Ταμείο-γίγας με έναν διοικητή, δύο υποδιοικητές και επτά κομβικές γενικές διευθύνσεις, που θα «ενορχηστρώνουν» το σύνολο των υπηρεσιών της κοινωνικής ασφάλισης, δημιουργεί το υπουργείο Εργασίας. Με την είσοδο του νέου έτους, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης θα αποτελεί τον βασικό πυλώνα, καθώς σε αυτόν θα ενταχθούν σταδιακά όλοι οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ).
Ηδη, εδώ και περίπου έναν μήνα, έχουν εντατικοποιηθεί οι κλειστές συσκέψεις στο κτίριο της Σταδίου ανάμεσα σε υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Εργασίας και του ΙΚΑ, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό οργανόγραμμα του νέου φορέα, το οποίο θα αποτελέσει οδηγό για τη μετέπειτα εύρυθμη λειτουργία του. Η «Ε» αποκαλύπτει το νέο οργανόγραμμα του νέου Υπερταμείου, το οποίο θα έχει προίκα 16,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε κινητή και ακίνητη περιουσία και έμψυχο δυναμικό 9.800 υπαλλήλων.
Στην κορυφή της πυραμίδας θα βρίσκεται το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο σε πρώτη φάση θα είναι 11μελές και θα απαρτίζεται από οκτώ διοικητές Ταμείων, με επικεφαλής τον διοικητή του ΙΚΑ, Διον. Καλαματιανό.
Κάτω από το διοικητικό συμβούλιο θα βρίσκεται ο διοικητής, ενώ ακολουθούν οι δύο υποδιοικητές. Το παζλ του νέου Ταμείου συμπληρώνεται από τις επτά νεοσύστατες γενικές διευθύνσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση λειτουργίας του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για τη Γενική Διεύθυνση Εισφορών & Ελέγχων, τη Γενική Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Γήρατος, τη Γενική Διεύθυνση Παροχών & Υγείας, τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής & Ανάπτυξης, τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών & Διαχείρισης Λειτουργίας, τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης και τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Επιπλέον, το οργανόγραμμα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης περιλαμβάνει το Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το Γραφείο Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το τμήμα Γραμματείας  του διοικητή, αλλά και το Γραφείο Συμβούλων του διοικητή. Το Κέντρο Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών (ΚΕΑΟ) θα παραμείνει ανεξάρτητο από τον ΕΦΚΑ, ενώ θα υπάγεται στον διοικητή.
Αρχηγείο» κατά της εισφοροδιαφυγής
Ο ΕΦΚΑ θα είναι η αιχμή του δόρατος για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροκλοπής. Στη Γενική Διεύθυνση Εισφορών & Ελέγχου θα υπάγονται η Διεύθυνση Εισφορών Ασφάλισης (τμήμα μητρώων, τμήμα ασφάλισης, τμήμα ασφαλιστικού βίου κ.λπ.), αλλά και η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Συντονισμού Ελέγχου (τμήμα επιχειρησιακού προγραμματισμού, τμήμα υποστήριξης ελέγχων και τμήμα αποτελεσμάτων ελέγχων).
Εχοντας στη φαρέτρα του τις παραπάνω υπηρεσίες, ο ΕΦΚΑ θα συμβάλλει στη καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, καθώς θα επιτρέπει την άμεση διασταύρωση στοιχείων για τις αμοιβές των μισθωτών αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών, που σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική καταβολή όλων των αμοιβών θα επιτρέπουν τον έλεγχο σε πολλαπλά επίπεδα και τον εντοπισμό όσων παρανομούν.
Ομάδα «χάι τεκ» για τη μετάβαση στη ψηφιακή εποχή
Κομβικός θα είναι ο ρόλος της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών, η οποία θα αναλάβει τη μετάβαση της κοινωνικής ασφάλισης στην νέα ψηφιακή εποχή. Η διεύθυνση θα πλαισιώνεται από τη Διεύθυνση Στρατηγικής Σχεδιασμού & Ασφάλειας, τη Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, τη Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και τη Διεύθυνση Διαλειτουργικότητας.
Οι παραπάνω διευθύνσεις, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, θα αναλάβουν την απλούστευση των διαδικασιών, αλλά και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Προς αυτή την κατεύθυνση ο ΕΦΚΑ θα διαθέτει μια ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου το 100% των υπηρεσιών προς του πολίτες θα είναι σε διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητες διαδραστικότητας μεταξύ των ασφαλισμένων και των υπηρεσιών (οnline υποβολή αιτήσεων και απόδοση παροχών).
Το ηλεκτρονικό σύστημα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υποβολή αιτημάτων και άμεση απάντηση από το αρμόδιο τμήμα με τη χρήση των δυνατοτήτων της ψηφιακής υπογραφής, παροχή βεβαιώσεων, αντιγράφων ασφαλιστικού μητρώου και ασφαλιστικού ιστορικού, απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας για τις παροχές του ΕΟΠΠΥ, ανάρτηση ηλεκτρονικών σημειωμάτων για όλα τα θέματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, αλλά και πολύγλωσσες υπηρεσίες για μετανάστες.
Σημαντικό ρόλο στο δύσκολο έργο της εξυπηρέτησης του πολίτη θα διαδραματίσει η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών & Διαχείρισης Λειτουργίας, η οποία θα αποτελείται από τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών από Απόσταση και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Λειτουργίας & Ενημέρωσης. Τις δύο υποδιευθύνσεις θα στηρίζουν τα τμήματα: Εξυπηρέτησης Πολιτών από Απόσταση, Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Εξυπηρέτησης Σύντομων Μηνυμάτων και Εξυπηρέτησης Αλλων Μορφών Επικοινωνίας. Μεγάλο φόρο εργασίας θα έχει και το Τμήμα Σχεδιασμού & Ενημέρωσης Ιστοσελίδας, το οποίο θα αναλάβει τη νέα ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ, η οποία θα φιλοξενηθεί στο www.efka.gov.gr.
Τα μέλη του Δ.Σ.
Το προσωρινό Δ.Σ. θα απαρτίζουν οι Καλαματιανός Διονύσιος, διοικητής ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (στη θέση του προέδρου), Τσακίρης Δημήτρης (διοικητής ΟΑΕΕ), Μπακαλέξης Αθανάσιος (διοικητής του ΟΓΑ), Παναγιώτα Αντωνοπούλου (πρόεδρος του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ), Πλιάκης Στυλιανός (πρόεδρος του ΕΤΑΑ), Ανδρέας Κομματάς (πρόεδρος του ΝΑΤ), Σταμάτιος Υπερήφανος (πρόεδρος του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας), Αφροδίτη Χαρίση (πρόεδρος του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων), Κουλούρης Βασίλειος (προϊστάμενος Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Παγώνη Πηνελόπη (προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης του Υπουργείου Οικονομικών), Βρακά Στυλιανή (ειδική επιστήμονας σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης) και Μητσόπουλος Γεώργιος (ειδικός επιστήμονας σε θέματα οικονομικών και οικονομικής διαχείρισης).