τον κ.Καρούτζο να εμφανιστεί για να εκτοπίσουν αυτούς τους ιατρούς που δεν ήσαν αρκούντως καλοί.
Αλλά και αυτό με το 8ωρο – άσε καλύτερα μην το κάνεις αυτό.
Δηλαδή από 8πμ έως 4μμ που δουλεύουν τώρα οι υπάλληλοι, μετά την πρόταση του κ.Καρούτζου θα δουλεύουν πάλι 8πμ -4μμ.
Δηλαδή μία από τα ίδια – τζίφος και αυτή η πρότασή σας κύριε Καρούτζο.
Στην υπ αριθμό 12 πρόταση του μας γράφει «άμεσο ξεκαθάρισμα απαιτήσεων από νοσηλευτικά ιδρύματα».
Αυτό πάλι, τι νέο φρούτο;
Λες και ο ΕΔΟΕΑΠ δεν έκανε έως τώρα άμεσο ξεκαθάρισμα…
Περιμένει από εσάς να το πράξετε.
Μία προς μία όλες οι υπόλοιπες προτάσεις είναι παλιές προτάσεις και δυστυχώς για τον κ.Καρούτζο είναι ήδη υλοποιημένες από άλλους.
Αργήσατε κύριε – σας πρόλαβαν οι προηγούμενοι.
Εννοούμε ότι έρχεστε δεύτερος – αλλά τι δεύτερος;
Τελευταίος θέλουμε να πούμε.
Το μόνο που ξεχάσατε να γράψετε στην προεδρολογία σας είναι
Ότι εσείς είστε αυτός που θα συγχωνεύσετε τον ΕΔΟΕΑΠ με τον ΕΟΠΥΥ.
Μέχρι να καταλάβεις τι σου γίνεται, θα έχει παρέλθει ο χρόνος και πλέον ο ΕΔΟΕΑΠ δεν θα υφίσταται.
Βέβαια εσύ θα συνεχίσεις τις αερολογίες σου:
Θα λες ότι εάν σε είχαν αφήσει θα είχες τακτοποιήσει τον ΕΔΟΕΑΠ.
Όλα τα άλλα που αναφέρατε δείχνουν ότι
«Έρχεστε στον ΕΔΟΕΑΠ να τους δείξετε τα αμπελοχώραφα τους».
Τι κρίμα.
Σαν «μαθητευόμενοι μάγος» έγραψες (ή για να πούμε την ακρίβεια) σου έγραψαν ένα κείμενο με 20 προτάσεις χωρίς υπόσταση δεδομένου ότι αυτές οι προτάσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί προ πολλού από τους προηγούμενους.
Αλλά τότε για ποιο λόγο τις αναφέρετε;
Είναι αυτό που λέμε «για νάχαμε να λέγαμε»…

Ανώνυμος είπε...

Φαντάζομαι ότι ο ποιητής όταν μιλάει για οργανόγραμμα δεν εννοεί εκείνο το κατά παραγγελία οργανόγραμμα με το οποίο οι εργαζόμενοι δουλεύουν, Εδώ σαν "ρολόι" εννοούμε το σύστημα όπου τακτικά μετατίθεται οι υπάλληλοι σε άλλα πόστα προκειμένου είτε να ξεκουραστούν άλλοι υπάλληλοι που βρίσκονται σε αυτά τα πόστα,
Για τους γιατρούς μήπως θα πρέπει όντως να σταματήσουν οι ρουσφετολογικές προσλήψεις και να αρχίσουν οι αξιοκρατικές, γιατί με αυτό με τους φίλους κοντεύει ο ΕΔΟΕΑΠ να έχει περισσότερους γιατρούς από τον ευαγγελισμό.
Καλά για το 8ωρο μήπως θέλει να πει ότι να δουλεύουμε και να μην χαζέβουμε, όμως ο εκπρόσωπος που τη μισή μέρα είναι στο γυμναστήριο και την υπόλοιπο κάνει ποδηλατάδα. Οι αμοιβές βέβαια δεν αυξήθηκαν από το 2009 αλλά όμως δεν μειώθηκαν όπως όλων των εργαζόμενων.
Καλά το ξεκαθάρισμα των απαιτήσεων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ας το αφήσουμε για αργότερα όλοι ξέρουμε.

Ανώνυμος είπε...

Είναι κρίμα που ολόκληρη ΕΣΗΕΑ επέλεξε έναν άσχετο με τα θέματα του ΕΔΟΕΑΠ - δηλαδή τον Νίκο Καρούτζο.
Είναι άκρως εμφανής η παρακμή του συνδικαλιστικού κινήματος όταν ανέρχονται στα Διοικητικά Συμβούλια τόσο άσχετοι με τα διοικητικά θέματα και συγκεκριμένα με τα διοικητικά θέματα του ΕΔΟΕΑΠ.
Συγκεκριμένα κύριε άσχετε (και σίγουρα άχρηστε) Καρούτζε:
Λάβε τις απαντήσεις των 26 θεμάτων που θα χειριστείς στο
http://tzatzikistan.blogspot.gr/

Ανώνυμος είπε...

Παιδια κατανοώ την οργή ,την αγωνία και τη λύπη ΌΛΩΝ αλλα ΔΙΑΦΩΝΏ με το ύφος ΌΛΑ μπορούν να απαντηθούν υπάρχει Καιρός για ΌΛΑ Κρατηθείτε Ψτχραιμια Είναι ΔΎΣΚΟΛΕΣ οι ΏΡΕΣ στη ΖΩΗ στη δουλεια στο ΤΑΜΕΊΟ μας.
Έχουμε δρόμο δύσκολο Πρέπει να μείνουμε στη Γραμμή της συναίνεσης και της καλής πιστης Ο διάλογος και η πραγματικότητα θα βοηθήσουν στο να ΜΆΘΟΥΝ και οι νέοι ΌΛΟΙ καθισαμε στο θρανίο ξεκινώντας στον ΕΔΟΕΑΠ Θέλει χρόνο ΤΏΡΑ προέχει να συγκροτηθεί σε Σώμα η ΝΕΑ Διοίκηση να αποκτήσει κοινο βηματισμό και να πάμε ΜΑΖΙ για ΈΝΑ στόχο το ΚΑΛΎΤΕΡΟ για το ΤΑΜΕΊΟ μας Είμαι εκτός Ελλάδος αλλα εύχομαι ΚΑΛΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ σε όλους και όλες
ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑ ΚΟΙΤΑΤΕ ΠΟΣΟΙ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ. ΣΙΓΑ ΜΗ ΣΚΟΥΝΤΟΥΦΛΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΩΡΙΑΣΤΕΙΤΕ , ΣΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΙΝ ΚΑΛΑ- ΚΑΛΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΒΑΘΕΙΟΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. ΒΡΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ. ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΦΕΡΑΝ. ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΜΥΑΛΟ; ΜΑ ΑΠ΄΄ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΕΔΟΕΑΠ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΛΘΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΤΑ ΠΗΡΕ Ο ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗΣΕ ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΔΙΚΑ ΤΟΥ. ΓΙ΄ ΑΥΤΑ ΜΟΥΓΓΑ ΕΤΣΙ ΠΑΛΙΚΑΡΑΚΙΑ. ΤΑ ΧΑΨΑΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΝΕΨΑΤΕ. ΕΛΑ, ΟΜΩΣ, ΠΟΥ ΓΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ. ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΣΕΙ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΓΙ΄ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ, ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΞΕΡΟΣ ΑΠ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ. Ο ΕΔΟΕΑΠ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΣΗΕΑ, ΟΥΤΕ ΠΟΕΣΥ. ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΑΓΓΙΓΜΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΤΟΙΥ ΑΣΘΕΝΗ. ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΑ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ. ΓΥΡΝΑΜΕ ΔΕ ΜΕ ΜΑΓΓΟΥΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ. ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙΟ ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΚΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΓΓΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΠΑΠΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΗΞΕΡΟΥΣ. ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΝΑ ΛΕΕΙ. ΕΛΑ ΜΟΡΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ...ΘΑ ΔΟΥΜΕ. ΓΙΑΤΙ ΒΡΕ ΚΥΡΙΕ Ο ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΣ ΑΥΤΑ. Ο ΕΔΟΕΑΠ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΤΟ ΞΕΧΑΣΕΙΣ ΟΣΟ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΕΚΕΙ.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΔΟΕΑΠ είπε...

Για μια ακόμα φορά η κυρία Σπανοπούλου δείχνει την ανωτερότητά της!
Παρά την αχαριστία που της έδειξαν τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα, ζητά ψυχραιμία,συναίνεση και καλή πίστη πάντα για το καλό του Ταμείου μας.
Προσωπικά είμαι απαισιόδοξος για το μέλλον του Ταμείου μας, όταν θα διοικείται από άτομα που είναι άσχετα με τα προβλήματά του.....
Θεωρώ τη ΚΥΡΙΑ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ και θα τη θαυμάζω ΠΑΝΤΑ για την εργατικότητά της και τον δυναμισμό της!

Ανώνυμος είπε...

Καρούτζο με όσα γράφεις φανερώνεις το πόσο βαθειά νυχτωμένος είσαι.ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ.

Ανώνυμος είπε...

Διακρίνω μια αγωνία, μια ανησυχία ή κάνω λάθος. Ο κ. Καρούτζος κάποιες προτάσεις διατύπωσε. Σωστές ή λάθος είναι δικές του. Προς τι η επίθεση! Για να μην τολμήσει να ξαναμιλήσει… πήρε απάντηση από την κ. Σπανοπούλου και μάλιστα πολύ αναλυτική για όλα τα θέματα, ακόμα και για τον κ. Πλέρο, τον οποίο η παλαιότερο στενόμυαλη διοίκηση δεν εκτίμησε, αλήθεια πότε αποχώρησε ο κ. Πλέρος;.

Ανώνυμος είπε...

Ναι πράγματι διακρίνεις μία ανησυχία.
Και τι ανησυχία;
Οταν βλέπουμε να ανέρχονται όλο και περισσότερο άχρηστοι σύμβουλοι που όχι μόνο δεν γνωρίζουν τα πράγματα που καλούνται να διοικήσουν αλλά τώρα ιδιαίτερα που χρειάζονται γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις, πείτε μας αυτός ο ανεύθυνος σύμβουλος με ποιό τρόπο θα μπορέσει να βοηθήσει;
Διατύπωσε 26 λανθασμένες προτάσεις.
Πότε θα μπορέσει να καταλάβει τι του γίνεται;
Ποιοί τον ορμήνευσαν;
Διότι αυτά τα κείμενα κάποιοι του τα έγραψαν.
Δεν μπορεί να είναι τόσο γνώστης τόσων ταυτόχρονων λανθασμένων προτάσεων.
Κάποιοι τον εγκλώβισαν - εκτός εάν είναι από μόνος του τόσο ανόητος που τα σκέφτηκε μόνος του.

Ανώνυμος είπε...

Καλά τι μπουμπούκι είναι αυτός ο Καρτούν-τζος;
Εάν πράγματι είναι δικές του αυτές οι 26 θέσεις, τότε δεν μπορεί να κάνει τον Σύμβουλο στον ΕΔΟΕΑΠ.
Αντίθετα ο ΕΔΟΕΑΠ χρειάζεται σύμβουλους συνεσταλμένους που να ακούν, να κρίνουν και έπειτα να λένε την γνώμη τους και να συμβουλεύουν - και όχι βέβαια πομφόλυγες - κοινώς μπουρμπουλίθρες κύριε μίκη μάους.

Ανώνυμος είπε...

συνεσταλμένους συμβούλους θέλετε ή συναλλασόμενους; Πάντως η πλάκα είναι ότικαι η Σπανοπούλου ζητά διαχειριστικό έλεγχο αλλά μόνο για τα αποθεματικά. Για τα άλλα όμως δεν λεει κουβέντα και βλέπω ότι υπάρχουν μυστικά και ντοκουμέντα.
Φανταστείτε να την πάθει από τον ... ασχετο καρούντζο

Ανώνυμος είπε...

Μα από τον Καρούτζο, από τον άτακτους του Σόμπουλου!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Κάντε λίγη υπομονή! Αφήστε τους να κάτσουν στις καρεκλιτσες τους, να πρέπει να αποφασίσουν τα σοβαρά θέματα του ΕΔΟΕΑΠ, να βγάλουν προϋπολογισμό, να φορτωθούν τον καρκίνο του ασφαλισμένου που εναποθέτει τις ελπίδες του σε φάρμακο υψηλού κόστους και εκει βάζω στοίχημα ότι θα λάβουν χειρότερα μέτρα!
Είστε αιρετοί κύριοι κι αυτο σημαίνει ότι είστε περαστικοί! Δεν μπηκατε στο τσιφλίκι του πατέρα σας! Και καλο θα είναι να θυμάστε ότι το προσωπικό το χρειάζεστε! Υπάρχουν στελέχη που εργάζονται εκει, πριν εσείς γράψετε το πρώτο σας άρθρο κύριε Καρουτζο! Αξίζουν λοιπόν τον σεβασμό σας...γιατι φαντάζομαι να γνωρίζετε ότι τα κάστρα γκρεμιζονται εκ των έσω!!!

Ανώνυμος είπε...

Τι λέτε βρε άσχετοι τυχαρπαστοι καρτουντζοι.....νομίζετε ότι μπηκατε στο κλουβί με τα ΧΡΥΣΑ αυγά......ταπεινότητα κύριοι, αν γνωρίζετε τι θα πει αυτο!!! Τα περισσότερα απο αυτα που λέτε έχουν ήδη γίνει .... θα μας τα παρουσιάσετε και ως έργο σας;;;;;; Αυτος που λέει ότι έρχεστε δεύτεροι η μάλλον τελευταίοι έχει δίκιο !!! Σεβαστειτε τους ανθρώπους και μην εφαρμόζετε το τσοβολα δώστε ολα για να γίνετε αρεστοι...