Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ένα βήμα πιό μακριά ...

Διαβάσαμε σήμερα (γιά το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου την ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Β4Σ6ΟΞ7Μ-Α1Κ) και σας μεταφέρουμε:

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό 2 από τις 12-11-2012
καταργείται η παράγραφος 14 του άρθρου 44 του νόμου 4057/2012 καθώς και κάθε
διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής και συνεπώς
εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ:
Α) οι παρακάτω κλάδοι ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ:
ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ).
ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας).
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express).
B) Oι κλάδοι Υγείας του ETAA (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων).
Ο κλάδος Υγείας του ΕΤΑΑ αποτελείται από τους επιμέρους τομείς:
Μετά τα παραπάνω σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :

1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑΤΡΟΙ
Οι γιατροί μόνιμοι και αορίστου χρόνου των παραπάνω φορέων μεταφέρονται στον
ΕΟΠΥΥ και εξακολουθούν να έχουν την ίδια σχέση εργασίας με τον Οργανισμό.
Οι παραπάνω γιατροί στην περίπτωση που έχουν εργασιακή σχέση με περισσότερους
από έναν φορείς, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να επιλέξουν ένα μόνο φορέα.
Με το άρθρο 29 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/23.2.2012, την Φ90380/οι.228/113
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 416/23.2.12) καθώς και το άρθρο 46 του Ν
4075/12 (ΦΕΚ 89/Α΄/11.4.12), ρυθμίστηκαν θέματα των μόνιμων και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γιατρών των εντασσομένων στον
ΕΟΠΥΥ φορέων.
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις οι γιατροί αυτοί δύνανται να συμβάλλονται με
τον ΕΟΠΥΥ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού στα ιδιωτικά
τους ιατρεία μετά τη λήξη του ωραρίου τους στον Οργανισμό.
Το ανώτατο όριο επισκέψεων ανέρχεται σε 150 (???)επισκέψεις το μήνα και με αμοιβή
10€ ανά επίσκεψη.
Οι ασφαλισμένοι των παραπάνω κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ,
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ. από 12/11/2012 και οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από 1-12-
2012, είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου απολαμβάνουν ισότιμα με
τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του Οργανισμού τις υπηρεσίες που παρέχονται:
από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ιατρική εξέταση,
παρακλινικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή κ.λπ ),
από τις υγειονομικές δομές του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας πρώην ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ), Κρατικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ κ.λπ.
από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς και παρόχους υγείας.
(οι πληροφορίες για τους παρόχους υγείας και τους συμβεβλημένους
γιατρούς είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στις ιστοσελίδες
των ενταχθέντων στον Οργανισμό φορέων, καθώς και στα ΚΕΠ.
Από μη συμβεβλημένους ιατρούς με δαπάνη των ασφαλισμένων. Η
συνταγογράφηση φαρμάκων από μη συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς μπορεί
να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με την έκδοση δύο συνταγών ανά ασφαλισμένο
τον μήνα..Από την 1-12-2012 οι φαρμακοποιοί θα εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ηλεκτρονικές ή χειρόγραφες ενιαίου τύπου ΕΟΠΥΥ) και θα τις
καταχωρούν μαζί με αυτές του ΕΟΠΥΥ σε συνεχόμενη αρίθμηση.
Για την απόδοση δαπανών για προμήθεια αναλώσιμου υλικού, προϊόντων ειδικής
διατροφής και φαρμάκων, σε περίπτωση έκτακτης περίθαλψης, οι ασφαλισμένοι θα
υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες των ταμείων τους που υπέβαλαν στο
παρελθόν.

να γιατί δεν πάμε καλά...

Την απόλυση 500 υπαλλήλων του ΙΚΑ που προσλήφθηκαν το 2010 διέταξε χθες με οκτώ αποφάσεις του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Το δικαστήριο με τις αποφάσεις του έκρινε αντισυνταγματική διάταξη του Ν. 3899/2010 που επέβαλε την πρόσληψή τους στο ΙΚΑ, παρά το γεγονός ότι είχαν πετύχει σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για να καλύψουν θέσεις εργασίας στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.
Αυτό συνέβη έπειτα από τη δρομολόγηση της αποκρατικοποίησης της ΑΤΕ που είχε ως αποτέλεσμα τη ματαίωση της πρόσληψης των 500 επιτυχόντων οι οποίοι ωστόσο στη συνέχεια με «φωτογραφική» διάταξη προσλήφθηκαν στο ΙΚΑ που είχε άμεσες ανάγκες προσωπικού.
Εμειναν εκτός
Την ίδια περίοδο, όμως, ένας αντίστοιχος αριθμός επιτυχόντων μέσω ΑΣΕΠ επρόκειτο να προσληφθεί έπειτα από διαγωνισμό για το ΙΚΑ, οι οποίοι μετά την ψήφιση του νόμου έμειναν εκτός του Οργανισμού.
Ετσι, οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό του ΙΚΑ προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν αφού το δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος αυτός παραβιάζει το άρθρο 4 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την ισότητα μεταξύ των πολιτών, ενώ παράλληλα έκριναν ότι δεν υπάρχει λόγος δημοσίου συμφέροντος για το διορισμό των 500 επιτυχόντων στο ΙΚΑ.
Οι 500 πάντως αναμένεται να προσφύγουν στο ΣτΕ διότι όπως επισημαίνεται «...οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου ελέγχονται ως προς την ορθότητά τους αμετάκλητα από το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο είναι το κατ εξοχήν αρμόδιο δικαστήριο σε ζητήματα αντισυνταγματικότητας νόμων».
Δηλαδή "μπάχαλο η Ελλάς".

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Αναπάντητα ερωτήματα 3ου μνημονίου

Καλά ρε φιλαράκια,
ψηφίστηκε το 3ο μνημόνιο ...
όπου γιά όσους δεν κατάλαβαν δεν είναι και το τελευταίο...
και μας άφησε δεκάδες (ίσως και εκατοντάδες) τρυπούλες (ή τρυπάρες).
Δηλαδή αναπάντητα ερωτήματα που μπορεί όταν απαντηθούν να δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση.
Γιά παράδειγμα:
Τώρα που το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα περιθάλπεται από τον ΕΟΠΥΥ, τι θα γίνει με τα επί μέρους 4 ταμεία που το απαρτίζουν;
Εντάξει, το ΤΑΤΑ ή το ΤΑΥΣΥΤ θα πάνε "σούμπτιτο" στον ΕΟΠΥΥ,
αλλά αυτά τα επί μέρους ταμεία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δεν είχαν από όσο γνωρίζουμε δικούς τους γιατρούς.
Ομως το ΤΣΠΕΑΘ θα συνεχίζει να στέλνει τους ασφαλισμένους του γιά περίθαλψη στον ΕΔΟΕΑΠ;
Και τότε γιά ποιό λόγο να μην κάνουμε το άλλο:
Να στείλουμε το ΤΣΠΕΑΘ γιά περίθαλψη στον ΕΟΠΥΥ
και ο ΕΔΟΕΑΠ να λειτουργήσει σαν "συμπληρωματική" περίθαλψη;
όπως δηλαδή ήδη λειτουργεί ως προς το σκέλος της συμπληρωματικής (ή επικουρικής) σύνταξης.
Δηλαδή να λαμβάνει (ο ασφαλισμένος του ΤΣΠΕΑΘ) όσα δικαιούται από τον ΕΟΠΥΥ και στη συνέχεια να δημιουργηθεί μία "συμπληρωματική" διαδικασία είσπραξης επί πλέον χρημάτων της κάθε περίθαλψης του ασφαλισμένου από τον ΕΔΟΕΑΠ.
Μήπως όμως με το "κόλπο" της αναγκαστικής μη συμμετοχής του ΕΔΟΕΑΠ στον ΕΟΠΥΥ, θα του πάρουν (του ΕΔΟΕΑΠ) όλους τους ασφαλισμένους του γιά να τους στείλουν στον ΕΟΠΥΥ;
Και τότε θα του πουν (του ΕΔΟΕΑΠ): μείνε μόνος σου χωρίς ασφαλισμένους και τότε να δούμε τι θα κάνεις τα χρήματα του αγγελιοσήμου;
Δηλαδή σε αυτή τη περίπτωση μήπως θα πάνε και αυτά στο κράτος - οπότε θα τα χάσει τα χρήματα του αγγελιοσήμου του ΕΔΟΕΑΠ;
Αλλά και το άλλο;
εκείνο με το ένα (1) ευρώ που θα εισπράττουν τα φαρμακεία γιά κάθε εκδιδόμενη συνταγή;
Τι "μαλ....κία" είναι και αυτή;
Εκτός δηλαδή που διαρκώς μειώνουν την συμμετοχή των ταμείων επί του κόστους φαρμάκων,
εκτός που βγάζουν διαρκώς φάρμακα από τις λίστες των συνταγογραφούμενων φαρμάκων,
τώρα βρήκαν και άλλη μία "πατάτα" - να ζητούν και χρήματα γιά κάθε συνταγή που θα προσκομίζεται γιά εκτέλεση στο φαρμακείο,
εκτός που "στραγγαλίζουν" με κάθε ευκαιρία τους ασφαλισμένους.
Και φανταστείτε ότι θα εισπράττουν ένα ευρώ όχι μόνο τις συνταγές με φάρμακα γιά τα οποία επιτρέπεται η συνταγογράφηση,
αλλά και γιά φάρμακα γιά τα οποία δεν θα πληρωθεί από το κράτος αυτή η συνταγή.
Αλήθεια, ποιός θα εκδίδει απόδειξη γιά αυτό το ένα ευρώ που θα παρακρατείται από τον (άρρωστο) ασφαλισμένο);
Εάν την εκδίδει ο φαρμακοποιός, τότε θα πρέπει να την εγγράφει στα λογιστικά του βιβλία, και άρα να την αποδίδει με κάποιο τρόπο στο δημόσιο.
Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα αυξάνει ο τζίρος του φαρμακοποιού και θα αλλάζει φορολογική κλίματα όταν έρθει εκείνη η ώρα της συμπλήρωσης του Ε1 (δηλαδή της φορολογίας εισοδήματος).
Και άλλα πολλά ερωτήματα.
Θα επανέλθουμε όμως σε αυτό το θέμα.
Καλή σας μέρα...

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Από τη «Χώρα του Ποτέ» στη «Χώρα του Τίποτε»

Από τη συναρπαστική περιπέτεια της «Χώρας του Ποτέ» του Πήτερ Παν, έχουμε περάσει στον εφιάλτη της «Χώρας του Τίποτε» των “χαρισματικών” μας ηγετών. Δεκάδες απραγματοποίητα «αν» ψάχνουν απαντήσεις στο πλαίσιο μιας ιδιότυπης πολιτικής, που δείχνει ότι φοβάται να κάνει το αυτονόητο. Οπότε το «τίποτα» κυριαρχεί!

Αν λόγου χάρη το λαθρεμπόριο και η νοθεία των καυσίμων ελέγχονταν, η χώρα θα εξοικονομούσε, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις (βλ. έκθεση του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας του κου Σούρλα και έκθεση της ΓΣΕΒΕΕ, www.gsevee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=205:2012-10-04-10-42-22&catid=56:meletes&Itemid=280-42k) έως και 2,5 δις ευρώ από διαφυγόντες φόρους.
Αν περιοριζόταν το παρεμπόριο, θα φορολογούταν τζίρος της τάξης των 20 δις ευρώ, σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία του Ελληνικού Εμπορίου.
Αν εξέλειπε η σε μοναδική έκτασης γραφειοκρατία και δεν κατείχαμε την 80η πιο διεφθαρμένη χώρα στο κόσμο, η χώρα θα φορολογούσε γύρω στα 7,5 δις ευρώ εισοδήματα ετησίως, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις.
Αν περιορίζαμε την έκταση της παραοικονομίας, θα είχαμε πρόσθετους φόρους σε εισοδήματα της τάξης τουλάχιστον των 52 δις ευρώ ετησίως.
Αν εκμεταλλευόμασταν το ΕΣΠΑ έγκαιρα, θα εισέρεαν στην οικονομία 20 δις ευρώ έως το 2013.
Αν εφαρμόζαμε έξυπνες πολιτικές βελτίωσης της ρευστότητας της χώρας με τη βοήθεια μιας σειράς μετατρέψιμων αναπτυξιακών ομολόγων, (Βλ. www. dimiourgikoipolites.gr) τότε θα συμβάλλαμε ταυτόχρονα στην ανάπτυξη και θα λύναμε το πρόβλημα της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας που διακρίνει την αγορά σήμερα.
Αν εκμεταλλευόμασταν το χώρο του αεροδρομίου «Ελληνικό» κατά τα πρότυπα άλλων όμοιων περιοχών (π.χ. Πριγκιπάτο του Μονακό) δε θα πουλούσαμε 6,5 χιλιάδες στρέμματα για ένα ξεροκόμματο που εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 6 δις ευρώ (ποσό σχεδόν ίσο με τα 2/3 σχεδόν των τόκων του 2013). Να σημειώσουμε ότι το συνολικό παραγόμενο προϊόν του Πριγκιπάτου του Μονακό μεγέθους 2 χιλιάδων στρεμμάτων ανέρχεται σε 7 δις δολάρια ετησίως. (Βλ. αναλυτικότερα,http://www.skai.gr/news/opinions/article/179031/elliniko-vs-prigipatou-tou-monako-/).
Αν ζητούσαμε έγκαιρα την εφαρμογή όλων εκείνων των άρθρων της Συνθήκης της Λισαβόνας (135, 140 και 347), για να διαφυλάξουμε την ηρεμία σε μια οικονομία που αντιμετωπίζει σοβαρές εσωτερικές διαταραχές, τότε θα προστατεύαμε προσωρινά την ελληνική παραγωγή, απαλύνοντας από την άλλη τις τάσεις για ύφεση που ζήσαμε κατά την τετραετία που πέρασε.
Αν τέλος τολμούσαμε να ανακοινώσουμε την πρόθεσή μας για πτώχευση στις αρχές του 2010, τότε η Ευρώπη θα ήταν πολύ διαφορετική και οι πρόσφατες προτάσεις Ντράγκυ θα ήταν ίσως ήδη πραγματικότητα, ως το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων πιέσεων. (Βλ. αναλυτικότερα http://blogs.eliamep.gr/mardas/peri-%c2%absinenetikis-anadiarthrosis%c2%bb-tou-chreous/)
Αντί για όλα αυτά επιλέγηκαν από τους «πεφωτισμένους» μας ηγέτες εύκολες λύσεις, που δε θίγουν φυσικά τα κακώς κείμενα.
Οι επιλογές όμως που ακολουθήθηκαν, είναι ικανές να προκαλέσουν εκρηχτικές κοινωνικές καταστάσεις και κατ’ επέκταση βίαιες ίσως πολιτικές συγκρούσεις αν η «αρχή της συλλογικής ευθύνης» στο πλαίσιο της ΕΕ, όπως υιοθετήθηκε από τη Συνθήκη του Μααστριχτ (1993), εγκαταλειφθεί.
Από την άλλη, όσο δεν υιοθετούνται γρήγορα λύσεις (ενώ υπάρχουν) στις πιέσεις που προκαλεί η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, ο μύθος που ίσχυε έως σήμερα για επιστροφή στη δραχμή, ίσως απομυθοποιηθεί και ζήσουμε τελικά όλοι μας εξελίξεις που δεν έχουμε φανταστεί.
Η Αργεντινή σε αυτήν την περίπτωση θα ωχριά μπρος στα όσα πρόκειται να διαδραματιστούν στην περίπτωση της Ελλάδας!.
Ιδεατές λύσεις περί του εκσυγχρονισμού της Ελληνικής οικονομίας, στο πολιτικό περιβάλλον που κινούμαστε και με πολιτικούς που συχνά αισθανόμαστε –ενδεχομένως αδίκως κατά πολλούς– ότι αγγίζουν τα όρια της φαυλότητας, μοιάζουν να είναι μάλλον ουτοπία!

Του Δημήτρη Μάρδα
Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Στουρνάρα ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ

Σημαντική ήττα υπέστησαν σήμερα στη Βουλή η τρικομματική κυβέρνηση και ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας. Η τροπολογία Στουρνάρα με την οποία οι κλάδοι Υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και η περιουσία του, αλλά και των Ταμείων των δικηγόρων, γιατρών, μηχανικών, τραπεζοϋπαλλήλων, οδηγούνταν βιαίως στον ΕΟΠΥΥ, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Βουλή και απορρίφθηκε.

Η άμεση και δυναμική κινητοποίηση του κλάδου μας στον κυβερνητικό αιφνιδιασμό είχε ένα πρώτο θετικό αποτέλεσμα.
Η αδηφάγα λογική της τρόικας και των κυβερνητικών εταίρων ενάντια σε κάθε κοινωνικό δικαίωμα και παροχή, δεν έχει τελειώσει. Μέσα στη Βουλή έγινε καθαρό ότι η προσπάθεια υφαρπαγής της περιουσίας των ασφαλιστικών μας Ταμείων, αλλά και της χρηματοδότησής τους –του πόρου που στο χώρο των ΜΜΕ υποκαθιστά τη μηδενική συνεισφορά του κράτους και τις ελάχιστες έως μηδενικές εργοδοτικές εισφορές- θα συνεχιστεί.
Γι’ αυτό το λόγο καλούμε τον κλάδο σε επαγρύπνηση για την αποτροπή κάθε προσπάθειας επαναφοράς της τροπολογίας. Επίσης καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε ανασύνταξη δυνάμεων και προετοιμασία για τις νέες απεργιακές κινητοποιήσεις, που συνεχίζονται από τις 6πμ της Δευτέρας, 5 Νοεμβρίου, έως 6πμ της Τρίτης 6 Νοεμβρίου 2012, στο πλαίσιο των επαναλαμβανόμενων 24ωρων απεργιών.
Παράλληλα καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμβάλλουν στην προβολή των αγώνων των εργαζομένων και στην ενημέρωση όλης της κοινωνίας για τις συνέπειες της βάρβαρης επίθεσης που δέχονται όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι με την πλημμυρίδα των μέτρων που νομοθετούνται.
Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ στηρίζουν τις κινητοποιήσεις που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και άλλες Ομοσπονδίες και συνδικάτα την Τρίτη και την Τετάρτη, 6 και 7 Νοεμβρίου, με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού και του νέου καταστροφικού μνημονίου. Διαδηλώνουμε την ομόθυμη απόφασή μας να αγωνιστούμε όλοι μαζί μέχρι την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών.
Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ διεκδικούν:
1. Να μην επανέλθει με οποιοδήποτε τρόπο η τροπολογία Στουρνάρα και να σταματήσει κάθε προσπάθεια κατάργησης των πόρων του ασφαλιστικού μας συστήματος.
2. Να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα αποθεματικά των Ταμείων μας με το PSI.
3. Να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
4. Να επανέλθει σε ισχύ ο ν. 1876/90 για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.
5. Να σταματήσουν τώρα οι απολύσεις και να γίνουν σεβαστά όλα τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στα ΜΜΕ που καθημερινά καταπατούνται με τον πιο άγριο τρόπο από την εργοδοσία.
6. Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί και αντιασφαλιστικοί νόμοι των Μνημονίων.
7. Να σταματήσει κάθε απόπειρα παρέμβασης στο δημοσιογραφικό έργο και να αρθούν όλες οι δυσμενείς επιπτώσεις και διώξεις εναντίον συναδέλφων μας που επιτελούν το λειτούργημα της Ενημέρωσης.
ΠΟΕΣΥ