Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Χαιρετίζουμε την απόφαση γιά Οικονομικό Διαχειριστικό έλεγχο

Υλοποιώντας τις επιταγές της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης και την εντολή της συντριπτικής πλειοψηφίας των μετόχων-μελών του ΕΔΟΕΑΠ το ΔΣ του Οργανισμού αποφάσισε σήμερα τη διενέργεια πλήρους Οικονομικού και Διαχειριστικού ελέγχου ο οποίος ξεκινά από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκτείνεται στις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις (πρώτο τρίμηνο 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008).
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ’ αριθμ. 17/ 9&10-4-2013 συνεδρίασή του έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 11 του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ, το οποίο παρέχει  τη δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε διενέργεια γενικού ή ειδικού ελέγχου, όποτε κριθεί αναγκαίο. 
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπει τη διενέργεια Διαγωνισμού, μέσω του οποίου θα επιλεγεί ελεγκτική εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτικών εταιριών, η οποία θα αναλάβει τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο. Επισημαίνεται ότι στον Διαγωνισμό αυτόν δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν ελεγκτικές εταιρείες οι οποίες έχουν συνεργαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον Οργανισμό κατά την τελευταία πενταετία.
Για την υλοποίηση της προετοιμασίας του διαχειριστικού ελέγχου αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη διατύπωση των όρων του, την εξέταση των προσφορών και την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την εταιρεία που θα επιλεγεί.
Η Επιτροπή συγκροτείται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από τον Ταμία κ. Γιώργο Χριστόπουλο (ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής), τον Γενικό Γραμματέα, κ. Νίκο Καρούτζο και τον Σύμβουλο κ. Γιάννη Αγγέλη. Την Επιτροπή θα κληθούν να πλαισιώσουν εφ όσον το επιθυμούν και εκπρόσωποι από κάθε ιδρυτική Ένωση του ΕΔΟΕΑΠ (ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΠΗΕΘ, ένας από κάθε μια ), που θα οριστούν από τα ΔΣ των Ενώσεων  καθώς και ένα μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής το οποίο θα επιλέξει η ίδια.
Όλες οι σχετικές διαδικασίες και ενέργειες θα δρομολογηθούν άμεσα, με συγκεκριμένο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα και με στόχο την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα ανακοινωθούν ώστε όλα τα μέλη -μέτοχοι να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στον Οργανισμό μας.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Επι τέλους,
ανεξάρτητα εάν αυτός ο έλεγχος θα στοιχίζει αρκετά χρήματα (αρκετές δεκάδες χιλιάδων ευρώ) στην εξωτερική συνεργάτιδα εταιρεία που θα τον αναλάβει,
ανεξάρτητα εάν η αλήθεια θα λάμψει (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση), ελπίζουμε να κλείσει η πληγή που έσταζε.
Είμαστε όλο αυτιά να ακούσουμε τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου.
Θα πάρει βέβαια αρκετό χρόνο - υπολογίζουμε περισσότερο από 7-8 μήνες - δηλαδή από του χρόνου και βλέπουμε.
Ελπίζουμε να μην τραβήξει μακριά η βαλίτσα - π.χ. 2 χρόνια - έως τις επόμενες εκλογές σας.
Παράλληλα περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις του νεοσύστατου συμβουλίου.
Από ότι ακούγεται - το νέο συμβούλιο βρήκε λεφτά - και επιστρέφει αχρεωστήτως καταβληθείσες δαπάνες των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ.

Ανώνυμος είπε...

Μέχρι στιγμής βρέθηκαν κάτι λεφτά, που καταβλήθηκαν σε ένα μέλος του Δ.Σ. και που πρέπει να επιστραφούν –επιστολή μη εκλεγμένων , σε ένα δικηγόρο 50.000 που πρέπει επίσης να επιστραφούν –άσκοπη γνωμοδότηση και βλέπουμε… όπως, και κάτι υπερωρίες … ά!! και κάτι οικειοθελείς παροχές σε κάποιους μη αρεστούς!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Επίσης διαπιστώθηκε ότι ήταν λάθος η λειτουργία του ορθοπεδικού ιατρού στο κτήριο Ορμινίου.
Αναγκάζονταν όλοι οι ασφαλισμένοι που τον επισκέπτονταν να πάνε στη συνέχεια στο άλλο κτήριο της Σισίνη γιά να βγάλουν ακτινογραφίες και πάλι να επιστρέψουν πίσω στον ορθοπεδικό.
ΔΗλαδή ένα άσκοπο πήγαινε - έλα με πατερίτσες δια μέσου της Μιχαλακοπούλου.

Ανώνυμος είπε...

Καλά συγνώμη, τα λεφτά που θα δοθούν για τον έλεγχο σας ενοχλούν; Εδώ παίρνει μισθό ο διευθυντής 6.130, ο υπεύθυνος μηχανοργάνωσης 5.550 και ο πτυχιούχος μαϊμού 3.155 για να γυρίζει μερικά τηλέφωνα και να αγοράζει ποδήλατα! Ας πιάσουν τόπο λοιπόν τα λεφτά που θα δοθούν!