Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Γενική Συνέλευση ΕΠΗΕΑ Κυριακή 30.3.14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

          Καλούμε τα μέλη της Ένωσής μας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Τακτική Γενική Συνέλευση στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (οδός Πανεπιστημίου 52), στις 30 Μαρτίου 2014 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 17:30  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)  Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 11/2012 έως 02/2014 και υποβολή εκθέσεων από την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

2) Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. 1/1/2012-31/12/2012 και 1/1/2013-31/12/2013. 

3) Έγκριση προϋπολογισμών χρήσεων 2013-2014. 

4) Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για διαπραγμάτευση και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης και Ιδιωτικής Συμφωνίας, με την ΕΙΗΕΑ, με την ΕΙΙΡΑ, με την ΕΙΤΗΣΕΕ και με οποιονδήποτε άλλον εργοδότη. 

5) Κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας στην ΕΙΗΕΑ, στην ΕΙΙΡΑ, στην ΕΙΤΗΣΕΕ, στον ΕΔΟΕΑΠ, στο ΑΠΕ και στις Ενώσεις και σε οποιονδήποτε άλλο εργοδότη και για οποιοδήποτε ζήτημα και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για υλοποίηση της απόφασης αυτής κατά τον χρόνο που αυτό κρίνει σκόπιμο ή οι ιδιαίτερες περιστάσεις το επιβάλλουν. 

6) Ψηφοφορία για τα πεπραγμένα και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

        Στην Τακτική Γενική Συνέλευση για να υπάρξει απαρτία θα πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό μας να παρίσταται το 1/5, τουλάχιστον, των Τακτικών μελών της Ένωσης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Μάρκος Γκανάς                      Δημήτρης Πίππας

Δεν υπάρχουν σχόλια: