Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Εισήγηση Σόμπολου γιά προθανάτια μέτρα στον ΕΔΟΕΑΠ (με καταψήφιση από τον ίδιο)

Παγκόσμια (ή Ελληνική;) παντέντα τα μέτρα που εισηγήθηκε ο πρόεδρος Πάνος Σόμπολος και αποφάσισε χθες το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ. 
Οχι, δεν αναφερόμαστε στα μέτρα ως προς την πρωτοτυπία τους, αλλά στο ότι ο ίδιος που τα εισηγήθηκε τα καταψήφισε !!!. Διαβάστε την ανακοίνωση του ΔΣ αμέσως παρακάτω:

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΩΡΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο ΕΔΟΕΑΠ βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της ιστορικής του διαδρομής. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Σεπτεμβρίου τα μέλη του ενημερώθηκαν πλήρως από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα οικονομικά δεδομένα του Οργανισμού, η δυσμενής επιδείνωση των οποίων έχει δημιουργήσει κατάσταση οικονομικής δυσπραγίας. Είναι απολύτως σαφές ότι  αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν περιθώρια αδράνειας. Είναι ώρα ευθύνης, ώρα σημαντικών αποφάσεων, οι οποίες  θα κρίνουν το μέλλον και τη βιωσιμότητα του Οργανισμού.

Ο ΕΔΟΕΑΠ το 2013 και για τέταρτη συνεχή χρονιά θα εμφανίσει έλλειμμα που θα ξεπεράσει τα 22 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το έλλειμμα για την τελευταία τετραετία να ανέρχεται συνολικά σε 190,9 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 103 εκατ. ευρώ αφορούν ζημιά από την 12/3/2012 εφαρμογή του PSI. Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης με την διαφημιστική δαπάνη να εξακολουθεί να υφίσταται πτωτική τάση, η οποία έχει επιφέρει για τον ΕΔΟΕΑΠ μείωση του βασικού του εσόδου από το αγγελιόσημο, από 59 εκατ. ευρώ το 2008 σε 19,8 εκατ. ευρώ το  2013 (μείωση 66%), με  την ανεργία στον Κλάδο να «χτυπά» κόκκινο και τις εισφορές να έχουν υποστεί μείωση από 9 εκατ. ευρώ  το 2009 σε 6 εκατ. ευρώ το 2013 (μείωση 33%).Παραθέτουμε παρακάτω τα οικονομικά στοιχεία της περιόδου 2007-2013:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2007 - 2013 ( σε εκατ. €)

 2013 (εκτίμηση)
2012
2011
2010
2009
2008
2007
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
28,6
32,0
45,4
57,6
68,0
76,3
74,7
ΕΞΟΔΑ
51,0
58,1
67,2
75,4
65,4
68,1
52,8
 ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ PSI
0,0
102,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
51,0
161,0
67,2
75,4
65,4
68,1
52,8
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ / ΕΛΛΕΙΜMΑ
-22,4
-129,0
-21,8
-17,8
2,6
8,2
21,9

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες για την αύξηση των εσόδων με την εντατικοποίηση των ελέγχων και των ενεργειών είσπραξης είτε μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας είτε μέσω της δικαστικής οδού για τους ασυνεπείς οφειλέτες καθώς και την προσπάθεια για μείωση όλων των κονδυλίων δαπανών, τα ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού εκτιμάται ότι επαρκούν έως τον Ιούνιο του 2014.

Η ανάγκη λήψης μέτρων σημειώνεται και στις επισημάνσεις των Ορκωτών Ελεγκτών στις σχετικές Εκθέσεις τους, στην τελευταία Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και την Αναλογιστική Μελέτη του 2011. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πιο δυσμενή σενάρια που περιγράφει η Αναλογιστική Μελέτη επιβεβαιώνονται, δυστυχώς, μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ετών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση, όπως προβλέπεται και από το Καταστατικό του, να λάβει έγκαιρα τα πλέον πρόσφορα μέτρα για να προστατεύσει το ασφαλιστικό κεφάλαιό του Οργανισμού ώστε να μπορέσει ο ΕΔΟΕΑΠ να επιτελέσει τον κοινωνικοασφαλιστικό του σκοπό με την καταβολή όσο το δυνατόν εξορθολογισμένων παροχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ΄όψιν την εισήγηση και τις αναλυτικές προτάσεις του Προέδρου και εξαντλώντας κάθε δυνατό  περιθώριο εξοικονόμησης κόστους υποχρεώθηκε εκ των πραγμάτων να επανεξετάσει τις δαπάνες της Επικούρησης, της Εφάπαξ Οικονομικής Ενίσχυσης, της Μισθοδοσίας του Προσωπικού καθώς και την αύξηση της εισφοράς των εν ενεργεία μελών μας.

Οι παροχές Επικουρικών Συντάξεων και Εφάπαξ Οικονομικής Ενίσχυσης καταλαμβάνουν πάνω από το 50% των συνολικών ετήσιων δαπανών, αποτελώντας την υψηλότερη δαπάνη του Οργανισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με σεβασμό στους συνταξιούχους του αλλά και σε όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν και έχοντας ως μέλημα την διατήρηση των παροχών υγείας και σύμφωνα με όσα προβλέπει το Καταστατικό του Οργανισμού (άρθρο 13 παρ.8 και άρθρο 12 παρ.2), υποχρεώθηκε μεταξύ άλλων, σε λήψη μέτρων μείωσης των επικουρικών συντάξεων και του συντελεστή εφάπαξ.  Για την λήψη αυτής της απόφασης συνεκτιμήθηκε η αναμενόμενη αύξηση υποβολής των αιτήσεων για συνταξιοδότηση,  ως συνέπεια των αναμενόμενων ραγδαίων μεταβολών στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα και στο εργασιακό περιβάλλον – γεγονός άλλωστε που ήδη παρατηρείται κατά την διάρκεια της τελευταίας τριετίας. Το συνολικό όφελος από την λήψη των ανωτέρω σχετικών μέτρων σχετικά με τις παροχές αυτές θα ανέλθει σε 8,5 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά τα νέα μέτρα που συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στην ΣΔΣ 49/2013 είναι:

Α. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ
Ι. Η κλιμακωτή μείωση των επικουρικών συντάξεων αμέσων μελών και δικαιοδόχων, η οποία θα ισχύσει από την 1-1-2014,  όπως παρακάτω:

Για τους συνταξιούχους:  
 • Οι επικουρήσεις έως € 500,00 μειώνονται κατά ποσοστό  10%  στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 250,00.
 • Οι επικουρήσεις από  € 500,01 έως € 700,00 μειώνονται κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό.   Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των  € 450,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 700,01 έως € 900,00 μειώνονται κατά ποσοστό 25% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 600,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 900,01 έως € 1000,00 μειώνονται κατά ποσοστό 30% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 680,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 1000,01 και άνω μειώνονται κατά ποσοστό 40% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 700,00.
Η ανώτατη επικουρική σύνταξη διαμορφώνεται σε €770,04.
 Για τους δικαιοδόχους επικούρησης:   
 • Οι επικουρήσεις έως € 300,00 μειώνονται κατά ποσοστό  17%  στο συνολικό ποσό.
 • Οι επικουρήσεις από  € 300,01 έως € 500,00 μειώνονται κατά ποσοστό 30% στο συνολικό ποσό.   Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των  €  250,00.  
 • Οι επικουρήσεις από € 500,01 έως € 700,00 μειώνονται κατά ποσοστό 35% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 350,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 700,01 και άνω μειώνονται κατά ποσοστό 40% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 470,00.  
Η ανώτατη επικουρική σύνταξη διαμορφώνεται σε €493,64
Η εξοικονόμηση από την απόφαση που ελήφθη είναι 4,1 εκατ. ευρώ ετησίως με βάση τον υφιστάμενο αριθμό συνταξιούχων.

Την παραπάνω πρόταση κατέθεσε ο Πρόεδρος κ . Πάνος Σόμπολος μαζί με μια εναλλακτική η οποία προέβλεπε:
Την κλιμακωτή μείωση των επικουρικών συντάξεων αμέσων μελών και δικαιοδόχων, από             1-1-2014, όπως παρακάτω:
Για τους συνταξιούχους:  
 • Οι επικουρήσεις έως € 500,00 μειώνονται κατά ποσοστό  5%  στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 250,00.
 • Οι επικουρήσεις από  € 500,01 έως € 700,00 μειώνονται κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό.   Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των  € 480,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 700,01 έως € 900,00 μειώνονται κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 630,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 900,01 έως € 1000,00 μειώνονται κατά ποσοστό 25% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 720,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 1000,01 και άνω μειώνονται κατά ποσοστό 35% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 750,00.
Η ανώτατη επικουρική σύνταξη διαμορφώνεται σε €834,21.

 Για τους δικαιοδόχους επικούρησης:   
 • Οι επικουρήσεις έως € 300,00 μειώνονται κατά ποσοστό  17%  στο συνολικό ποσό.
 • Οι επικουρήσεις από  € 300,01 έως € 500,00 μειώνονται κατά ποσοστό 30% στο συνολικό ποσό.   Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των  €  250,00.  
 • Οι επικουρήσεις από € 500,01 έως € 700,00 μειώνονται κατά ποσοστό 35% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 350,00.
 • Οι επικουρήσεις από € 700,01 και άνω μειώνονται κατά ποσοστό 40% στο συνολικό ποσό. Το ποσό επικούρησης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των € 470,00.  
Η ανώτατη επικουρική σύνταξη διαμορφώνεται σε €493,64.
Την πρώτη πρόταση ψήφισαν οι συνάδελφοι Νεστορίδης, Καρούτζος, Χριστόπουλος, Καταϊτφσής, Ζαφειροπούλου και Σπανοπούλου. Την δεύτερη πρόταση ψήφισε ο Πρόεδρος Πάνος Σόμπολος υπό προϋποθέσεις . Κατά και των δύο προτάσεων ψήφισε η συνάδελφος Χριστοδουλίδου ενώ ο συνάδελφος Αγγέλης αποχώρησε (λόγω εργασίας) πριν από τη ψηφοφορία δηλώνοντας ότι καταψηφίζει. Επισημαίνεται ότι σε ότι αφορά στις συντάξεις, στον υπολογισμό τους έχουν από το 2010 ενσωματωθεί οι δύο έκτακτες επικουρήσεις που ελάμβαναν έως τότε οι συνταξιούχοι του ΕΔΟΕΑΠ.
ΙΙ. Η κατάργηση Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας των συνταξιούχων και δικαιοδόχων  που οδηγεί σε ετήσια εξοικονόμηση 3 εκατ. ευρώ. Την πρόταση κατέθεσε ο Πρόεδρος. Υπέρ ψήφισαν οι συνάδελφοι Καρούτζος, Χριστόπουλος, Καταϊτφσής, Ζαφειροπούλου και Σπανοπούλου. Λευκό ψήφισαν οι συνάδελφοι Σόμπολος και Νεστορίδης. Κατά της πρότασης ψήφισε η συνάδελφος Χριστοδουλίδου ενώ ο συνάδελφος Αγγέλης αποχώρησε πριν από τη ψηφοφορία δηλώνοντας ότι καταψηφίζει.
Β. ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Την μείωση του συντελεστή εφάπαξ, κατά 20% από  1-1-2014. Ισχύει για αιτήσεις που θα υποβληθούν στον ΕΔΟΕΑΠ μετά την 1-1-2014 ανεξαρτήτως ημερομηνίας συνταξιοδότησης, καθώς και για τις περιπτώσεις αιτήσεων που ενώ έχουν κατατεθεί εντός του 2013, η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος  καθίσταται ενεργή εντός του 2014, ως ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ        € 1.250,00

  1.000,00
Προσαυξήσεις Β.Σ.


Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΧΩΝ 4ετίας σε
ΠΟΣΟΣΤΑ & ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ

ΑΠΟ 1251-1650 (400)
5%o ΑΝΑ 10€ (5,00X40)
200,00
ΑΠΟ 1651-2000 (350)
4%o ΑΝΑ 10€ (4,00X35)
140,00
ΑΠΟ 2001-2450 (450)
3%o ΑΝΑ 15€ (3,00X30)
90,00
ΑΠΟ 2451-3250 (800)
2%o ΑΝΑ 25€ (2,00X32)
64,00
ΑΠΟ 3251-4650 (1400)
1%o ΑΝΑ 40€ (1,00X35)
35,00
ΑΠΟ 4651-6150 (1500)
0,40%o ΑΝΑ 50€ (0,40X30)
12,00
Σύνολο προσαύξησης συντελεστή εφάπαξ

541,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΦΑΠΑΞ

1.541,00
Την πρόταση κατέθεσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. Υπέρ ψήφισαν οι συνάδελφοι Νεστορίδης, Καρούτζος, Χριστόπουλος, Καταϊτφτσής, Ζαφειροπούλου και Σπανοπούλου. Λευκό ψήφισε ο συνάδελφος Σόμπολος. Κατά της πρότασης ψήφισε η συνάδελφος Χριστοδουλίδου ενώ ο συνάδελφος Αγγέλης αποχώρησε πριν από τη ψηφοφορία δηλώνοντας ότι καταψηφίζει.
Γ. ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΩΝ (απόφαση της  ΣΔΣ 47/2013)
Την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εν ενεργεία μελών του Οργανισμού από 3% σε 5%, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται να ακολουθηθεί.  Υπέρ ψήφισαν οι συνάδελφοι Σόμπολος, Νεστορίδης, Χριστόπουλος, Σπανοπούλου, Ζαφειροπούλου και Καταϊφτσής. Είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση αρχικά ο κ. Καρούτζος και κατόπιν (πριν την ψηφοφορία η κα Χριστοδουλίδου). Απείχε από την ψηφοφορία ο κ. Αγγέλης.
Προβλεπόμενο όφελος  περίπου 2 εκατ. ευρώ

Δ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Την μείωση του κονδυλίου μισθοδοσίας για το έτος 2014 όλου του προσωπικού κατά 1 εκατ. ευρώ, με αναλογικό τρόπο. Υπέρ ψήφισαν οι συνάδελφοι Νεστορίδης, Καρούτζος, Χριστόπουλος, Καταϊτφσής, Ζαφειροπούλου και Σπανοπούλου. Ο Πρόεδρος κατέθεσε επίσης ένα δεύτερο σενάριο το οποίο προέβλεπε εφαρμογή της ΣΣΕ 2008 - 2009 της ΕΠΗΕΑ για το διοικητικό προσωπικό .Για τους γιατρούς δεν περιείχε συγκεκριμένες διατάξεις. Το δεύτερο σενάριο της ΣΣΕ ψήφισε ο συνάδελφος Σόμπολος. Κατά και των δύο προτάσεων ψήφισε η συνάδελφος Χριστοδουλίδου ενώ ο συνάδελφος Αγγέλης αποχώρησε πριν από τη ψηφοφορία δηλώνοντας ότι καταψηφίζει.
Επίσης το ΔΣ συμβάλλοντας και αυτό στην προσπάθεια όλων μας για την διασφάλιση της βιωσιμότητας του Οργανισμού αποφάσισε την μείωση της αποζημίωσης των συνεδριάσεων των μελών ΔΣ κατά 15%, η οποία διαμορφώνεται πλέον σε €53,58 καθαρά. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Από την ψηφοφορία απείχε ο Γενικός Γραμματέας.

Συνάδελφοι,

Κάθε λήψη περιοριστικών μέτρων και περικοπών είναι σίγουρα επώδυνη. Στις σημερινές όμως συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης η σημαντικότερη προτεραιότητα είναι να διασφαλισθεί η βιωσιμότητά του ΕΔΟΕΑΠ, να εξασφαλιστεί η μελλοντική συνέχιση της καταβολής των παροχών του στα μέλη του και η διατήρηση του υψηλού επιπέδου παροχών του κλάδου περίθαλψης. Διαφορετικά, ο ΕΔΟΕΑΠ σε σύντομο χρόνο δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τους ασφαλισμένους του.
 Σε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης χρειάζεται η στήριξη όλων των ασφαλισμένων.

 Σας καλούμε να σταθείτε δίπλα μας για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία μια εξαιρετικά δυσμενή αλλά υπαρκτή πραγματικότητα για το μέλλον του ΕΔΟΕΑΠ και των ασφαλισμένων του.


Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ


Πάνος Σόμπολος


Νίκος Καρούτζος48 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Επιτέλους Πρόεδρο, ψήφισες έστω και λευκό αλλά η δουλειά σου έγινε.
Εστω και "από του χρόνου".
Αλήθεια με το αγγελιόσημο έχουμε κανένα νέο;
Θα τον χάσουμε αυτόν τον πόρο;

Ανώνυμος είπε...

Καλα, το ΔΣ μας δουλεύει! Γιατι κύριοι δεν αναφέρετε τίποτα γι' αυτα που ΘΑ κάνατε, όπως είπατε στην ΓΣ; Υπέρτατο όργανο και μπαρμπουτσαλα. Η ΓΣ δεν ψήφισε τα μέτρα. Και εκεί είπατε οτι θα κυνηγήσετε το έσοδο. Τι ειναι αυτα τώρα; Που ειναι τα ΘΑ σας;;;;

Ανώνυμος είπε...

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΠΡΟΕΔΡΑΡΑ
Όλο θα και θα
ΠΑΨΕ ΒΡΕ ΠΑΡΑΜΥΘΑ!

Ανώνυμος είπε...

Η Χριστοδουλίδου και ο Αγγέλης νομίζουν ότι μας δουλεύουν,αλλά τους έχουμε πάρει χαμπάρι.

Ανώνυμος είπε...

Καλά αυτούς δεν θα τους δειρει κανείς ;;

Ανώνυμος είπε...

Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Όπως η ανίκανη κυβέρνηση αδυνατεί να αυγατίσει τα έσοδα και να πατάξει τη φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή, έτσι και η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, αδυνατεί να αυγατίσει τα έσοδα και να μαζέψει το Αγγελιόσημο και τις εισφορές. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ότι λουζόμαστε σε εθνικό επίπεδο με την ανίκανη κυβέρνηση να κόβει μισθούς και συντάξεις, έτσι και κάνουμε και εμείς την ανικανότητα την καλύπτουμε με το κόψιμο των συντάξεων και των μισθών. Οι όποιες αποφάσεις λοιπόν για περικοπές δεν θέλουν καμιά ιδιαίτερη εξυπνάδα μπορεί να τις σκεφθεί και κάθε βλάκας, είναι η πιο εύκολη λύση. Οι μάγκες όταν δεν μπορούν αποχωρούν…… τουλάχιστον είναι σε θέση να αντιληφτούν ότι δεν μπορούν.

Ανώνυμος είπε...

Για σταυρούς ρε μάγκες Ποιος ΔΕΝ μάζευε το έσοδο
τόσα χρόνια; Μήπως εμείς που το ξιναμε στο Αγγελιοσημο; Μήπως οι Ενώσεις που πλήρωναν ρουσφετολογικες προσλήψεις στο ΤΣΠΕΑΘ για να ΜΗΝ ελςγχεται το έσοδο; Μήπως οι παπουδες που έκρυβαν τα χρέη των εργοδοτών στο συρτάρι;
Και που να βρεθεί έσοδο σε καιρο κρίσης Ριξτε εξυπνοπουλια μια ματιά στον πίνακα να δείτε πόσο μας έχει ....πέσει και πείτε ποια αγορά υπάρχει Σήμερα για να διαφημιστεί και να το εισπραξουμε εμείς!Δείτε και το 3% πόσο έχει πέσει λόγω ανεργίας Δείτε και τα χρέη που ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς ποσά είναι!
Ναναι καλά ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ , ο ΓΓ του Σωματείου μας και ο Βασίλης που τα φύλαξαν ως ...κόρη οφθαλμού και μας έβγαλαν το μάτι....
Αλλα κι αυτά να εισπραξουμε μετά απο δικές που κρατάνε χρόνια ΤΊΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΏΖΕΤΑΙ .
Πάρτε το πρεφα και μην κάνετε τους έξυπνους τζάμπα μάγκες σαν την Ποπαρα και τον Γιαννάκη της,Άντε καλημέρα

Ανώνυμος είπε...

Το κάθε Δ.Σ. αν θέλει να είναι σοβαρό, το πρώτο που το απασχολεί είναι τα έσοδά του και οι αλόγιστες σπατάλες. Τα Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ το μοναδικό που τους απασχολεί είναι τα ψηφαλάκια. Αφού καλλιέργησαν το τέλος του ταμείου μας, θριαμβολογούν ότι το σώσανε και ευελπιστούν ότι θα πάρουν και τα ψηφαλάκια τους. Αμ δε, ξυλιές θα φάνε, περικοπές θα έκανε και κάθε μπακαλόγατος, έργο είναι δύσκολο και αυτό δεν μπορούν, γιατί ακριβώς αυτό θέλει δουλειά και μυαλό το οποίο και δεν έχουν………..

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. που προβλέπει ότι οι όποιες περικοπές θα τεθούν σε δημοψήφισμα και μάλιστα ομόφωνη. Οπότε οι υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ δεν μπορούν να τις εφαρμόσουν αν δεν υπάρξει δημοψήφισμα.

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. που προβλέπει ότι οι όποιες περικοπές θα τεθούν σε δημοψήφισμα και μάλιστα ομόφωνη. Οπότε οι υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ δεν μπορούν να τις εφαρμόσουν αν δεν υπάρξει δημοψήφισμα.

Ανώνυμος είπε...

ΟΛΟΙ ΒΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΤΥΠ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣ? ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ ΡΕ? ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΣΤΕ ΠΙΟ ΑΛΛΑΖΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΟΠΥΡΗΝΙΚΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΥΣ,ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΟΠΑΝΟΙ!

Ανώνυμος είπε...

Είναι αλήθεια ότι ο Χριστόπουλος είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, να τον χαίρεστε

Ανώνυμος είπε...

Σήμερα (22 Νοεμβρίου) και εξαιτίας ενός άρθρου της Π.Χριστοδουλίδου χθες το απόγεμα στις ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ
http://www.typologies.gr/2013/11/21/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BD-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-mega-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CF%80/
η Ελένη Σπανοπούλου έστειλε σκληρή απάντηση σε αυτή την άχρηστη αλλά και επικίνδυνη νέα πρόεδρο ΤΥΠ.
Είναι καθαρή παρακμή η θέση αλλά και η προώθηση διά μέσου της ψήφου μας αυτής της ανόητης Πόπης που ουδεμία σχέση έχει με διοίκηση - αλλά σωφέρ ξέρει να χρησιμοποιεί.
Αλλά αγαπητή χοντρή κυρία Πόπη, οι επιδέξιοι κώλοι θέλουν μεταξωτά βρακιά - και ο δικός σας εξαιρείται διότι μόνο επιδέξιος δεν είναι.

Ανώνυμος είπε...

Ε! Είπαμε οχι σχόλια φθηνά Χοντρουλες είναι και οι δυο! Μόνο που σαν πρόεδρος ΤΥΠ ουτε στο δάκτυλα κι δεν φθάνει την Ελενη που αν μη τι αλλο έγραψε ιστορία αναδιαρθρωνοντας το και εκσυγχρονίζοντας το σ αυτο που βρήκε σημερα και πατάει η χολερικη Ποπη που βρίζει κι απειλεί θεούς και δαίμονες αλλα κάνεις δεν την ακούει γιατι κάνεις δεν την σέβεται

Ανώνυμος είπε...

η Ποπάρα ειναι τζάμπα μάγκας,βγαζει σκάνδαλα,απειλει θεους και δαιμονες και στο τελος μολις πεφτουν τα τηλεφωνα τα κανει ολα γαργάρα!Για να πραγματοποιησει μια απο τις απειλες της ή για να παρει μια αποφαση φανταζομαι οτι θα πρεπει να γινει πρωθυπουργος.Εχουμε πνιγει στις επικοινωνιακες φουσκες,νυσάφι!

Ανώνυμος είπε...

Να κάνεις απανωτά ΔΣ,να χρυσοπληρώνεις τάχα μου ειδικους οικονομικους, να έχεις γγ υποτιθεμενο οικονομολογο για να καταληξεις οτι ηλυση στο ελλειμμα του ταμειου ειναι οι περικοπες μισθων,Γ.Τ.Π.

Ανώνυμος είπε...

Λάθος η χειρότερη περίπτωση στο ΔΣ δεν είναι η Πόπη που βρίζει, ούτε ο ΣΟΜΠΟΛΟΣ που ψηφίζει λευκό στις ίδιες του τις εισηγήσεις Ούτε ο ΓΓ που είναι ένας μικρομεσαιος οικονομικός συντάκτης του μεροκάματου οικογενειάρχης άνθρωπος
Η πιο μουσίτσα ένα πραμμα είναι ο αριστεριστής Αρχισυντάκτης του Κεφαλαίου στο Capital.gr ειδικός στο τραπεζικό ρεπορτάζ και τις οικονομικές αναλύσεις που όλα τα ξέρει αλλα στον ΕΔΟΕΑΠ κουβέντα Εξη μήνες και δεν έχει μοιραστεί τις πολύτιμες δήθεν γνώσεις του ο Αγγέλης Θα βοηθήσει τον ΕΔΟΕΑΠ προτείνοντας λαϊκό δημοψήφισμα ή καταψηφιζοντας οποία πρόταση δεν είναι του Γιάννη και της Πόπης
Έτσι μιλάει η Πόπη Εγώ κι ο Γιαννης λες και τους ψήφισαν μαζί στο ψηφοδέλτιο Ο financial criminal.... αριστερός Ταμίας της ΕΣΗΕΑ που ο απολογισμός και ο προϋπολογισμός του καταψηφιστηκαν σε ΓΣ της ΕΣΗΕΑ και στη συνέχεια παραιτήθηκε χωρίς καν να καταλάβει ότι ομόλογο 900000 € που είχε στο χαρτοφυλάκιο της η ΕΣΗΕΑ κουρευτηκε κι εκείνος κοιμόταν !
Αυτόν τον οικονομικό φωστηρα έχουμε στη Διοίκηση και εκτός απο το Δημοψηφσμα προτεινε και νέα αναλογιστική μελέτη για να αποφασίσει αν το έλλειμμα των 22.οοο.οοο ευρώ είναι ....βιώσιμο!Α ρε βρεγμενη Σανιδά που ήρθατε οι καινούργιοι να παίξετε στου κασσιδη το κεφάλι και βγαιβετε με ανακοινώσεις Η Πόπη και ο Γιαννης και τρία πουλακια κάθονταν και έπλεκαν κουβέρτα ! Φτου σας ρε!

ΓΙΟΥΛΗ είπε...

Υποτίθεται οτι ο ΕΔΟΕΑΠ, ειναι τέκνο των Ενώσεων. Βέβαια, δεν εχει διευκρινιστεί αν ειναι τέκνο εντός ή εκτός γάμου! μιας και αυτο καθορίζει την μεταχείριση.
Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εγω, πλέον οταν ακούω οτι οι Ενώσεις θα δώσουν μάχη για τον ΕΔΟΕΑΠ, ξέρετε τι μου έρχεται στο μυαλο; Τον Λεωνιδα, να αφήνει τη μπερτα του, να πετάει την ασπίδα του και να τρέχει ανέμελος ανάμεσα στις παπαρούνες!

Ανώνυμος είπε...

Ο Αγγέλης είναι τελικά Διαβόλης! Της διαπλοκής, του Κεφαλαίου, της κεντρικής τράπεζας και δούρειος ίππος στον ΕΔΟΕΑΠ? Ρε τι μαθαίνεις! Δηλαδή το παιχνίδι του είναι να σταματήσει τα μέτρα και ας βάλει λουκέτο ο Οργανισμός μόνο και μόνο για να μην πάμε στο επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα μετα τις θυσίες του κλάδου και των εργαζομένων του Οργανισμού θα είναι η διεκδίκηση των κλεμμένων απο τον κεντρικό τραπεζίτη και το PSI? Και αν φτάσουμε εκεί, που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούμαστε, γιατί κανένα στημένο παιχνίδι και κανένα παπαγαλάκι δεν μπορεί να στερήσει απο ένα ολόκληρο κλάδο να έχει υγεία και ελπίδα ζωής, που του δίνει ο ΕΔΟΕΑΠ, τότε ο ... Διαβόλης που θα πάει να κρυφτεί? Νομίζει ότι είναι ασφαλής επειδή κρύβεται πίσω απο τον .... όγκο της Πόπης και το πάίζει σιγανό ποταμάκι? Δεν είναι μακρυά η ώρα, που ο κλάδος θα κυνηγάει την Πόπη και η Πόπη τον Αγγελ... Συγνώμη τον Διαβόλη με τη μαγκούρα! Και μια ερώτηση κρίσεως για επίλογο: Πόση απόσταση έχει ένας Διαβόλης απο τη διαβολή??? Κάποιος να δώσει τον .... τόνο ρε παιδιά και τότε η σφαλιάρα θα πάει σύννεφο!

Ανώνυμος είπε...

Το κουρέμα του ομολόγου της ΕΣΗΕΑ, απο τον Προβόπουλο είναι το μεγαλύτερο άλλοθι, που πρόσφερε ο αριστερός καπιταλιστής ταμίας της Ένωσης στις μνημονιακές κυβερνήσεις, στην τρόικα και τον κεντρικό τραπεζίτη για την μεγάλη λεηλασία του κοινωνικοασφαλιστικού κεφαλαίου της χώρας και του ιδρώτα των ελλήνων μικροομολογιούχων. Πρόκειται για οικονομικό έγκλημα τεραστίων διαστάσεων, με πρωταγωνιστή τον ταμία Αγγέλη, που είναι τώρα σε νέο διάτεταγμένο ρόλο τον ΕΔΟΕΑΠ. Σκέψου η Ένωση των δημοσιογράφων να είχε περισώσει την περιουσία της από την ένα ψυχρώ ληστεία του PSI, (δίνοντάς μήνυμα ότι η ληστεία ήταν προσχεδιασμένη) είτε μετά το ´´κούρεμά´ να είχε στραφεί κατα της κεντρικής τράπεζας και του κεντρικού τραπεζίτη, όπως έκανε η διοίκηση Σπανοπούλου στον ΕΔΟΕΑΠ, ζητώντας πίσω τα κλεμένα!. Τότε θα είχαν ξεσηκωθεί και οι πέτρες απο το σύνολο των ελλήνων ασφαλισμένων, που πεθαίνουν στα ράντζα του ΕΟΠΥΥ και δεν θα μπορούσε να σταθεί κανένα σύστημα τραπεζιτών για τη μεγάλη λεηλασία. Ένώ τώρα που ο ταμίας και οι παρατάξεις της ΕΣΗΕΑ, το βούλωσαν για τη λεηλασία της κεντρικής τράπεζας, ο Αγγέλης συνεχίζει το άθλιο σχέδιο, πυροβολώντας τη διοίκηση Σπανοπούλου που αντιστάθηκε εμπράκτως με δικαστικες´ προσφυγές σε όλα τα μέτωπα κατα της ΤτΕ, ο ρόλος του- έτσι νομίζει το άθλιο έρπετο- είναι απλός. Σπρώχνει τον ΕΔΟΕΑΠ στο γκρεμό και τους ασφαλισμένους του Οργανισμού στον ΕΟΠΥΥ για να κλείσει ο κύκλος του εγκλήματος και να χαθούν τα ίχνη. Είναι πολύ γελασμένος! Δεν θα του γίνει η χάρη! Το πραγματικό ντέρμπι μόλις τώρα αρχίζει!

Ανώνυμος είπε...

Οπα! Φοβερή και αναλυτική εξήγηση τα πιο πάνω που αποκαλύπτουν πολλά! Διαδωστε παιδιά! Τώρα εξηγούνται πολλά! Το τρίγωνο της αμαρτίας, ένας δεξιός ΣΟΜΠΟΛΟΣ, δυο αριστεριστές που από
λάθος της Συσπείρωσης μπήκαν στο ΔΣ και κάνουν παιχνίδι στην πλάτη του Ταμείου.
Ο ένας για προσωπικό του όφελος, ονειρεύεται βουλευτιλίκι ο έρμος, οι άλλοι δύο για ψηφαλάκια που ούτε στον ύπνο τους δεν τα είχαν ματαξαναδεί .Ήταν ζήτημα αν ξεπερνούσαν τους
150 σταυρούς έτσι και κατέβαιναν μόνοι τους οι Financial crimes! Έγραψα Οικονομικά εγκλήματα και θυμήθηκα τον Διαβόλη που λέει και ο προλαλήσας. Γιατι τι είναι ο Αγγέλης ωρε παιδιά της Σαμαρίνας; Ο πλέον συνδεδεμένος με το τραπεζικό σύστημα αρχισυντάκτης του Capital σου λέει.Μέσα στο Σύστημα ο Ταμίας του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ που δεν πήρε είδηση το κουρεμα και τον κούρεψαν χωρίς να βγάλει κιχ .
Ηρθε στη ΓΣ τότε και θυμάστε τι είπε; Δεν τον
ήξερα τότε αλλά μόλις τον είδα τον κοντό με το μουστακακι που δεν είχε εμφανιστει και μιλήσει ποτέ των ποτών σε ΓΣ του ΕΔΟΕΑΠ είπα τη θέλει αυτή η ποντικομαμη Ποιός είναι; ανέβηκε επάνω και προαννηγγειλε τους τραμπουκισμους : Παραιτηθειτε γιατι αν δεν παραιτηθείτε δεν έχουμε ευθύνη γι ότι θα συμβεί απο δω και πέρα. Είπε και η Ρούλα δίπλα μου με σκούντηξε και μου είπε: Πάμε να φύγουμε απο δω. Θα πέσει ξύλο
Δεν την πίστεψα τότε κι έφαγα κι εγω τις ψιλές μου την ώρα που κατεβάζαμε την πρόεδρο στο ισόγειο.Α! Ρε Διαβόλη και Τριβόλη σε διατεταγμένη υπηρεσία ήσασταν κι εμείς ψάχναμε τη δημοκρατία να ψηφίσουμε κανονικά σαν άνθρωποι. Δεν μας αφήσατε, όμως . Περασατε με αίμα το δικηο της μειοψηφίας των τραμπούκων Σας είδαμε όλοι οι υπάλληλοι που ήμασταν εκεί.
Όπως κάνετε με την Πόπη τώρα. Η μειοψηφία
των δυο σας συν τον λευκόψηφο πρόεδρο. θέλετε να περάσετε με το ζόρι την δική σας θέση! Που είναι η δημοκρατία σας ωρε; μας έχετε ταράξει στις επαναστατικές ανακοινώσεις των δυο...Εγω και ο ΑΓΓΕΛΗΣ λέει και γραφει η Πόπη παντου.
Τι εσύ και ο Διαβόλης κυρία Χριστοδουλίδου;
Ποιον διάολο υπηρετείτε; Λέτε στους θούριους
σας ,δυο δυο σαν τους Χιώτες, "δεν θα
επιτρέψουμε " Τι δεν θα επιτρέψετε και ποιος σας είπε ότι μας εκπροσωπείτε; Μάθετε ρε επαναστάτες της κακιάς ώρας ότι σας μάθαμε γρήγορα. Είπαμε στην αρχή μπάς κι αλλάξει κάτι αλλα εσείς δεν τρωγεστε αδερφέ μου.

Ανώνυμος είπε...

Η Πόπη βρίζει υπαλλήλους και όποιον της αντιστέκεται ή της αντιμιλάει τον παίρνει ο χάρος.Το πιο τρελό το είπε σε γιατρό πρόσφατα Έχε χάρη που είσαι καλός και σε θέλουν οι ασφαλισμένοι γιατί αλλιώς θα σε απέλυα!
Ακούς η απολυμενη του Μπόμπολα που δεν έχει προσλάβει κανέναν ποτέ στηζωή της? Ηρθε στον ΕΔΟΕΑΠ να κάνει πρακτικη εξάσκηση στις απολύσεις!
Έχετε καταλάβει ότι η αριστεροί Πόπη Γκεβάρα και Γιάννης Διαβόλης ψήφισαν την απόλυση δυο μελών της ΕΣΗΕΑ; Την αγαπητή σε όλους Ντόρα λέγοντας Ψέμματα ότι δεν ...αποδίδει και είναι συνταξιούχος γιατρός και την άξια Λαμπρινή λέγοντας ότι ο ΕΔΟΕΑΠ δεν χρειάζεται δημοσιογράφο παραγνωρίζοντας την προσφορά της στο site του οργανισμού.Και στην ΕΣΗΕΑ της... Συσπείρωσης το κάγκελο!
Έχετε καταλάβει πως έφυγε η προϊσταμένη μας εκείνη η εξαιρετική εργαζόμενη η γλυκομιλητη
γυναίκα με τεράστια εμπειρία ; ΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ Καταγγελία στο υπουργείο γιατί ήταν συνταξιούχος και δούλευε χωρίς να το έχει δηλώσει.
ΑΝΩΝΥΜΗ Καταγγελία έπεσε και σε οφθαλμολογικό κέντρο ...βεληνεκούς της Πόπης
και γέλασε καθε πικραμένος με την απάντηση του ιατρικού συλλόγου.
ΑΝΩΝΥΜΗ Καταγγελία για τη Σαριδάκη, για τον Ιωαννίδη, για τον Παπαϊωάννου,μόνο η Χαλκίδου τη γλύτωσε γιατί το αδίκημα είναι λέει φορολογικό και η γιατρός κάρφωσε τη Σπανοπούλου, οπότε την άφησε στην ησυχία της η πρόεδρος του λιμανιού όπως θέλει να τη λένε.
.ΑΝΩΝΥΜΗ Καταγγελία για τους
ψυχιατρους , ΑΝΩΝΥΜΗ Καταγγελία για πελατειακό σύστημα, ΑΝΩΝΥΜΗ καταγγελια για ρουσφέτια και μίζες, ΑΝΩΝΥΜΗ Καταγγελία για κυκλώματα και μαγαζάκια γιατρών. Δεν βγάζεις
την κουκούλα ρε Πόπη να σε χαρούμε ; Καμμιά απόδειξη έστω για όσα καταγγέλεις ή σου καταγγέλουν ανώνυμα και με κουκούλα τα ρουφιανακια που έχεις μαζέψει στον 6ο; Εκείνος ο αν εκδιήγητος μυστικοσύμβουλος σου που σου κρατούσε το χέρι στο χειρουργείο ; Ξέρεις ο χωρίς ειδικότητα που εμφανίζεται με επισκέψεις στα ιδιωτικά κέντρα των εμπόρων....Ο άλλος ο ποδηλατανθρωπος που έχει πάρε δώσε με περιπολικά και χειροπέδες τι γίνεται; Η Μαρία που την κατεβασες και στην πορεία για την ΕΡΤ; Η Αιμιλία που στα προλαβαίνει όλα πριν....γίνουν; Η ανηψια του ελεγκτη του υπουργείου που την μετεθεσες στο ΤΥΠ για να κάθεται γιατί κουραζοταν το κορίτσι στο τηλεφωνικό κέντρο ; Σου την έφερε όμως και σε παει καροτσάκι απο αναρρωτικη σε αναρρωτικη Μωρε κατακαημένη δεν μπορείς να διοικήσεις την ίδια σου την ανεργία και ήρθες να κανείς την ξερολα μέσα σε λίγους μήνες ; Εγω νομίζω ότι σε χρησιμοποιούν σαν βροντερό νεροπιστολο για να πετύχουν τα ανομα σχέδια τους ΞΥΠΝΆ!

Ανώνυμος είπε...

Βιβλίο γράφω με όσα διαβάζω εδω μέσα !
Σωσον Κυριετον Λαό σου

Ανώνυμος είπε...

Διάβασα μόλις τώρα ότι πέθανε ο διορθωτης της Ελευθεροτυπιας μετα το εγκεφαλικό που υπέστη.
Λίγο πριν είχε φύγει απο το λογιστήριο του εργοδότη του όπου είχε παει να διεκδικήσει δεδουλευμένα ....
Πεθαινουμε κανείς απο τους ιθύνοντες δεν νοιάζεται; Θα μείνουμε στις αθλιότητες και τις ανικανότητας απο τις μετριότητας που ήρθαν να διοικήσουν και να σώσουν τα Ταμεία μας; ΝΤΡΟΠΗ!

Ανώνυμος είπε...

Κυρία Σπανοπουλου, βγάλτε κι εσείς την κουκούλα σας! Εσείς δεν είπατε να υπογράψουν οι εργαζόμενοι ατομικές συμβάσεις, αλλιώς έξω;;;
Διαψευστε το αν τολμάτε!

Ανώνυμος είπε...

Δεν ξέρω τι να φανταστώ εκει μέσα επιβιώνουν οι τεμπέληδες και γλυφτες αυτό κι αν είναι πατέντα!!!! λόγω ανεργίας πάω συχνά..και ιδίως στον 3ο και 4ο όροφο..ιατρών και υπαλλήλων...ΕΟΠΥΥ πως ακούγεται???

Spanopoulou Eleni είπε...

Καλημέρα Είμαι εκτός Ελλάδος αλλά απαντώ
Όπως πάντα με την υπογραφή μου.
Αφήνω τις κουκούλες σε άλλους και σε σένα που προκαλείς. Οι θέσεις μου και η στάση μου για τους εργαζόμενους είναι γνωστή και πάντα ίδια.
Και ΔΕΝ ΔΙΑΨΕΥΔΩ , ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΩ αυτο που γράφεις . Έχετε ατομικές συμβάσεις που θα κληθείτε να υπογράψετε με νέους όρους .Οποίος δεν υπογράψει αυτόματα τίθεται εκτός ΕΔΟΕΑΠ .
Οι όροι βεβαίως είναι διαπραγματεύσιμοι με τον εκπρόσωπο σας και καθέναν χωριστά. Ικανοποιημένος/η τώρα ειδικά που ζείτε καθημερινά την αγωνία ,τις ύβρεις, τον ετσιθελισμο και τη ....διαφορά;
Ελένη Σπανοπούλου

Ανώνυμος είπε...

Ρε παιδιά, βρείτε μου εναν αληθινό εκεί μέσα! Όλοι για κάποιο λόγο ειναι στον ΕΔΟΕΑΠ. Η ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ απο την ματαιοδοξία της, ο ΔΙΑΒΟΛΗΣ για πηγαίνει στα συμβούλια για 2ωρες αλλα να παίρνει όλη την αποζημίωση, η ΠΟΠΑΡΑ για να εχει προσωπικό οδηγό και αυτοκίνητο για να μην πληρώνει ταξι...Αληθεια, ο υπάλληλος που της κανει τον σοφέρ, εχει προσληφθεί ως εισπρακτορας στο αγγελιόσημο. Τώρα τι εισπράττει, ειναι άλλο θέμα! Γιατι ο περίφημος τομεάρχης του, δεν λέει στο ΔΣ, οτι ο υπάλληλος του χάνει 2 ώρες καθημερινά απο την δουλειά του για να κανει δρομολόγιο Αθήνα - Πειραιά και τούμπαλιν;;; Κι αν εχει και κίνηση... Α ρε τι σου κανει η καρέκλα!!! Ντροπή σας και αίσχος σας ΣΩΤΗΡΕΣ!

Ανώνυμος είπε...

Σκέψου πως η ίδια η ζωή εκδικείται την αλλαζονεία και την πλεονεξία με δύο παραδείγματα:
1ον) Τι θα πάθει ένα αυτοκίνητο, που τρέχει στην εθνική με 200 χιλίομετρα και ξαφνικά θα φρενάρει για να μηδενίσει ταχύτητα; Απο δυνατό ταράκουλο, μέχρι αιφνίδια ανατροπή και ανακοπή του οδηγού. Αυτό ας αναλογιστούν οι συνταξιούχοι της επικουρικής των 700, 800, 900, ....1200 ευρώ, που τα θέλουν όλα και τώρα και αύριο θα φρενάρουν απότομα σε μηδενικές επικουρικές και στα ράντζα του ΕΟΠΥΥ.
2ον) Τι γίνεται όταν ο υπηρέτης γίνεται πιο πλούσιος απο το αφεντικό? Πολύ απλά στο πουγκί της οικονομικής διαφοράς του έχουν βάλει να πληρώσει και τα έξοδα κηδείας. Αν (χωρίς παρεξήγηση και για λόγους παραμυθίας) αφέντης είναι ο κλάδος ( δημοσιογράφοι και υπάλληλοι Τύπου, μαζί με το προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ ) και υπηρέτης οι υπάλληλοι του Οργανισμού και ενώ τα οικονομικά του ΕΔΟΕΑΠ βυθίζονται και ο κλάδος δουλεύει με μισθούς Βουλγαρίας κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ας γνωρίζουν ότι τρέχει κανονικά το κοντέρ και τους χρεώνει: Σταω λεφτά που παίρνουν σήμερα παραπάνω απο τον κλάδο, τους απλήρωτους και κακοπληρωμένους συναδέλφους τους στα μέσα ενημέρωσης έχει ενσωματωθεί το ´´μπόνους´´ για το επίδομα κηδείας του κλάδου και του ΕΔΟΕΑΠ. Τόσο απλά!

Ανώνυμος είπε...

Απλώς φίλε σε διορθώνω ως προς την ματαιοδοξία της Σπανοπούλου.
Ματαιόδοξος είναι αυτός που επιδιώκει μάταια πράγματα.
Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, δεν μπορείς να λες ματαιόδοξο αυτόν που πήρε τον ΕΔΟΕΑΠ όντας μπουλούκι από πλευράς οργάνωσης και τον έκανε πολύ καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο Ελληνικό ταμείο.
Εχασε άπειρες ώρες δουλεύοντας στον γραφείο της στον ΕΔΟΕΑΠ γιά χάρη των οργάνωσης και των ασφαλισμένων του.
Και αυτές οι ώρες ήταν αποδοτικές.
Η οργανωτική δομή που παρουσιάζει σήμρα ο ΕΔΟΕΑΠ οφείλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε αυτήν.
Προσοχή λοιπόν στα επίθετα που χρησιμοποιείς διότι δεν αποδίδουν σωστά τα πράγματα.

Ανώνυμος είπε...

Εντάξει, μπορεί σε κάποιους να πειράχτηκε η ζαχαριέρα τους (η ζαχαρένια τους ήθελα να πω) και γιά αυτό τα "χώνουν" στη Σπανοπ.
Αλλά γιά αυτό υπάρχουν και οι ελληνικές παροιμίες "όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια".

Ανώνυμος είπε...

Ματαιόδοξος είναι ο ανικανοποίητος που ματαίως τη δόξα συνεχώς φαντασιώνεται .Αυτή που λέτε ηλρθε στον ΕΔΟΕΑΠ χορτάρι απο δουλειές, απο καριέρα, απο θέσεις, απο λεφτά.Αν θέλετε να μςτρηθείτε μαζί της βγάλτε τα βιογραφικά στο τραπέζι .Και μαζί, μετρήστε τα χρόνια και τα μερόνυχτα που δούλεψε μαζί μας για να οργανώσει το Ταμείο που ήταν απέξω μπέλα μπέλα κι από μέσα κατσιβέλα.Ο ΕΔΟΕΑΠ στηριζόταν στη φιλοτιμία μερικών παλαιών Υπαλλήλων απο εμάς και στο χρήμα που μοίραζαν άφθονο οι γέροντες του 6ου για να συντηρήσουν ψήφους και καρέκλες. Η ΚΥΡΙΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑ με υπογραφή που έβαλε πλάτη για το
Ταμείο. Άντε κοφτε τις τρολιές σας σιχάθηκα!

Ανώνυμος είπε...

Εγω θα ηθελα να δω την Χριστοδουλιδου να φτανει στο νυχακι της Σπανοπουλου και ας πεθανω (απο τα γελια).

Ανώνυμος είπε...

Είστε όλοι στην κοσμάρα σας ! Δεν είδατε παραπάνω τι έγραψε με ονοματεπώνυμο;
Πας παις παίδες που δεν συμφωνεί να υπογράψει νέα ατομική σύμβαση τίθεται αυτομάτως εκτός οργανισμού. Κι εμείς ακόμη το συζητάμε; Άντε να δω! Απίδια πολλά Σάκκο διαθέτουμε ;
Λέω εγώ τώρα

Ανώνυμος είπε...

Δεν έχεις δικηο. Γράφει για τον κουκουλοφορο κι απαντάει ότι το θέμα εξαρτάται απο τις προτάσεις που θα κατεβάσουμε μέσω του Χρήστου. Και τι θα κάνουν με τους γιατρούς ; Μόνο εμείς θα την πληρώσουμε τη νύφη , που στην τελική έχουμε μια δουλειά ;

Ανώνυμος είπε...

Οι γιατροί βρε άστοιχείωτε έχουν σύμβαση γιατί έχουν σύλλογο.Εμείς έχουμε ατομικές συμβάσεις Κατάλαβες τώρα;

Ανώνυμος είπε...

Κατάλαβα ότι ο ΣΕΥΕ πάει με τον ΠΑΠΑΔΑΚΗ μπροστά και διεκδικεί κι εμείς αφού φάγανε τόσο χρόνο με τις μ@κ@κιες του Γιαννάκη στέλνουμε τον Βαράκη με την ΕΠΗΕΑ να σφυράει κλέφτικα. Αμάν ρε παιδιά κάποιος να ανοίξει την πόρτα!

Ανώνυμος είπε...

Κι ο τελευταίος να την κλείσει ! Άντε καληνύχτα σήμερα βγήκε ο Γενικός Γραμματέας στο Φασομπούκι και ανακοίνωσε περήφανος ότι ψήφισε το Δώρο Χριστουγέννων για τους συνταξιούχους . Δεν τους είπε όμως γιατί δεν ψήφισε το δώρο Πάσχα και το δώρο του καλοκαιριού.
Ούτε τους είπε πως το ποσό είναι σε μια ριξιά ενάμιση εκατομυριο ευρώ. Σωστά! Δικά του είναι; Τρεχατε τώρα εσείς συνάδελφοι να του βρείτε του ΔΣ μας ισοδύναμο μια πεντακοσαριά χιλιάρικα για να μην κόψει τους μισθούς μας. Κάλαντα θα του πείτε του Σόμπολου και θα σας μοιράσει όχι αυτά που μας έχει κάνει τσουρέκια αλλά μελομακάρονα .Να μου το θυμηθείτε!

Ανώνυμος είπε...

Αλήθεια το ΔΣ είναι απαράδεκτο.
Εφόσον μάλιστα εγκρίνει να πληρωθεί δώρο χριστουγέννων των συνταξιούχων οι οποίοι και επίσημα δεν το δικαιούνται.
Ετσι θα χαρίσει το ΔΣ τα περίπου 1,5 εκατ. ευρουδάκια και σε σας τους εργαζόμενους θέλει να σας κόψει 500 χιλιαρικάκια από τους μισθούς σας που όμως είναι δικά σας και τα δικαιούστε.
Πρέπει κάποιος να τους πάρει στο κυνήγι.

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ο ΣΕΥΕ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ, Ο ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΛΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΓΚΑΝΑ...
ΠΡΟΣ ΤΕΡΨΙΝ ΚΑΡΟΥΤΖΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Πάτε καλα; Α! Δεν πάμε καθόλου καλά ! Το έλλειμμα του ΕΔΟΕΑΠ στο τέλος του 2013 θα είναι όσο ακριβώς το κονδύλι για τις συντάξεις δηλαδή κάπου 22.500.000 και οι αποπάνω δίνουν 1.500.000 για το δώρο των συνταξιούχων!
Σκαστή ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ !
Ρε το πανε στα βράχια το μαγαζί .Θα το στραγγιξουν θα το αφήσουν να πεθάνει και θα διαμοιρασουν τα ιμάτια.Μετα θα μας πανε στον ΕΟΠΥΥ όπως έλεγε ο άθλιος πρώην εκπροσωπός μας και οι συνταξιούχοι θα παίρνουν τη συνταξαρα απο το ΤΣΠΕΑΘ κι άντε γεια
Έχετε γεια βρυσούλες ρε δεν είναι θέμα οι μισθοί μας εμείς ούτε μισθό, ούτε φάρμακο,ούτε σύνταξη, ούτε επικουρική, ούτε εφ άπαξ. Ξυπνηστε ρε, σκορπάνε το μέλλον μας για να μαζέψουν ψηφαλάκια από τους γέροντες.

Ανώνυμος είπε...

Τι πάει να πει ο ΣΕΥΕ δεν πάει πουθενά; Ποιος τόλμησε να στείλει εξώδικο στον 6ο και το κατάλυση αμάσητο και το βούλωσε η μουρλέγκω πρόεδρος πασιονάρια που το παίζει αφεντικό και κυκλοφορεί με εργάτη οδηγό βρίζοντας επιστήμονες για πελατειακα κυκλώματα και μαγαζάκια αυτή που έχει στήσει τα δικά της από τον πρώτο μήνα που ήρθε.
Τουπεκι ψιλοκομμενο για τον ΣΕΥΕ και τους γιατρούς η κυρά του λιμανιού. Τώρα ψήφισε να πάρουν οι ψηφοφόροι της το δώρο Χριστουγέννων.
Τι κατάντια ρε παιδιά!

Ανώνυμος είπε...

Τι λε ρε! Ποια αποζημίωση πήρε ο Παπαδάκης ;
Τι έγινε και δεν το λένε τα σαίνια του τελευταίου ορόφου; Κι άλλος πρόεδρος του ΣΕΥΕ το στρίβει με το αζημίωτο; Ποιός έχει σειρά ; Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρα. Ο γιατρός ανακοίνωσε ήδη ότι φεύγειι.
Η Διοίκηση σωπαίνει και ´γι αυτό και για τις περικοπές στους μισθούς μας και για το 1.500.000 που αποφάσισε να δώσει αυθαίρετα, παράνομα και με οικτρή οικονομική πρόβλεψη για το κλείσιμο της 31/12/2013.Όταν με την ανακοίνωση που έβγαλαν πριν λίγες ημέρες δήλωσαν ότι χωρίς μέτρα ο ΕΔΟΕΑΠ εχει ζωή μέχρι τον Ιούνιο του 2014 πως πίεζουν εμάς για μειώσεις των μισθών μας και δεν λένε όχι στο σκορποχώρι ενάμιση κυρίου στους χρυσοπληρωμένους γέροντες; Ντροπή και πάλι ντροπή λέω εγώ. Και προτείνω να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζι και με τον ΣΕΥΕ και για τον ΕΔΟΕΑΠ και για μας.Άντε πια!

Ανώνυμος είπε...

οΔΟΝΤΙατρος ειναι κ φανηκε!

Ανώνυμος είπε...

ακεφαλος ο σευε,κανει παρτυ ο λαμογιοκαρουτζος,τεραστιες ευθυνες για ανοχη ολων αυτων απο την τυποις προεδρο κ αριστερη ανταρτισσα ποπη που κρυβεται πισω απο την καταψηφιση των μετρων, προεδρος δεν εισαι του τυπ??? ανικανη κ γραφικη, φασιστρια του κερατα

Ανώνυμος είπε...

Καλά λέει σήμερα ο Αδωνις Κάποιοι νομίζουν ότι γεννήθηκαν στις Βερσαλίες και θέλουν να εξαιρεθούν απο τα δεινά του λαουτζίκου.
Ο Χάρης μας την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια και οι απίστευτοι τύποι του 6 ου δίνουν για ένα μήνα ενάμιση εκατομύριο ευρώπουλα όταν ζητάνε απο τους εργαζόμενους και νέες μειώσεις μισθών ένα εκατομυριο για ένα χρόνο. Έχουν δηλαδή να δώσουν ένα ολόκληρο μισθο δώρο στους συνταξιούχους και δεν έχουν να δώσουν 14 ολόκληρους μισθούς στους εργαζόμενους! Τα σκορπάνε οι ανεγκέφαλοι και παρανομούν μέχρι αηδίας! Άξιος ο μισθός τους !

Ανώνυμος είπε...

Ποιος μισθός τους ρε φίλε μας δουλεύουν Σε όλα διαφωνούν μεταξύ τους και μόνο σ αυτό συμφώνησαν.Ομόφωνα μείωσαν την αποζημίωση τους 15%! Τι μας λένε τα παληκάρια? Μάτωσαν!
Ούτε εκει σου πέρασε Πρόεδρε η πρόταση ; Είπες 40% περικοπή και δεν το ψήφισες ούτε εσύ!
Αμάν ρε προεδράρα μη το ξεφτιλίζεις έτσι ! Είπες -40% μείνε σταθερός και ψήφισε το τουλάχιστον αυτο, που πρότεινες! Ήθελες ομοφωνία, όμως, πονηρούλη. Ζήλεψες τις ομόφωνες αποφάσεις της κυρά Λένης και προσχώρησες στο 15%. Άξιος! Αφού όπως λες δεν τα έχεις ανάγκη Έχεις λεφτά εσύ.Ξέρεις που...δεν έχεις ανάγκη!